Projectevaluaties; de voordelen van verhalend evalueren

projectevaluaties; wat zijn de voordelen van verhalend evalueren?

Evalueren van projecten, conflicten, trajecten en processen, gericht op kennisdeling, kwaliteitsverbetering en professionele groei

Projectevaluatie, projecten evaueren

In de projectpraktijk werken goed gekwalificeerde, goed toegeruste en toegewijde professionals. Dat neemt niet weg, dat elk mens de neiging heeft om fouten buiten zichzelf te zoeken en successen aan het eigen handelen toe te rekenen. Fact of life.

 

Dat is niet bevorderlijk voor het lerend vermogen van organisaties en de groei van professionals. Het blokkeert het leerproces. En wie niet leert, verbetert zich niet.

 

Projectorganisaties proberen soms via evaluaties vooraf de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren. Waar zitten de blinde vlekken? Maar zonder nabeschouwing kan een voorbeschouwing overal over gaan. Er zit geen slot op de deur.

 

En als er al achteraf wordt geëvalueerd, is dat vaak een feiten-relaas zonder context of een rituele dans. Of externe partijen worden niet bevraagd, waardoor iedereen met zijn eigen werkelijkheid in en uit de evaluatie kan stappen. Dat kan anders.

 

learning history

Met een verhalende vorm van evalueren, ondervangt een organisatie deze nadelen. De basis is een chronologische projectbeschrijving (learning history), die zich concentreert rondom de sleutelmomenten in het project. Daarbij gaat het om relevante oorzaak-gevolg verbanden, zoals: waarom is het project in tijd uitgelopen of is het ondanks de tijdsdruk toch binnen de tijd gerealiseerd? Hoe zijn de meerkosten binnen de perken gehouden of juist ontstaan? Hoe zijn de risico’s beperkt of juist ontstaan?

 

doel van verhalend evalueren

Pas als iedereen vanuit zijn rol in het verhaal geschreven is, kan het leerproces beginnen. En omdat er éénverhaal is, kan niet iedereen vanuit zijn eigen werkelijkheid blijven denken. Aan de hand van concrete citaten,stellingen en beelden bespreken deelnemers vervolgens in een workshop de dilemma’s en inventariseren samen oplossingen en oplossingsrichtingen. Doel van de verhalende evaluatie is dus niet ‘waarheidsvinding’, maar kwaliteitsverbetering en professionele groei. Anderzijds is het verhaal belangrijk omdat aan de hand daarvan ook collega’s (junior projectleiders het project als het ware zelf kunnen beleven, maar dan in een veilige, gevaarloze setting.

 

VOORDELEN VAN VERHALEND EVALUEREN

Alle deelnemers vertrekken vanuit een objectieve werkelijkheid;- De methode is gericht op kwaliteitsverbeteringen professionele groei) en dus niet op ‘zwarte pieten’;- Concrete en direct toepasbare adviezen vanuit de praktijk;- Door de verhalende vorm kunnen ook collega’s het project meebeleven (kennisoverdracht);- Authentieke succesverhalen kunnen gebruikt worden als relatiegeschenk bij opening en oplevering;- Verhoogt risicobewustzijn (risicodemping) onder professionals;- Strijkt plooien in een werkrelatie weer glad.

 

TOEPASSINGEN van verhalend evalueren

- Kennisdeling en –borging;

- Procesverbetering: representatieve casestudy, best practices;

- Instrument om regels, processen of methodieken vast te leggen of bij te sturen (kennisborging);

- Evaluatie van een nieuwe aanpak: pilot;

- Storytelling aan de hand van authentieke succesverhalen;

- Relatiemanagement;

- PR-instrument bij opening of oplevering;

- Voorbereiding op een rechtszaak of mediation-traject. 

ELEMENTEN DIE IN DE EVALUATIE BETROKKEN KUNNEN WORDEN

- Professioneel opdrachtgeverschap

- Projectmanagement

- Risicobewustzijn

- Scope, DO, bestek, aanbesteding, administratie

- Samenwerking

- Meerwerkprocedure

- Derden

- Rolinvulling

- Beschikbaarheid en capaciteit

- Communicatie

Print Friendly and PDF

Wilt u verder praten over verhalende projectevaluaties?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.Commentaar schrijven

Commentaren: 0