Nieuwste trend bij jaarverslagen: integrated reporting

Je financiële resultaat is één. Hoe je dat voor elkaar hebt gebokst is twee. En of je die lijn kunt doorzetten is drie. Daarmee heb je eigenlijk alle argumenten gehad om anders naar je jaarverslaglegging te kijken. Anders wil zeggen: geïntegreerd, ofwel 'integrated reporting', een nieuwe trend.Op dit moment experimenteren verschillende AEX-ondernemingen met een betrekkelijk nieuw fenomeen: integrated reporting, een nieuwe vorm van verslaglegging, waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen enerzijds de strategie, governance en de financiële prestaties van een onderneming en anderzijds de sociale, duurzame en economische context waarin de onderneming opereert. De reden is dat stakeholders willen zien hoe de onderneming waarde creëert en welk perspectief dat biedt. Ze willen geen momentopname voorgeschoteld krijgen, maar een script lezen. Dat beantwoordt ook aan de roep om transparantie.   
De vraag is dan: hoe doe je dat, hoe maak je van je jaarverslag een totaal-verhaal? Eigenlijk is dat heel eenvoudig en razend moeilijk tegelijk. Eerst het makkelijke deel. Verzamel de ingrediënten: financiële en niet-financiële verslaggeving, het directieverslag en het maatschappelijk verslag. Laat die rapportages toelichten door de eindverantwoordelijke bewindspersonen. Vragen die dan op tafel komen zijn: hoe verhouden de resultaten zich tot de visie van de directie? Wat zeggen de resultaten over de strategie? Waar houdt de raad van bestuur rekening mee voor de nabije en de middellange toekomst? Hoe verhouden de resultaten zich tot die uit het recente verleden en waarom? Dat is het makkelijke gedeelte. 

 

Dan nu het moeilijke gedeelte. Hoe ‘vertaal’ en ‘hertaal’ je de aangeleverde informatie op zo’n manier dat het verhaal één op één correspondeert met de feitelijke gegevens, maar die gegevens tegelijk transponeert naar een hogere communicatie-dimensie? Hoe overtuig je een CFO dat cijfers de basis zijn van je verhaal, maar dat het niet bij cijfers alleen mag blijven? Hoe krijg je financiële mensen mee in je verhaal, zonder dat zij het idee krijgen dat hun rapportage minder belangrijk zou zijn? Want dat is natuurlijk niet zo. De basis van elk jaarverslag is: cijfers. Daar moet je ongelooflijk zorgvuldig mee omgaan. De vraag is alleen of je er dan een punt achter moet zetten. Wij denken van niet. Zeker niet als je aan integrated relorting wilt doen. Zet er een dubbele punt achter en vertel! Zo krijgen investeerders en andere belanghebbenden beter inzicht in de wijze waarop de onderneming haar strategie uitvoert en wat de impact daarvan is op de maatschappij. 

 

 

Bob Duynstee 

 

Lees ook:

Jaarverslag maken? Tips om stress te voorkomen


Reageer


Volg onsDeel