Hoe maak je user stories? Vier praktische tips

Een user story is de kortste manier waarop iemand vertelt waarom hij een product wil. User stories worden gebruikt bij het ontwikkelen van software of producten, maar ook steeds vaker op marketing-afdelingen. Feitelijk kunnen ontwikkelteams niks zonder deze verhalen. User stories zijn dan ook verplicht voor scrum-programma’s en agile software development zodat de ontwikkelaars tijdens het ontwikkelproces duidelijk voor ogen houden wat de klant wil.

Hoe maak je user stories?
Workshop user story

mini-story

 

Een user story bestaat uit één zin. Niet meer. Voorbeeld uit de ICT: ‘Als gebruiker (rol) wil ik mijn klanten kunnen zoeken (wens, behoefte of waarde) op zowel de voornaam als op achternaam (specificatie).’

klant-interviews en user stories

 

Hoe maak je user stories? De beste manier is om (toekomstige) klanten te interviewen (kwalitatieve interviews) met vragen als: wat verwacht u van een ... ? Waar moet die volgens u aan voldoen? Wat vindt u belangrijk aan ... ? Hoe belangrijk vindt u X, Y, Z en waarom precies? Zorg er voor dat je voldoende mensen (toekomstige bezoekers, gebruikers, kopers) te spreken krijgt. Drie is te weinig, tien is beter en meer dan dertig is niet nodig.  


functionaliteit en user stories

De user stories vormen de belangrijkste manier waarop de gebruiker invloed heeft op de functionaliteit van het te ontwikkelen systeem of product. Maar je kunt wel meerdere user stories per product genereren. Daarvoor kijk je simpelweg naar de belangrijkste aspecten (wensen, waarden of functionaliteiten), bijvoorbeeld gebruikersgemak, veiligheid, kwaliteit en performance.

scrum teams en user stories

De producteigenaar sorteert de user stories op volgorde van belangrijkheid en splitst ze uit in taken die hij aan ontwikkelteams toewijst. Die gaan er in kortlopende deelsessies (zgn. ‘sprints’ in de scrum-methodiek van twee tot vier weken) mee aan de slag. Dat begint met een brainstorm van een dagdeel over de implicaties van de user story voor het ontwerp. Aan het einde van de sessie beschikken scrum-teamleden over een sprintplan met concrete taken en -planning. Binnen het vooraf vastgesteld budget en tijd worden de deliverables ingedeeld in Need-to-have’s, Nice-to-have’s  en de Not (Now)’s, waarbij een verhouding van 60:20:20 wenselijk is. Alle user stories samen vallen onder de product backlog, de lijst met items die je wilt uitvoeren.

vier tips voor user stories

1. Geef elk type gebruiker een eigen kleur post-its.

2. Gebruik post-its van 13 cm bij 8 cm en de taken die daarbij horen op vierkante post-its er naast.

3. Onderstreep als product owner de belangrijkste woorden per type gebruiker.

4. Onthoud dat de product-owner de baas is over de product-backlog en dus ook over de prioritering van de user stories. 

 

Bob Duynstee


Verder praten over user stories?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Reactie schrijven

Commentaren: 0