Nieuwste trend bij jaarverslagen: integrated reporting

Je financiële resultaat is één. Hoe je dat voor elkaar hebt gebokst is twee. En of je die lijn kunt doorzetten is drie. Daarmee heb je eigenlijk alle argumenten gehad om anders naar je jaarverslaglegging te kijken. Anders wil zeggen: geïntegreerd, ofwel 'integrated reporting', een nieuwe trend.

Op dit moment experimenteren verschillende AEX-ondernemingen met een betrekkelijk nieuw fenomeen: integrated reporting, een nieuwe vorm van verslaglegging, waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen enerzijds de strategie, governance en de financiële prestaties van een onderneming en anderzijds de sociale, duurzame en economische context waarin de onderneming opereert. De reden is dat stakeholders willen zien hoe de onderneming waarde creëert en welk perspectief dat biedt. Ze willen geen momentopname voorgeschoteld krijgen, maar een script lezen. Dat beantwoordt ook aan de roep om transparantie.   


Een verhaal maken van het jaarverslag

De vraag is dan: hoe doe je dat, hoe maak je van je jaarverslag een totaal-verhaal? Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Verzamel de ingrediënten: financiële en niet-financiële verslaglegging, het directieverslag en het maatschappelijk verslag. Laat die rapportages toelichten door de eindverantwoordelijke leiders of managers. Vragen die dan op tafel komen zijn: hoe verhouden de resultaten zich tot de visie? Wat zeggen de resultaten over de strategie? Waar houdt de raad van bestuur rekening mee voor de nabije en de middellange toekomst? Hoe verhouden de resultaten zich tot die uit het recente verleden en waarom? Dat is het makkelijke gedeelte. Daarbij kan het wel helpen als je met elkaar een thema voor het jaar bedenkt. Zo'n kapstok werkt prettig.

Dan nu het moeilijke gedeelte. Hoe ‘vertaal’ en ‘hertaal’ je de aangeleverde informatie op zo’n manier dat het past bij dat thema? Hoe nodig je uit tot het interpreteren en becommentariëren van cijfers? De basis van elk jaarverslag is: cijfers. Daar moet je ongelooflijk zorgvuldig mee omgaan. Maar cijfers zeggen niks. Het gaat om de reeks, om de outlook. Om het onderbouwen van een overtuigende en geloofwaardige strategie, ook al wijzen de cijfers een andere kant op. 

Bob Duynstee 

Lees ook:

 

Jaarverslag maken? Tips om stress te voorkomen


Reageer


Volg onsDeel


Reactie schrijven

Commentaren: 0