Welke rol speelt emotie een business story?

In een business story zijn drie punten belangrijk: overtuigingskracht, geloofwaardigheid en identificatie. Dat zijn de belangrijkste randvoorwaarden. Inhoudelijk gaat het om de klik die je maakt. De snaar die je raakt. Op zoek naar de emotie.

storytelling, schrijven, communicatie

Verhalen hebben onmiskenbaar meer voordelen dan informatieverstrekking alleen. In de dagelijkse praktijk kunnen we met informatie prima uit de voeten. Je moet er niet aan denken dat iemand dan voortdurend in de vorm van verhalen zijn of haar punt duidelijk probeert te maken. Maar als je mensen wilt raken of bewegen schiet informatie gewoon te kort. Dan heb je een verhaal nodig. Een verhaal verbindt, een verhaal is holistisch en een verhaal is persoonlijk. Een verhaal doet wat met mensen. Het is repeteerbaar, mensen onthouden een verhaal. En het is reproduceerbaar, dus mensen kunnen het doorvertellen.

Randvoorwaarden voor een goed verhaal

 Dan zijn er wel drie randvoorwaarden:  

• De overtuigingskracht van de boodschap;

• De geloofwaardigheid van de afzender;

• De identificatie met de doelgroep.

Met dat laatste  bedoelen we niet dat de doelgroep het eens moet zijn met de boodschap. Maar het minste wat je van de communicatie mag verwachten is dat het verhaal qua vorm en inhoud 'contact' maakt met de ontvanger. De kracht van effectieve communicatie zit immers uiteindelijk niet in wat je er zelf in stopt, maar in wat de ander er uit haalt. 

emotie en het verhaal

Dat betekent in de eerste plaats dat het verhaal cognitief begrepen moet kunnen worden. En zodra dat het geval is, gaat het erom dat je verhaal op emotioneel niveau aanspreekt. Dat heeft met de onderwerpkeuze te maken, maar ook met de manier waarop je het verhaal brengt. Identificatie staat daarbij centraal. Identificatie met et onderwerp en met de verteller. Dat los je mooi op door op een authentieke manier vanuit jezelf over een emotie te spreken. Door een voorbeeld uit het echte leven te geven. Of een metafoor te gebruiken. Vraag je dus af wat je precies wilt vertellen, welk kwartje moet er vallen? Voel bij jezelf de emotie die dat oproept en probeer die ook over te brengen. 

 

 

Bob Duynstee

Print Friendly and PDF

Vraag of opmerking over deze blog?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Commentaar schrijven

Commentaren: 0