Welke rol speelt emotie in de communicatie?

welke rol speelt emotie in de communicatie?

In elk verhaal zijn drie punten belangrijk: overtuigingskracht, geloofwaardigheid en identificatie. Maar het belangrijkste punt is de klik die je maakt. Op zoek naar de emotie.

storytelling, schrijven, communicatie

Het verhaal is méér dan de boodschap alleen. Het is dát deel van de communicatie dat voor 100% de transmissie van boodschappen en de beeldvorming rondom organisaties of onderwerpen bepaalt. Daarmee bepaalt het verhaal het effect van communicatie. Logisch, want het verhaal is het element dat de 'klik' maakt en is de factor die reproduceerbaar en repeteerbaar is. Maar er zijn wel drie randvoorwaarden:

 

 

• De overtuigingskracht van de boodschap;

• De geloofwaardigheid van de afzender;

• De identificatie met de doelgroep.

 

 

Met dat laatste  bedoelen we niet dat de doelgroep het eens moet zijn met de boodschap. Maar het minste wat je van de communicatie mag verwachten is dat het verhaal qua vorm en inhoud 'contact' maakt met de ontvanger. De kracht van effectieve communicatie zit immers uiteindelijk niet in wat je er zelf in stopt, maar in wat de ander er uit haalt. 

 

 

Dat betekent in de eerste plaats dat het verhaal cognitief begrepen moet kunnen worden. En in de tweede plaats dat het op emotioneel niveau aanspreekt. Het verhaal zal aan een dieperliggende emotie moeten raken: honger, dorst, lust, angst, hebzucht, vrijheid, gezondheid, zekerheid, empathie etc. Bij zakelijke communicatie is die ruimte ogenschijnlijk beperkter. En inderdaad ligt daar de nadruk ook veel sterker op argumentatie en overzichtelijkheid. Maar daaronder ligt ergens de emotionele connectie waar je in je verhaal naar op zoek gaan en als er ergens ook maar een muizengaatje te vinden is, duw je de olifant naar binnen. De hele olifant...

Bob Duynstee

Print Friendly and PDF

Vraag of opmerking over deze blog?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.