Storytelling; sturen op beeldvorming is sturen op verhalen

Een organisatie is een gezamenlijk streven naar een gemeenschappelijk doel. Dat is de kern. Een doel waar iedereen zijn steentje aan moet kunnen en willen bijdragen. Een doel waar mensen zich bij thuis voelen; klanten, medewerkers, investeerders. Verhalen spelen daarin een centrale rol. Verhalen van de organisatie zelf, van de kernwaarden van de organisatie, van de trotsmomenten.

Meer weten over de rol van verhalen in uw organisatie?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Sturen op beeldvorming is sturen op verhalen. Simpelweg omdat het verhaal de enige manier is om percepties en beeldvorming bij te stellen. Intern en extern. Anders gezegd: het verhaal is de eenheid waarin beeldvorming werkt. En precies dáár zit 'm ook het belang van storytelling en van de corporate story.

Sturen op verhalen

Vraag je eens af: welke verhalen worden er over uw organisatie verteld? In de media, thuis aan de keukentafel? Welke verhalen worden er intern in de wandelgangen verteld? Bij de koffieautomaat? In de kantine? Die verhalen zijn op een of andere manier ontstaan, maar zijn wel bepalend voor je imago. Wil je iets aan internal en external branding doen, dan zul je om te beginnen eens naar je verhaalcultuur en je verhalen zelf moeten kijken. En nee, dat is niet hetzelfde als je communicatie.

 

praktische toepassingen van storytelling

Heel praktisch kan dat door naar je corporate story te kijken. Dat is toch de basis: wat vertelt je organisatie over zichzelf? Vervolgens kun je kijken naar je kernwaarden. Hoe worden die binnen en buiten beleefd? Welke associaties roepen ze op? Bij veranderingsprocessen speelt communicatie een centrale rol. Dat begint al in de definitiefase. Toch halen organisaties in zeven van de tien gevallen niet het maximale uit een verandering. Door een verhalend klimaat rondom de verandering zelf en de veranderingsdoelen te scheppen, is de kans op totaalsucces stukken groter. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van je strategie.     

storytelling en organisatieontwikkelingCommentaar schrijven

Commentaren: 0