Het nut van hoofdredactie, redactie en eindredactie

Hoofdredactie redactie en eindredactie

Redactie bij: 

Wat is binnen een redactie precies de taakverdeling? Je hebt een hoofdredacteur (M/V) die de formule, de doelstelling, het budget, de kwaliteit en de planning bewaakt.

 

De hoofdredacteur geeft ook leiding aan de redactie. De redactie bestaat uit redacteuren die elk een deel van de uitgave bewaken. Een redacteur werkt vaak samen met externe auteurs. Uiteraard bij vaktijdschriften en kranten, maar ook bij radio- en televisieprogramma's. Maar ook bij literaire uitgevers en uitgevers van vakboeken, waar auteurs van naam en faam door een redacteur worden bijgestaan. In de wereld van (vak)tijdschriften en kranten is de redacteur vaak goed thuis in een bepaald vakgebied en kan van daaruit meedenken met de externe auteur. Daarnaast schrijven redacteuren zelf ook vaak stukken. Het opstellen van heldere briefings en het begeleiden van auteurs is een kerntaak van een professionele redacteur.

 

 

Waarom eindredactie?

Eindredactie komt in beeld ná de redactie. Vandaar dat 'eind'. De eindredacteur is degene die inhoudelijk als laatste naar een uitgave kijkt voordat het geheel naar de drukker gaat of voordat het online wordt gezet. Een eindredacteur maakt het werk van anderen (auteur of auteurs) beter. Zeker als artikelen of hoofdstukken van bundels, rapporten of jaarverslagen van diverse auteurs, bureaus of afdelingen komen. Dan mist het geheel al gauw een uniforme stijl. De eindredacteur maakt of verbetert intro's en leads, maakt de koppen en onderkoppen, kijkt naar de opbouw van het verhaal, naar logica en of de conclusies goed worden onderbouwd. Een professionele eindredacteur checkt ook de feiten. Daarnaast let de eindredacteur op stijl, taalgebruik, alinea-indeling, zinsconstructies en grammatica. Auteurs, ook bekende schrijvers, kunnen niet zonder een redacteur of eindredacteur. Je wilt niet weten waar de eindredacteur auteurs allemaal voor heeft weten te behoeden. En je zult het ook nooit weten, want het is nooit gepubliceerd. Dankzij de eindredacteur.

 

 

Eindcorrectie 

Wat alle eindredacteuren doen is het dorre hout eruit kappen. Auteurs kunnen breedsprakig zijn, waardoor de lijn van het betoog aan het zicht van de lezer wordt onttrokken. Daar zijn eindredacteuren heel scherp op: wat niet ter zake doet, kan weg. Net als een beeldhouwer die een blok marmer onderhanden neemt. Uiteraard let de eindredacteur ook op spelling, maar dat was tot voor kort eigenlijk een taak van de eindcorrectie. Die is echter wegbezuinigd, wat dan toch ook wel weer opvalt aan het aantal spelfouten en grammaticale missers. Dat wordt, zeker in het zakelijke verkeer, als slordig ervaren. Dus: check, check, dubbel check.      

 

Bob Duynstee

Print Friendly and PDF

Vraag of opmerking over deze blog?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.