Posts met de tag evalueren van een crisisVerhalend evalueren; hoe doe je dat?
Advies · 11. augustus 2018
Door voor een meer verhalende vorm van evalueren te kiezen bij je projecten, bij een crisis, conflict of bij een incident, ontwikkel je je eigen mensen en daarmee ook je eigen organisatie.

Advies · 14. september 2016
Professionals leren het meest van hun eigen handelen. Met een evaluatie maak je dat eigen handelen expliciet. Hoe evalueer je een project, crisis, conflict of incident?