Posts met de tag KernwaardenCorporate story maken (3); hoe maak je een corporate story?
Creatie · 24. november 2018
Een organisatie is een gemeenschappelijk streven naar een gezamenlijk doel. Dat vooronderstelt afstemming en dus communicatie. In dat proces speelt de corporate story een hoofdrol. Dat verhaal is het raamwerk voor de identiteit, de cultuur en de herkenbaarheid van de organisatie. Als je dat verhaal niet hebt staan, krijg je allemaal verschillende versies van en over jezelf. Krijg je nooit het gedrag dat correspondeert met je kernwaarden.

Corporate story maken (2); overige vormen
Advies · 23. november 2018
De vraag 'Hoe maak je een corporate story' is afhankelijk van de vraag: waar heb je een corporate story voor nodig? In deel 2 gaan we in op de corporate story als functie van (de communicatie bij) het veranderingsproces, de corporate story als basis voor je communicatieplan, de corporate story voor nieuw leiderschap en de corporate story voor de purpose.

Corporate story maken (1); verschillende vormen
Advies · 22. november 2018
Als je een organisatie zou definiëren als een gemeenschappelijk streven naar een gezamenlijk doel, dan vooronderstelt dat afstemming en dus communicatie. In dat proces spelen de corporate story een sleutelrol. Als je dat verhaal niet hebt staan, krijg je allemaal verschillende versies van en over jezelf, over je strategie of over het veranderingsproces. Deel 1: Hoe maak je een corporate story?

Advies · 15. november 2018
Hoe betrek je als bestuur of leiding op het juiste moment medewerkers bij het veranderingsproces? Wat is dat juiste moment?

11 Storytelling-technieken om je communicatie  te verbeteren
Publiciteit · 16. augustus 2017
Elf verhaal-technieken uit de wereld van storytelling om je communicatie te verbeteren.

Kernwaarden en de zandbak
Advies · 09. mei 2016
Kernwaarden moeten werken. Het zijn geen woordbeelden om naar te kijken, maar begrippen die in het dagelijkse gedrag tot uitdrukking moeten komen. Je zou je medewerkers aan moeten kunnen herkennen. Dat betekent dat ze pas werken pas als je het er met elkaar over hebt. Dialoog dus rondom vragen als: hoe leg jij onze kernwaarden uit in jouw werk of jouw rol? Waar liggen wat jou betreft de grenzen?

Workshop 'Communicatie bij Verandering'
Publiciteit · 12. januari 2016
Veranderen is communiceren. En succesvol veranderen is succesvol communiceren. In de workshop zie je hoe een bezielde manier van communiceren de verandering rugwind geeft. Dan hoef je achteraf niet meer te zeggen: 'We hadden het ook beter moeten communiceren.'

De wetenschappelijke kant van storytelling (deel 2)
Advies · 25. oktober 2015
Wat kunnen organisaties, en dan met name leiders, leren van de wetenschappelijke kant van storytelling? Deel 2.

Hoe je met storytelling je imago verandert; het advocatenkantoor
Advies · 27. april 2015
De managing partner van een groot advocatenkantoor wil een imagoverandering doorvoeren. En snel. Maar hoe werkt dat dan? En kan storytelling daar iets voor betekenen?

Communicatie bij verandering; deel 2
Advies · 01. april 2015
Veel veranderingsprocessen verzanden of lopen vast. We hebben het niet goed gecommuniceerd, heet het achteraf. Maar omdat we dat nu al decennia roepen, wordt het misschien eens tijd om naar de communicatie en het proces zelf te kijken. Circulaire communicatie werkt tien keer beter dan de instrumentele, lineaire vorm van communiceren bij verandering.

Meer weergeven