· 

Masterclass Opiniestukken Schrijven

Wetenschappers, experts, artsen, adviseurs, advocaten en accountants maar ook bedrijven, brancheorganisaties, NGO's en ideële instellingen willen hun visie geven of hun stem laten horen in een maatschappelijk debat. Bijvoorbeeld omdat het onderwerp hun werkveld raakt, hun organisatie of beroepsgroep raakt of omdat de thematiek hen persoonlijk raakt. Hoe doe je dat? Hoe beïnvloed je de publieke opinie? Dat laten we zien in de 'Masterclass Opiniestukken Schrijven'.

in het kort


In deze masterclass:

 • Reiken we deelnemers een duidelijke structuur aan;
 • Leren we deelnemers werken met verschillende journalistieke vormen: artikel, essay, column, open brief en position paper;
 • Gaan we in op de mentale dispositie die nodig is om een opiniestuk te schrijven;
 • Laten we zien hoe je overtuigend argumenteert;
 • Laten we zien wat de valkuilen zijn: confirmation bias, tunneldenken, teleologisch redeneren, kromdenken, drogredenen etc;
 • Hoe je met stijlelementen je opiniestuk versterkt en
 • Hoe je met creativiteit op zins- en woordniveau je stuk nóg aantrekkelijker maakt. 

Waar ligt de focus?


Centraal in het programma staat het eigen opiniestuk. Daar werken deelnemers aan tijdens het programma en op dat stuk ontvangen ze ook feedback. Ook van andere deelnemers, want de opzet van de masterclass is deels interactief. 

 

De focus ligt bij een opiniestuk voor een landelijke krant als NRC, FD of Volkskrant. Dat betekent dat de aangesneden thematiek sociaal, psychologisch, maatschappelijk, economisch, ethisch, filosofisch of juridisch van aard kan zijn, maar dat voor de argumentatie geen verregaande voorkennis of vakkennis vereist is. Logisch, want je wilt een breder publiek aanspreken. Het eigen opiniestuk wordt dan ook op zijn journalistieke merites besproken. 

Wat leren deelnemers?


Na de masterclass hebben deelnemers niet alleen de technische en stilistische bagage om zelfstandig een publicabel opiniestuk te schrijven, maar kunnen ze de verworven kennis en inzichten ook gebruiken voor een publicatie in een vakblad, een onderzoeksvoorstel, rapporten, een offerte of voor een bijdrage in de interne of externe communicatie van de organisatie. Sterker: de aangereikte werkwijze kunnen deelnemers zelfs inzetten voor presentaties, pitches en speeches. 

Doelstellingen


 

 • Deelnemers zijn in staat om een publicabel opiniestuk voor een landelijk dagblad of vakblad te schrijven;
 • Deelnemers leren om kort & bondig, helder & overtuigend, activerend & motiverend te schrijven;
 • Deelnemers krijgen meer plezier in het schrijfproces en snappen hoe (opinie)redacties werken;
 • Deelnemers kunnen zelfstandig werken aan publicaties in vakbladen;
 • Deelnemers verbeteren hun adviezen, rapporten, pitches, presentaties, speeches, offertes en onderzoeksvoorstellen. 

Programma


Het programma kan helemaal op maat worden samengesteld, maar bestaat minimaal uit een voorbereiding en een masterclass van 1 dag. 

 

 • Voorbereiding

Voorafgaand aan de masterclass sturen deelnemers een eigen opiniestuk in. Dat mag een column (500 w) zijn, een opiniërend artikel (1000 w) of een essay (1500 w). Bij inschrijving ontvangen deelnemers daar praktische richtlijnen (reader) voor. De onderwerpkeuze is vrij. 

 

 • Masterclass ochtend

In de ochtendsessie gaan we in op de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende journalistieke genres waarin een visie, standpunt of mening kan worden gegeven. We kijken naar de eisen die opinieredacties aan stukken stellen. Vervolgens bespreken we vijf veel voorkomende valkuilen. In het tweede deel van de ochtendsessie introduceren we het basisschema dat deelnemers bij alle journalistieke vormen (maar ook bij presentaties, offertes, pitches en speeches) houvast geeft. 

 

 • Masterclass middag

In de middagsessie gaan we dieper in op structuur, argumentatie, stijl en creativiteit. Na een aantal specifieke oefeningen zijn deelnemers in staat om het eigen opiniestuk op die onderdelen te verbeteren. De middagsessie eindigt met een groepsdiscussie waarin elkaars (verbeterde) stukken nader worden besproken. 

Optioneel


 • Individuele begeleiding

Dat kan in verschillende vormen: je laat ons je conceptversie lezen en wij geven feedback; we kunnen onze feedback in een gesprek onderbouwen; we kunnen samen aan de slag gaan of we kunnen je stuk zelf herschrijven. Jij mag het zeggen. 

 

 • Training on the job

Training on the job bestaat uit het verder oefenen met de structuur, argumentatie, stijl en creativiteit. Deelnemers ontvangen individuele feedback op en hulp bij het publiceren van het eigen opiniestuk.

 

 • Terugkom-sessie

De terugkom-sessie is bedoeld om gerichte feedback te krijgen op onderdelen (structuur, argumentatie, stijl, creativiteit), aangevuld met specifieke oefeningen. We bespreken de lessons learned en deelnemers delen hun ervaringen met het individuele schrijfproces.

 

 • Schrijfretraite

Twee dagen met elkaar in afzondering in abdijhotel Rolduc (Kerkrade); vanaf minimaal 5 deelnemers. 

door wie


 

 • Job Creyghton

 

Verzorgt al meer dan 25 jaar cursussen die het hele spectrum van schrijven bestrijken. Hij geeft les op de School voor Journalistiek met een accept op de verhalende, narratieve kant van het vak. Job maakt bij het Post-Academisch Onderwijs van de universiteit Leiden post-academici en wetenschappers bekend met wetenschapsjournalistiek en schrijven voor een breed publiek. Job is auteur van het standaardboek 'Effectief en Creatief Schrijven', standaardwerk voor studenten en docenten van verschillende universiteiten en de School voor Journalistiek. 

 

 • Bob Duynstee

 

Studeerde rechten aan de UvA met argumentatieleer als keuzevak. Schreef voor NRC, Volkskrant, FD, AD, Parool, Elsevier, Advocatenblad, Nederlands Juristenblad, Binnenlands Bestuur, HP/deTijd, De Journalist, Communicatie en andere periodieken. Hij volgde de opleiding tot communicatieadviseur C aan de Stichting Reclame en Marketing, het curriculum Strategische Communicatie aan de UvA (2006) en diverse masterclasses Storytelling. Met meer dan 25 jaar professionele schrijfervaring helpt Bob organisaties, professionals, bestuurders en ondernemers bij (strategische) publicaties. 

Praktisch


 • Voorbereiding  Aanleveren van een eigen column, opiniestuk of essay
 • Benodigdheden Laptop
 • Reader Deelnemers ontvangen een reader als ondersteuning bij de voorbereiding en de masterclass zelf
 • Locatie Beurs van Berlage of Tribes (locatie Amstelstation). En uiteraard verzorgen we onze masterclass in house voor bedrijven en organisaties.
 • Tijdstippen De masterclass wordt regulier 4 keer per jaar gegeven. 
 • Prijs Euro 995,- per deelnemer voor voorbereiding en masterclass van 1 dag; exclusief kosten locatie, koffie, thee, fris, lunch en borrel.
 • Overig Een masterclass gaat alleen door bij minimaal 5 deelnemers. Bij 10 of meer deelnemers splitsen we de groep. 
 • Meer info mail@1001.nl of bel met Bob Duynstee op 06-54.222.976

Meer weten?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Reactie schrijven

Commentaren: 0