Boek: Ridders in de Bijlmer

Een boek over de geschiedenis van Amsterdam Zuidoost. Bedoeld als PR instrument om bewoners en mogelijke bewoners bij dit bijzondere gebied te betrekken.

Ridders in de Bijlmer, realisatie DuynsteePolak communicatie, jubileumboek, boek maken

Wat weten bewoners en mensen die zich oriënteren op een woning in de Bijlmer eigenlijk van de geschiedenis van dit gebied af?  

 

 

Het boek Ridders in de Bijlmer gaat over de geschiedenis van de Bijlmer. Die begon helemaal niet pas in het midden van de vorige eeuw, zoals bijna iedereen die er woont lijkt te denken, maar gaat terug tot voor de 10e eeuw. Hier zwoegden in een vorig leven de eerste kolonisten op het deinende veen terwijl ze probeerden om het kletsnatte gebied tenminste nog een béétje droog te krijgen.

 

 

 

Heerlijk

Toen dat in de 10e eeuw enigszins gelukt was, kwamen de eerste boeren die er met wisselend succes een moeizaam bestaan probeerden op te bouwen. En hop, daar verschenen vanaf de 11e eeuw de ridders op het toneel die in het Reigersbos op reigerjacht gingen. Vonden ze héérlijk, die ridders. Met name het "smout van de scire reiger" (het vet van de blauwe reiger). En als ze niet achter reigers aan zaten, vochten ze gedurende de 11e en 12e eeuw onderling oorlogen uit om het strategisch gelegen gebied dat als een buffer lag tussen de bisschop van Utrecht en de graven van Holland. Keer op keer werden de Heren van Amstel door hun heer, de bisschop van Utrecht aan hun voeten achter een paard naar Utrecht gesleept omdat ze zich weer eens eigenzinnig hadden opgesteld. Vondel baseerde er zijn Gijsbrecht van Amstel op. 

 

 

Muffige, donkere forten

Van dat verleden is bijna niets meer over. Uiteindelijk werd een handvol boerenfamilies in de jaren zestig van de vorige eeuw door de gemeente uitgekocht, waarna de geschiedenis onder een metersdikke laag bouwzand verdween waarop de grootste wijk zou verrijzen die Nederland ooit vanaf de tekentafel gebouwd zag worden: de Bijlmer. Ridders in de Bijlmer vertelt het verhaal van Zuidoost en wat er aan voorafging vanuit een ruimtelijk perspectief. De auteur voert de lezer op de trekschuit mee langs 17e en 18e eeuwse buitenplaatsen van gefortuneerde Amsterdammers die hier tegen elkaar opbouwden: lusthoven met Italiaanse, Franse en Engelse tuinen die geen einde leken te kennen. Hij gunt ons een kijkje in de spelonken van muffige, donkere forten die samen de stelling van Amsterdam vormden en maakt ons deelgenoot van de stedenbouwkundige discussies die bij de bouw, sloop en vernieuwing van de Bijlmer een rol hebben gespeeld. 

 

 

Ritmisch gestamp

De geschiedenis van de 20e eeuw wordt gelardeerd met een aantal persoonlijke verhalen van mensen die de overgang van het eenvoudige landleven naar de moderne tijd nog aan den lijve hebben ondervonden en verhalen van mensen die de beginperiode van de Bijlmer nog hebben meegemaakt, toen het bouwzand door de lucht dwarrelde op het ritmische gestamp van dansende heimachines. 

 

 

Uiteraard verhaalt het boek over de planvorming en aanleg van de Bijlmer. We lezen waarom deze metafoor van de maakbaarheid mislukte en hoe de Bijlmer vanaf midden jaren negentig uit de as herrees. En hoe fier en anders dit bijzondere stadsdeel er nu ook bij staat, met een enorme variëteit aan ruimte en woonvormen, de beeldvorming is nog altijd die van een moeilijke wijk. Dat niets minder waar is, laat dit boek op een prachtige manier zien. 

Bob Duynstee

Print Friendly and PDF

Meer informatie:

- Ridders in de Bijlmer is te koop bij CBK Zuidoost

- Realisatie: DuynsteePolak communicatie

 

- NRC Handelsblad: Niet alleen kommer en kwel (19-12-14)

- Benieuwd geworden naar Ridders in de Bijlmer? Lees dan hoofdstuk 1 als voorproefje

Bekijk hieronder een reportage van Dieuwertje Blok over het boek Ridders in de Bijlmer


Verder praten over een jubileumboek of een andere boekuitgave?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.