Posts met de tag CommunicatieCorporate conversatie; de bedding voor je veranderingsproces; deel 1
Advies · 05. november 2019
De corporate conversatie vormt de bedding voor je ontwikkeling en voor elk veranderingsproces. En net als dat bij ons deze innerlijke monoloog actief wordt in situaties die er in ons leven toe doen, moet ook de corporate conversatie gevoerd worden op momenten die er in het leven van een organisatie toe doen. Verandering is zo'n moment. Dat begint met een position paper. Op die manier ontwikkel je een 'verander-taal' en een 'verander-verhaal'. Hoe doe je dat als communicatieadviseur? Deel 1.

Corporate conversatie; de bedding voor je veranderingsproces; deel 2
Advies · 05. november 2019
De corporate conversatie vormt de bedding voor je ontwikkeling en voor elk veranderingsproces. Dat begint met een position paper. Hoe modereer je vervolgens als communicatieadviseur de corporate conversatie? Deel 2.

Veranderen Via Verhalen
Advies · 03. november 2019
Hoe verander je je organisatie? Eén ding is zeker: niet en nooit met instrumentele communicatie. Maar hoe dan wel? Door het voeren van een corporate conversatie; het uitwisselen van interpretaties en her-interpretaties van context en situatie.

Leiderschap, verandering en communicatie
Advies · 19. december 2018
Een leider is eerst en vooral erfgenaam vóórdat hij of zij beleidsmaker wordt. Je zult als leider c.q. verander-team dus eerst het verhaal van de organisatie moeten leren kennen en daarop een visie ontwikkelen voordat je een missie of visie kunt formuleren. Vervolgens is veranderen vooral een kwestie van het waarom, het wat en het hoe van de verandering. In dat proces speelt communicatie een cruciale rol. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Corporate story maken (3); hoe maak je een corporate story?
Creatie · 24. november 2018
De corporate story creëert samenbindende kracht als het gaat om identiteit, cultuur en herkenbaarheid van de organisatie. Als je dat verhaal niet hebt staan, krijg je allemaal verschillende versies van en over jezelf, wat niet goed is voor de branding. Hoe maak je een corporate story? Deel 3.

Corporate story maken (2); andere vormen
Advies · 23. november 2018
De vraag 'Hoe maak je een corporate story' is afhankelijk van de vraag: waar heb je een corporate story voor nodig? In deel 2 gaan we in op de corporate story als functie van (de communicatie bij) het veranderingsproces, de corporate story als basis voor je communicatieplan, de corporate story voor nieuw leiderschap en de corporate story voor de purpose.

Corporate story maken (1); verschillende vormen
Advies · 22. november 2018
Zonder corporate story krijg je allemaal verschillende versies van en over jezelf, over je strategie of over het veranderingsproces. Deel 1: Hoe maak je een corporate story?

Crisiscommunicatie; vergeet de afstemming niet
Advies · 01. februari 2018
Crisiscommunicatie vraagt om afstemming.

De tiende man; het verhaal van het meest onwaarschijnlijke scenario
Advies · 10. november 2017
Hoe kijk je naar de toekomst? Met welke scenario's hou je rekening en met welke niet? Dit is het verhaal van het minst waarschijnlijke scenario. Alleen kan dat scenario wel de meeste impact hebben. Dus...

Hoe maak je een communicatieplan? Deel 2
Advies · 08. september 2017
In deel 1 maakte je kennis met de eerste zes stappen van het communicatieplan. Hier maak je kennis met de volgende zes stappen. Zoals gezegd kun je voor elk project, programma, proces en communicatiemiddel een communicatieplan maken. Hier blijven we de hoofdlijn volgen: het communicatieplan voor de organisatie. Met af en toe een uitstapje naar het communicatieplan voor teams die een project, programma of proces aansturen.

Meer weergeven