De wetenschappelijke kant van storytelling; deel 1

Als wij mensen in een verhaal zitten, vervaagt de omgeving en zijn we hypergevoelig voor beïnvloeding. Die ervaring kennen we allemaal uit de wereld van de literatuur, het theater en de film. En precies dáárom speelt het verhaal ook zo'n grote rol in de opvoeding (sprookjes), in religie (parabels), in de politiek (metaforen) en in reclame (storytelling). Antropologen, sociologen en evolutionair psychologen doen onderzoek naar de rol van verhalen in samenlevingen. De sterke punten: verhalen verbinden, verhalen maken concreet wat abstract is (denk ook eens aan je missie, strategie, visie, kernwaarden, identiteit, cultuur, verandering), verhalen inspireren en motiveren en verhalen laten de hele werkelijkheid zien en niet - zoals vaak in organisaties - alleen het officiële, formele deel van de werkelijkheid. Van die wetenschap kunnen organisaties gebruik maken.

In de film Doubt (2008) wordt een priester (Phillip Seymour Hoffmann) door de abdis (Meryl Streep) ervan beschuldigd dat hij een misdienaar misbruikt zou hebben. De priester ontkent en om de kwaadsprekerij aan de kaak te stellen, vertelt hij in zijn preek het volgende verhaal: een vrouw biechtte op dat ze geroddeld had over iemand in het dorp. Ze vroeg de priester haar te vergeven. De priester dacht even na en zei toen: ‘Ga naar huis, pak een kussen, loop het dak op, scheur het kussen open, klop het uit en kom dan terug.’ Even later dwarrelde een grote witte wolk van veertjes alle kanten op, waarna de vrouw zich weer naar de priester repte: ‘Ik heb gedaan wat u mij opgedragen heeft, ben ik nu vergeven? ‘Klein dingetje nog’, zei de priester, ‘ga terug en verzamel alle veertjes.’ Maar dat kan nóóit riep de vrouw vertwijfeld uit, dat zijn er zóveel. En precies dát, zei de priester, is roddelen.  

metafoor

Corporate storytelling en metafoor, presentatie, presenteren
De parabel, analogie en metafoor zijn sterke stijlfiguren en worden in storytelling vaak toegepast.

Het verhaal van de veertjes is ook hierom interessant omdat het laat zien hoe snel een verhaal -in dit geval een roddel- zich verspreidt. Als een virus in een petrischaaltje. Om iets duidelijk te maken, zo leert de retorica, zijn de parabel, analogie en metafoor sterke stijlfiguren. Spirituele leiders als Boeddha, Confucius en Jezus maakten er dankbaar gebruik van. Net als politici. Helmut Kohl nam Michael Gorbatsjov mee uit wandelen. Eenmaal aan de Rijn aangekomen, zei Helmut: 'Kijk naar het water. Je kunt het proberen te stoppen met een dam, maar dan zoekt het een andere uitweg.' Wat de impact van die metafoor op Gorbatsjov is geweest, is gissen. Feit is dat kort daarop Gorbatsjov aankondigde zich niet langer tegen het onvermijdelijke te verzetten en het Sovjetrijk implodeerde. Rutte en Samsom kondigden in 2012 hun kabinet aan onder het motto 'Bruggen bouwen' en deden dat met op de achtergrond de nieuwe brug bij knooppunt Diemen. En op de Eurotop in 1997 reed Wim Kok voorop. Op de fiets. Blair, Kohl, Mitterand... alle regeringsleiders er achteraan, ook op een fiets. De boodschap: Europa moet vaart maken. Als we niet doorfietsen, vallen we om. Toch is het oppassen geblazen met beeldtaal. De stekker van Jolande Sap - 'Kijk, zo doet u dat, een stekker eruit trekken' - ging grandioos de mist in.

storytelling en verandering

Corporate storytelling en verandering, communicatie bij verandering
Transformatie is het centrale thema bij storytelling. De hoofdpersoon is aan het eind niet meer dezelfde persoon als aan het begin.

De bekendste metafoor wereldwijd is die van 'De Weg'. Je kunt ook zeggen: 'De Reis'. Ik ben de waarheid, de weg en het leven, zegt Jezus. Tao, de Chinese levensfilosofie, betekent letterlijk 'Weg'. De latere Boeddha komt dankzij een reis tot het diepere inzicht onder een lotusboom en hoeveel road-movies en avonturen staan niet voor ontwikkeling? Elke religie kent de heilige weg, het Christendom de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, naar Rome en naar Jerusalem, de Islam heeft de hadj naar Mekka en de aboriginals hun walkabout. De weg is de metafoor waarlangs de ontwikkeling, verandering en transformatie plaatsvindt. Ontwikkeling is de centrale thematiek in het verhaal. In elk verhaal. Odysseus is bij thuiskomst niet meer dezelfde Odysseus als de Odysseus die ooit vertrok. En nadat ze de weg naar het huisje van haar oma heeft afgelegd en door de jager uit de buik van de wolf is gehaald, is Roodkapje een ander kind geworden. De transformatie zie je ook mooi terug in de coming-of-age films als The Lord of The Rings (Frodo) en bij Harry Potter. De doop, de bekering, de initiatie... het zijn allemaal manifestaties van transformatie. En zo kun je eindeloos doorgaan. Noem een film, kijk naar de hoofdpersoon en ontdek de verschillen. Het thema transformatie komt ook tot uitdrukking in personages als De Hulk, Spiderman, Batman, Dr. Jekyll and mr Hyde. Kortom: de weg en de transformatie zijn universele elementen. En wat dan als de hoofdpersoon een bedrijf is? Of een afdeling? Of een team? Of een individuele werknemer? Welke transformatie maakt die dan door? Welke reis legt die dan af? Wie zijn dan je helpers? Wie of wat zijn je tegenstrevers? Waar ligt de uitdaging? Wat valt er te winnen? Zo zetten wij storytelling bij verandering in.

 

De ontwikkelingsreis beschrijft een ‘test of character’. Die test komt door alle eeuwen en in alle culturen neer op de opdracht om je angst voor de dood te overwinnen, om uit te vinden wie je echt bent, om je masker af te leggen en uit te komen voor datgene waarvoor je geboren bent. Wil je weten hoe het onderliggende patroon van de reis eruit ziet? Kijk dan op deel 2 van de wetenschappelijke kant van storytelling

storytelling en goede doelen

Goede doelen en corporate storytelling
Een empathisch verhaal maakt oxytocin vrij en dat stofje maakt ons vrijgevig. Wat hebben goede doelen aan die wetenschap?

Er is overvloedig bewijs voor het effect dat verhalen op ons brein hebben. Met behulp van FMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging brengen wetenschappers real time de hersenactiviteit in beeld. Daaruit blijkt dat hele mentale landschappen in ons hoofd worden geactiveerd als we film kijken, een roman lezen, een sprookje of een mop horen. En er gebeurt ook daadwerkelijk iets in ons hoofd. Een verhaal ervaren verandert onze neuro-chemische balans. We weten hoe verhalen stoffen vrijmaken als oxytocine (empathie), cortisal (concentratie) en dopamine (feel good). Dat is allemaal wetenschappelijk bewezen. Heeft bijvoorbeeld het verhaal een happy end, dan wordt het limbische systeem geactiveerd en wordt dopamine aangemaakt. We voelen optimisme, hoop en vertrouwen, dezelfde gevoelens die de personages op het scherm ervaren. 

 

Door verhalen leven we mee met de hoofdpersonen. Psychologen noemen dit narratieve transportatie. Onze hersens maken oxytocine aan. Het voelt alsof we de emoties van de hoofdpersonen zelf meemaken. Je voelt empathie en wilt helpen, in actie komen, iets of iemand beschermen. Wat zou dan het triggeren van een stof als oxytocine betekenen voor het batig saldo van een goed doel? Empathie is voor goede doelen een bestaansvoorwaarde en laat oxytocine nou net appelleren aan ons natuurlijke verlangen naar verbinding, kameraadschap, zorgzaamheid en liefde.  

 

Paul Zak, een Amerikaanse neuro-econoom voerde een onderzoek uit naar het effect van verhaalstructuren in korte films en het effect daarvan op onze hersenen en ons gedrag. In een experiment liet Zak aan proefpersonen twee korte films zien. Beide films gingen over een vader en een zoontje dat ziek was. In film A werd in verhalende vorm verteld over het zieke jongetje Ben en zijn vader. De tweejarige Ben is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven. Zijn vader vertelt hoe moeilijk hij het vindt om vrolijk met Ben te spelen, nu hij weet wat zijn zoontje en hem te wachten staat. Toch weet hij de kracht te vinden om zijn jongetje tot het allerlaatste moment zo vrolijk en positief mogelijk bij te staan. In film B ontbrak de verhaalstructuur. Daarin zag je de vader met zijn zoontje in een dierentuin en vertelt de vader op een meer feitelijke manier wat er met zijn zoontje aan de hand is. 

 

Proefpersonen die de eerste film zagen, maakten meer oxytocine aan, dan de groep die de tweede film zag. Vervolgens werd aan de proefpersonen gevraagd of ze een deel van het geld dat ze als beloning kregen voor participatie aan het onderzoek, wilden doneren aan een goed doel. En toen bleek dat de proefpersonen die meer oxytocine hadden aangemaakt, ook meer geld doneerden aan het goede doel. Zak kon zelfs aantonen dat hoe meer oxytocine een proefpersoon aanmaakte, hoe meer geld hij of zij doneerde. 

storytelling en Presentaties

Corporate storytelling en presenteren en spreken in het openbaar
Storytelling is zo ongeveer uitgevonden voor presentaties en spreken in het openbaar

Bij proefpersonen die luisterden naar een bloedstollend saaie presentatie of speech in bullet points wordt maar één gebied geactiveerd: het gebied linksonder in de prefrontale cortex, het zogeheten Broca-en Wernicke-gebied waar we woorden decoderen en er betekenis aan geven. Verder gebeurt er niets, afgezien van wellicht een prikkeling van het slaapcentrum. Wie van plan is om zijn product, zichzelf of zijn organisatie aan de hand van alleen technische specificaties en features te presenteren, zou daar even aan moeten denken. Het werkt dus gewoon niet, getuige ook de titel van een van de boeken van de Amerikaanse Lori Silverman: Wake Me Up When the Data Is Over. Wil je je gehoor met een presentatie of speech ook echt raken, denk dan om te beginnen eens na wat je je gehoor wilt meegeven. Wat moeten ze over drie weken, als ze terugdenken aan je presentatie, hebben onthouden? Bekijk onze tips voor een klinkende speech of presentatie.    

storytelling en identificatie

Corporate storytelling en verandering, communicatie bij verandering
De transformatie gaat uiteindelijk over het overwinnen van de grootste angst in jezelf.

Niet alleen ons brein, maar het hele lichaam doet mee bij een verhaal. We beleven het alsof we de handeling zelf ondergaan. Dat blijkt niet alleen uit de neurologische maar ook uit de fysiologische reacties. We krijgen letterlijk een brok in de keel bij Bambi en kippenvel bij een film als The Silence of the Lambs. Als Clarice Starling de keldertrap afloopt, gaat je hart sneller kloppen, zetten de bloedvaten in je spieren uit, ga je sneller ademhalen en worden je pupillen groter. Je lichaam is klaar om te vechten of te vluchten. Waarom? Omdat je je identificeert met Clarice. Door dit spiegeleffect kun je via een verhaal letterlijk beelden transporteren en in andermans hoofd prenten. Als een stansmachine. Bijvoorbeeld dat van de underdog. Framing en beeldvorming maken gebruik van dit effect. Daarom is het voor issues-management en public affairs (lobby) ook zo belangrijk om je boodschap scherp te formuleren en die in de vorm van een krachtig, evocatief narratief te communiceren. Kijk ook eens op: Hoe maak je een position paper? 

storytelling en marketing

Corporate storytelling en verandering, communicatie bij verandering
Een van de meest iconische en epische verhalen is meteen ook een van de oudste: Odysseus. De call to adventure, de reis, de mentor, de terugkeer.

Luisteren we naar een verhaal, dan licht ons brein als een kerstboom op. Uiteraard is ook dan het taal- en decoderingscentrum actief, maar daar blijft het niet bij. In alle delen van onze hersenen zien onderzoekers activiteit. Lezen we dat Sissi, de betoverend mooie koningin van de Donaumonarchie, in haar crinolette de stijlkamer binnen schrijdt, dan ruist het tafzijde langs de sensorische cortex. Als we zien dat de woedende en op wraak beluste Odysseus een pijl trekt en richt op de weke en onbeschermde hals van Antinoös, die zonder ook maar een gedachte aan de dood met zijn hoofd achterover aan de tafel wijn zit te drinken, dan activeert dat de motorische cortex en vliegen we mee met de pijl op weg naar de glanzende, onbeschermde hals die zich als een schietschijf aan Odysseus presenteert. We zien het letterlijk voor ons in onze visuele cortex. Op die manier reis je mee met de hoofdpersoon. En stel nou eens dat die hoofdpersoon een projectleider is. Wat kunnen junior projectleiders dan leren van zo'n verhaal? Bijvoorbeeld met verhalend evalueren

storytelling en sales

Product story, corporate storytelling en marketing
Marketing heeft tegenwoordig niks meer te maken met het verkopen van handel, maar met het vertellen van verhalen.

Wat hebben we aan die wetenschap in de praktijk? Take this: journalist Rob Walker deed in juli - november 2009 een pseudo-antropologisch experiment. Hij vroeg zich af of objecten met een verhaal een hogere veilingprijs zouden scoren dan objecten zonder verhaal. Hij nodigde getalenteerde schrijvers uit om een object te kopen in een kringloopwinkel. De gemiddelde prijs van de objecten was 0,95 euro. De verhalen waren verzonnen en dat zou een eventuele koper ook hebben kunnen bevroeden. De objecten werden met foto en verhaal op E-bay aangeboden en verkocht voor... € 2.736, 75 (inkoopsprijs 97,53). Dus zo'n product story werkt. Krijgt die tweedehands autoverkoper dus toch gelijk! 

 

In een van zijn lyrics op zijn 'Glitter and Doom' tour in 2009 vertelt Tom Waits over zijn aanschaf... hilarisch! Je moet er zijn markante stemgeluid en veel uh's even bij denken:

 

'I went on eBay. I shouldn't have gone on eBay, I was warned about eBay. I didn't even know what the fuck eBay was! They said: "Stay away from eBay! Especially when you have money in your pocket". And I had both. I was on eBay and I had money in my pocket and I made a big mistake.

 

Well, I don't think it was a mistake, I was TOLD I made a big mistake. I made a purchase. Okay, so what!? I made a purchase and it was my money and I spent it. Okay? Uh, now you be the judge... I bought (I swear) the last dying breath of Henry Ford.

Wait a minute! It was trapped in a Coke bottle with a corck in it. REALLY tight in there. And uh, I probably paid more then I should have for it, but when you think about it... it's a first edition you know? I mean, there's only one of them.' 

 

Heerlijk! Tweede voorbeeld: wat is het snelst groeiende bedrijf ooit? Groupon. Die huurden bij de start in 2008 een leger tekstschrijvers in die grappige verhaaltjes maakten bij de aanbiedingen. Niet alleen werden de mails die Groupon verstuurde daardoor bijna altijd geopend, maar de aanbiedingen werden ook nog eens gedeeld. Met een wildgroei tot gevolg. 

storytelling en marketeers

Corporate storytelling en Simon Sinek
Met de WHY van Simon Sinek zit je midden in een verhaal

Voor marketeers is het eigenlijk heel simpel: Once you’ve captured a share of your prospects’ minds, you’re much better positioned to capture a share of their budgets as well. En je pakt een breinpositie met een goed verhaal. Vraag het anders eens aan Simon Sinek - de goeroe die met zijn gouden cirkels het waarom tot maxime heeft verheven. Die weet het zeker: 'Tell me your why and I’ll buy'. Hij zegt: 'People don’t buy what you do, they buy why you do it.' Tja, en met de 'why' zit je toch echt in het verhaal dat je vertelt. Waarom? Omdat daar de emoties de hoek om komen kijken. Je verkoopt een product nooit op de productspecificaties maar altijd op de needs die je product voor een klant invult: gebruiksgemak, tijdswinst, lagere kosten. You name it. E  dat geldt ook voor professionals. Je kunt blijven hameren op je kennis en ervaring, maar opdrachtgevers mogen er van uitgaan dat je daarover beschikt. Dat is een formaliteit. Het gaat veel meer over je instelling, over je levenslessen, over persoonlijkheidseigenschappen die een opdrachtgever ervan overtuigen dat jij de juiste M/V bent voor de klus. 

storytelling en reclame

Corporate storytelling en marketing
Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman liet zien dat we beslissingen intuïtief nemen en achteraf rationaliseren.

En dan is daar de Israëlische Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. Hij toonde aan dat de beslissingen die we nemen, worden genomen in ons emotionele (limbische) systeem dat via de rechterhersenhelft bereikt wordt. En dat is een associatief, onbewust, intuïtief, holistisch, kwantummechanisch en willekeurige systeem. Die keuze wordt vervolgens in ons cognitieve, logische, bewuste en kritische systeem gerationaliseerd (linker hersenhelft). Reclamemensen wisten dat natuurlijk al veel eerder, maar wij nemen onze beslissingen op basis van emoties, indrukken en ervaringen en beredeneren die keuze achteraf. Ook dat verklaart waarom je met een rationele presentatie zelden mensen mee krijgt, maar met verhalen wel. Deze wetenschap is essentieel voor de communicatie rondom grote processen in organisaties. Namelijk: ga op zoek naar de emotie die bij je plannen betrokken is en sluit daar in je communicatie bij aan.  

Enkele praktische toepassingen van storytelling

corporate story

Corporate storytelling en corporate story
In een corporate story laat een organisatie zien waarom ze bestaat, wat ze heeft toe te voegen en vanuit welke overtuigingen en waarden.

Elke organisatie denkt over zichzelf na in de vorm van een inspirerend en deelbaar verhaal. Medewerkers identificeren zich nu eenmaal minder met hun arbeidscontract dan met het verhaal van hun organisatie. En klanten hebben een verhaal nodig om het merk van een organisatie te beleven. Anders identificeren ze zich er ook niet mee. Bovendien is een sterke reputatie steeds meer afhankelijk van een sterk 'corporate character'. Onderzoekers wijzen daarbij op de rol van de media. De roep om transparantie, sociale media en de invloed van publieke media, opiniemakers en stakeholders maakt dan dat bedrijven en organisaties serieus moeten nadenken over hun identiteit. Maar het grote voordeel van storytelling is dat het verbindt. Een verhaal is holistisch. Het laat niet alleen maar een deel van de werkelijkheid zien, maar de hele werkelijkheid. De corporate story verbindt missie met mensen, identiteit met imago, binnen met buiten en zo vandaag met morgen. Lees meer over de corporate story en hoe je die bouwt.

verhalend veranderen; de rol van storytelling bij verandering

Communicatie bij verandering, corporate storytelling bij verandering
Communicatie bij verandering is zelden effectief. Change the way you look at things, and the things you look at change.

Bij verandering kan het gaan om thema's als kwaliteit, ontwikkeling, context, fusie, cultuur, gedrag en kernwaarden. Veel veranderingsprocessen verzanden of lopen vast. We hebben het niet goed gecommuniceerd, heet het achteraf. Maar omdat dat nu al decennia wordt geroepen, wordt het eens tijd om te kijken naar de manier waarop we communiceren rondom veranderingsprocessen. En ook wanneer we daarmee beginnen. Door op tijd mensen serieus bij het proces te betrekken, neem je ze mee in de beweging. Kijk eens naar Communicatie bij verandering en nodig ons uit voor een gesprek. We vertellen er graag meer over. 

projectevaluaties; de rol van Storytelling bij projectevaluaties

Projectevaluaties, evalueren van een crisis, ongeluk of incident
Storytelling is een prachtige methodiek voor projectevaluaties en evaluaties van een crisis, ongeluk of incident.

Het vertellen en beluisteren van verhalen is niet een passief, maar een actief proces. Dat zien we aan de manier waarop onze hersens ontbrekende delen zelf invullen. Kijk maar eens naar het 6-woorden verhaal van Ernest Hemingway: 'For Sale: Baby shoes, never worn.' Je maakt het verhaal zelf, in je hoofd. Dat is een van de sterke punten van storytelling en daarom is het ook een prachtige methodiek bij evalueren. Hannah Arendt zegt het zo: 'Storytelling reveals meaning without committing the error of defining it.'

Door verhalen te vertellen, krijgen we inzicht. Zelfinzicht. Bijvoorbeeld in onze eigen rol. Door managers en medewerkers te bevragen op ervaringsverhalen, belevingsverhalen en zingevingsverhalen naar aanleiding van een concreet project, een incident of een crisis, komen ze niet alleen zelf tot inzicht, maar verdiep je ook het inzicht in een bepaalde thematiek van het werk in je organisatie. Verhalen zijn namelijk holistisch, dus ze beschrijven de hele werkelijkheid en niet alleen een stukje. En verhalen zijn authentiek. Het gaat om echte verhalen. Dat betekent dat je latere interventies baseert op de hele werkelijkheid en op de echte werkelijkheid. Hier lees je meer over Verhalend Evalueren.

de product story

De product story is een combinatie van corporate storytelling en marketing
Een product story is een combinatie van storytelling en marketing. Zo breng je je product op een verhalende manier onder de aandacht.

Aandacht krijgen voor een product is goedkoper dan aandacht vragen. En aandacht krijgen, begint met een goed verhaal. Een verhaal dat laat zien waarin dat product zich van de rest onderscheidt. Dat geldt zeker voor high awareness producten, ambachtelijke producten, streekproducten, designproducten of hightech producten. Door zo'n verhaal onthouden mensen de naam van het product en het product zelf veel beter. Zit er dan een verhaal in elk product? Zeker! Ook in spaanplaat en spijkers zit een verhaal, net als in HR Advies of Managed Print Services. De kern ervan heet: waarde. De kunst is om die te zien: vanuit het oogpunt van de klant of burger. Door zo'n verhaal onthouden mensen de naam van het product en het product zelf veel beter. Seth Godin zegt het zo: 'Marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell.' Lees hier meer over de product story.

professioneel profiel

Personal branding, professioneel profiel, geschreven zelfportret
Wil je jezelf presenteren? Een geschreven zelfportret is de mooiste vorm van personal branding.

Klanten willen professionals die goed zijn in hun vak. Daar betalen ze zelfs graag wat meer voor. Maar hoe val je op tussen het groeiende leger zelfstandige professionals en kleine bedrijven? Hoe laat je zien wie je bent en wat je in je mars hebt? Een hele praktische toepassing van storytelling ligt in de sfeer van de personal branding. Een professioneel profiel, geschreven zelfportret of bio is een professionele schets van jou in je werk/onderneming. Het portret belicht de raakvlakken tussen persoonlijkheidseigenschappen, werkervaring, competenties, potenties en ambities en is helemaal geschreven vanuit het perspectief van je werkgever, opdrachtgever of klant. Maar ook belangrijk: door over je zelf te vertellen, verdiep je het inzicht in je zelf. Het portret kan worden aangevuld met een overzichtelijk maar beknopt CV, met referenties en met voorbeeldprojecten. Wil je weten hoe je een professioneel profiel maakt?

Is er dan niets veilig voor storytelling, vraag je je dan onwillekeurig af. Nee, niet zolang er mensen in organisaties werken. 

 

Ga naar homepage

Print Friendly and PDF

Voor elke opdracht ontwerpen wij een praktisch en inspirerend traject. Interesse in een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek over de mogelijkheden van storytelling voor uw organisatie?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.Reactie schrijven

Commentaren: 0