Posts met de tag beleidsnotaPosition paper maken (1); wat is een position paper?
Publiciteit · 07. juni 2018
Met een position paper probeert een organisatie of een professional om beleidsmakers, een specifieke doelgroep of de publieke opinie te beïnvloeden. Centraal staan begrippen als overtuigingskracht, stijl van argumenteren en verbeelding.

Position paper maken (3); position paper schrijven
Creatie · 07. juni 2018
Een position paper wordt niet geschreven, maar in elkaar gezet. En wel in commissie. Uiteraard is er wel iemand die het op papier zet: de penvoerder. Dat kan een ghostwriter zijn of een redacteur. Deel 3: Hoe maak je een position paper? Het schrijven van een position paper.

Beleidsnota maken; feitelijk en integer
Advies · 14. juni 2017
Een beleidsnota is een politiek document. Het is het belangrijkste document in een besluitvormingsproces. Op basis van de beleidsnota neemt een College van B&W c.q. een gemeenteraad, Gedeputeerde Staten c.q. Provinciale Staten, een kabinet c.q. de Tweede Kamer een beleidsbeslissing. In de not for profit en de profit wereld nemen een Raden van Bestuur of Colleges van Bestuur besluiten op basis van een beleidsnota (of rapport). Veel strategischer wordt het niet. Hoe maak je een beleidsnota?

Ghostwriter en ghostwriting, niks geheimzinnigs aan
Creatie · 02. april 2013
Een ghostwriter biedt uitkomst als je zelf weinig tijd hebt, als je diep in de materie zit en er maar moeilijk uit kunt komen of als je op zoek bent naar iemand die je met frisse ideeën, een duidelijke structuur en een beproefd plan van aanpak kan helpen. Wat doet een ghostwriter?