Tips als je voor de krant of een tijdschrift geïnterviewd wordt

BN'ers als VNO/NCW baas Bernard Wientjes en prinses Maxima worden elke dag geïnterviewd. Ze zijn het gewend. Dat geldt lang niet voor iedereen. Hoe laat je je interviewen voor een krant of tijdschrift? Wat is goed om te weten? Onze tips.

voorafgaand aan het interview

 • De belangrijkste tip: zorg dat je je verhaal op orde hebt. Wat is het belangrijkste punt dat je wilt maken? Welke onderbouwing, argumenten en feiten heb je daarvoor? Oefen anders eerst eens met een 'advocaat van de duivel'. Voor een kranteninterview heb je veel meer ruimte voor nuancering dan in het geval, van een televisie-interview.
 • Vraag hoe lang het item gaat worden: lengte artikel en wie er nog meer geïnterviewd wordt voor dit stuk;
 • Komt er een fotograaf mee? Dan kun je daar rekening mee houden;
 • Maak afspraken vóóraf: bijvoorbeeld dat je vooraf de vragen of althans de strekking van het stuk wilt krijgen, dat je de hele tekst, maar op zijn minst je eigen citaten nog even vóór publicatie krijgt te zien, eventueel géén publicatie voor een bepaalde datum (als dat voor jou belangrijk is), een presentie-exemplaar, datum van publicatie etc.)
 • Het is gebruikelijk dat bij inzage vóór publicatie alleen feitelijke onjuistheden worden rechtgezet. Stijl, toonzetting, kleuring, commentaar en de keuze uit delen van het interview zijn een zaak van de journalist, maar je kunt op een verstandige manier heel erg veel gedaan krijgen;
 • Bereid je voor op vragen waarvan je kunt verwachten dat ze zullen worden gesteld; 
 • Hou voor ogen dat een journalist geïnteresseerd is - of zou moeten zijn - in datgene waar zijn lezers, kijkers, luisteraars in geïnteresseerd zijn;
 • Gaat het om technisch ingewikkelde zaken, stuur dan van tevoren feitelijke informatie toe aan de journalist. Tijdens het interview kun je daar dan naar verwijzen;
 • Vraag wanneer je het interview ter inzage krijgt en vraag hoeveel tijd je krijgt om te reageren.

tijdens het interview

 • Bedenk dat journalisten zaken graag scherp neerzetten. Kritiek kan dan in de krant soms heel hard overkomen;
 • Vermijd vakjargon, tenzij je met een vakbladjournalist spreekt;
 • Wees je ervan bewust dat je - via de journalist - met de lezers spreekt;
 • Bedenk dat alles wat je zegt in principe in de krant kan komen. Ook als je zegt dat iets 'off the record' is. Zeg daarom nooit dingen die je liever niet in de krant ziet;
 • Zeg ook geen dingen op een manier waarop je niet wilt dat het straks zo in de krant komt, tenzij je daar juist een bedoeling bij hebt. Meestal weet je dan wel wat er boven het stuk zal komen te staan;
 • Ga na of de journalist begrijpt wat je zegt. Niet wat je zegt komt in de krant, maar wat de journalist denkt dat jij zegt. Of erger: dat wat hij denkt dat jij bedoelt te zeggen;
 • Het is helemaal niet erg om op een feitelijke vraag het antwoord schuldig te blijven. Als je het niet direct kunt opzoeken, spreek dan af dat je de interviewer direct zult bellen als je wel over de gevraagde informatie beschikt. Bel zo snel mogelijk terug, dan heb je ook de gelegenheid om eventueel een belangrijk punt dat je na vertrek van de journalist te binnen schoot, aan het interview toe te voegen.

 

na afloop van het interview

 

 • Als de journalist je de tekst ter inzage heeft gestuurd, reageer dan z.s.m. maar in elk geval binnen de afgesproken termijn;
 • Als je het niet eens bent met de weergave, heb het dan vooral over de strekking of de conclusie van het artikel (die komt vaak ook in de kop boven het artikel). Dan heb je de grootste kans dat de journalist het hele stuk aanpast i.p.v. alleen een citaat en dat er een kop boven komt die de lading dekt.

Reactie schrijven

Commentaren: 0