Storytelling; sturen op beeldvorming is sturen op verhalen

Een organisatie is een gezamenlijk streven naar een gemeenschappelijk doel. Dat is de kern. Een doel waar iedereen zijn steentje aan moet kunnen en willen bijdragen. Een doel waar mensen zich bij thuis voelen; klanten, medewerkers, investeerders. Verhalen spelen daarin een centrale rol. Verhalen van de organisatie zelf, van de kernwaarden van de organisatie, van de trotsmomenten.

Voor iedere vraag ontwikkelen wij een praktisch en inspirerend traject. Meer weten over de rol van verhalen in uw organisatie?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Sturen op beeldvorming is sturen op verhalen. Simpelweg omdat het verhaal de enige manier is om percepties en beeldvorming bij te stellen. Intern en extern. En precies dáár zit 'm ook het belang van storytelling en van de corporate story.

Sturen op verhalen

Vraag je eens af: welke verhalen worden er over uw organisatie verteld? In de media, thuis aan de keukentafel? Welke verhalen worden er intern in de wandelgangen verteld? Bij de koffieautomaat? In de kantine? Die verhalen zijn op een of andere manier ontstaan, maar zijn wel bepalend voor je imago. En misschien nog belangrijker: welke verhalen worden er niet verteld? Wat zijn de untold stories die als een soort antimaterie elke verandering smoren? Wil je daar iets aan doen, dan zul je om te beginnen eens naar je verhaalcultuur en naar de verhalen zelf moeten kijken. Heel simpel door mensen te bevragen naar hun ervaringen en beleving. En nee, dat is niet hetzelfde als je communicatie.

praktische toepassing van storytelling

Interne en externe beeldvorming wordt juist door die verhalen - of misschien beter nog: door die narratieven - bepaald. Het narratief is de eenheid waarin beeldvorming werkt. Wil je daar iets aan veranderen, dan zul je het narratief moeten veranderen. En om het narratief te veranderen, zul je het eerst moeten leren kennen. Heel praktisch kan dat door medewerkers te bevragen naar hoe zij hun werk en organisatie beleven. Een mooie leidraad daarbij is het citaat van Hannah Arendt: 'Storytelling reveals meaning without committing the error of defining it.' Vervolgens kun je kijken naar de vraag hoe die verhalen zich verhouden tot je visie of strategie: dragen ze daaraan bij? Staan ze eraan in de weg? Waar zit precies de weerstand? Waar zit de win-win? Welke verhalen horen daar dan bij? Bij veranderingsprocessen speelt communicatie een centrale rol. Dat begint al in de definitiefase. Toch halen organisaties in zeven van de tien gevallen niet het maximale uit een verandering. Door een verhalend klimaat rondom de verandering zelf en de veranderingsdoelen te scheppen, is de kans op totaalsucces stukken groter doordat je sleutelt aan de beeldvorming rondom het veranderingsproces. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van je strategie. Als we met een citaat van Wayne Dyer mogen afsluiten: 'If you change the way you look at things, the things you look at change.'    

storytelling en organisatieontwikkelingReactie schrijven

Commentaren: 0