Ghostwriters, niks geheimzinnigs aan

Wij hebben langjarige ervaring (sinds 1994) met ghostwriting. Dan gaat het om position papers, rapporten, whitepapers, grote offertes, opiniërende artikelen, voorwoorden, presentaties en speeches.

 

Sterker: achter de schermen helpen om het verhaal van iemand anders goed op papier te krijgen zodat die ander er voor de schermen mee voor de dag kan komen, geeft ons enorme voldoening. Maar daarom houden we ook liever geheim voor wie we werken. 

 

Wij werken snel, flexibel maar gestructureerd volgens heldere planningen. Binnen de tijd, binnen het budget en boven verwachting. En onze tarieven zijn even scherp als het puntje van onze pen. 

Ghostwriting, niks geheimzinnigs aan.

Kan dat nou zomaar? Schaamt iemand zich daar niet voor? Als je zegt dat je ghostwriter bent, is het gefrons niet van de lucht. Niet eens jegens de ghostwriter, maar vooral in de richting van degene die hem inhuurt. Dat is toch merkwaardig. Want waarom vindt iedereen het wel vanzelfsprekend dat Obama, Angela Merkel en Mark Rutte een speechwriter inhuren? Dat is immers ook een ghostwriter.

 

Wetenschappelijke uitgaven 

Soms is het uit tijdgebrek dat iemand een ghostwriter inhuurt. Een andere keer ontbreekt het gewoon aan ervaring om een onderwerp op een mediagenieke manier neer te zetten. Dat is namelijk ook een vak. Voor wetenschappelijke of vaktijdschriften is er nog wat voor te zeggen om van auteurs te verlangen dat ze hun verhaal zelf op papier zetten, al verfoeien redacteuren van vakbladen auteurs die geen ghostwriter in de arm hebben genomen vaak genoeg. Kunnen ze zelf het werk gaan overdoen.  

Opiniepagina's

Maar wat is er eigenlijk op tegen om voor een stuk voor de opiniepagina’s van NRC, Volkskrant of FD of voor een keynote speech samen te werken met een ghostwriter? Alsof een ghostwriter op eigen houtje iets in elkaar draait waarbij de ander alleen bij het kruisje hoeft te tekenen. Onzin! Een ghostwriter mag dan wel ghostwriter genoemd worden, er is niks geheimzinnigs aan. Het gaat altijd om de bijzondere expertise, kennis, ervaring, opinie of visie van de ander. Die modelleer je als ghostwriter zo dat die past in het format van een opinieartikel, presentatie of speech en voor het publiek waarvoor de geschreven of gesproken tekst bedoeld is. 

 

Applaus 

De input komt altijd van de auteur die zijn naam onder het stuk zet. Het artikel is en blijft dus diens intellectuele eigendom, omdat het ook diens expertise en denkbeelden zijn. Zoals ik al zei: er is niks geheimzinnigs aan. En tot slot: een ghostwriter heet nou juist ghostwriter omdat niemand hem of haar te zien krijgt. Het applaus is voor de opdrachtgever. En terecht! Een ghostwriter die daar moeite mee heeft, is geen ghostwriter en moet snel een ander vak kiezen.  

 

 

Bob DuynsteeInteresse in een gratis en vrijblijvend advies?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Deel dit!

Volg ons