· 

De juiste cultuur voor je veranderingsproces

In elke organisaties bepaalt de corporate conversatie de cultuur. Verander de conversatie en je verandert de cultuur. Hoe doe je dat?

Elk veranderingsproces heeft met een paar terugkerende elementen te maken: begrijpen medewerkers het waarom - de WHY- van de verandering? Hebben ze invloed op de manier waaróp de verandering wordt doorgevoerd? Geeft het leiderschap het juiste voorbeeld? Deelt de organisatie voorbeelden van gewenst gedrag? Afstemming staat centraal. En wat is dan het verhaal in de bestuurskamer, op de werkvloer en in de wandelgangen? Hoe verhouden al die verhalen zich tot elkaar? Versnelt dat de ontwikkeling of wordt die daar juist door geremd? En tóch is de rol van corporate storytelling bij cultuurverandering vaak onderbelicht. Huh?

Storytelling en communicatie
Elke verandering kent dezelfde fases en stappen. Zonder die fases is er ook geen sprake van verandering.

Eerst maar eens de basis. Een organisatie 'weet' in welke richting ze zich dient te ontwikkelen. Die ontwikkeling is niet het resultaat van een exclusief denkproces in de top over de toekomst van de organisatie, maar een breed beleefd intuïtief 'weten' in alle lagen van de organisatie. De kunst van het leiderschap is om bij de communicatie -dat noem ik in dit verband liever de corporate conversatie- aan te sluiten bij dit intuïtieve weten. Dat maakt veranderen veel gemakkelijker. De functie van de communicatie daarbij is het stimuleren, faciliteren en modereren van de corporate conversatie rondom de verander-thematiek, maar dan met het oog op de cultuur die je nodig hebt om de verandering door te voeren. Dat maakt de thematiek meer behapbaar; het gaat niet om cultuur in den brede, maar om specifieke cultuurelementen.

 

Kijk hier hoe je medewerkers betrekt

de corporate conversatie als basis voor succesvol veranderen

Succesvol veranderen begint bij de corporate story in de vorm van het verhaal van de afgelopen 10, 5 of 3 jaar. Als leider ben je namelijk eerst en vooral erfgenaam voordat je beleidsmaker wordt. Nu is het zo dat je waarom-vragen alleen maar kunt beantwoord binnen een groter paradigma: d.w.z binnen een groter denkkader. Dat grotere denkkader heeft met de toekomst te maken, maar ook met het verleden: hoe is de huidige praktijk of mentaliteit waarin je verandering wilt brengen, eigenlijk ontstaan. Waar is/was die praktijk of mentaliteit dienstig aan? Want dat is ook vaak een basisfout bij verandering, namelijk dat een gegroeide praktijk of mentaliteit te makkelijk overboord wordt gegooid alsof er niks goed aan was geweest. Onzin natuurlijk. Alleen: in het licht van de toekomst is deze praktijk of mentaliteit uitgediend en is er een nieuwe praktijk c.q. mentaliteit nodig. Deze inventarisatie vormt de basis en het kader voor de corporate conversation, waarbij de klemtoon in de communicatie na de WHAT en de WHY ligt op de HOW. De HOW zit zelf in het grotere denkkader van de WHY. Bij de HOW zul je als leider ruimte moeten laten voor de inbreng van anderen. Op die manier implementeer je de verandering sneller en beter. Hoe je dat doet, lees je in mijn blog Leiderschap en verandering. 

Het veranderproces door de ogen van vier reizigers

het modereren van de hoe-vraag

Niks in organisaties loopt mis op de WHAT en de WHY, alles loopt mis op de HOW. Door medewerkers te betrekken bij het HOE, creëert de top een cultuur van commitment en ownership. Communicatie moet die betrokkenheid faciliteren door de corporate conversatie na de WHAT en de WHY rondom de HOW te modereren, te structureren en terug te koppelen. Een professionele organisatie zal daar eerder ideeën over willen delen dan een hiërarchisch productiebedrijf. Waar het om gaat is om te inventariseren hoe afdelingen en medewerkers invulling willen geven aan de verandering. Daar zijn allerlei manieren voor te bedenken. Kern is: bepaal als leider het WHAT, investeer in de uitleg over de WHY (het grotere denkkader) en laat medewerkers meedenken over het HOW. En concentreer je bij de communicatie rondom de HOE-vraag op een paar kern-thema's, dat wil zeggen: de mindset die nodig is om de verandering door te voeren. Die kernthema's kun je zelfs normeren, waarbij je uiteraard ook doelen in termen van kwaliteit, budget en tijd kunt stellen aan het veranderingsproces.

kern-thema's

De conversatie gaat om die concrete kernthema's. Daar ga je de verhalen en vertellingen over ophalen. Stel dat de projectbegrotingen van een gemeentelijke dienst steeds opnieuw overschreden worden. Dan is de verandering dat er meer adequate inschattingen worden gemaakt, dat eerder rekening gehouden wordt met risico's en dat tijdens de uitvoering beter op die risico's gestuurd wordt. Omgaan met risico's is dan het centrale thema. Het cijfer dat de organisatie daarvoor krijgt, is bijvoorbeeld een 4, gescoord op een reeks criteria. Die criteria kunnen betrekking hebben op technische, procedurele en juridische risico's. De conversatie gaat dan over de vraag: hoe worden die risico's door projectleiders op dit moment beleefd? Hoe gaan ze daarmee om? Hoe zouden ze daarmee om moeten gaan? Om een dergelijke corporate conversatie te kunnen voeren, heb je een open, heldere en transparante cultuur nodig, omdat mensen anders niet geneigd zijn om verhalen te delen. Je gaat ook op zoek naar de untold stories, dat zijn verhalen over die risico's, maar ook verhalen over de interne controle op die risico's. Die zul je in kaart moeten brengen omdat dit soort tegen-verhalen even hard meesturen als de officiële verhalen. Vervolgens vermeng na de analyse de verhalen van je medewerkers door je eigen verhaal en dat verhaal ploeg je terug in de organisatie. Dat doe je op een gestructureerde manier. Daarover lees je meer in de blog: Leiderschap en verandering 

Kijk voor meer informatie op Bob Duynstee 

meer weten?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Reactie schrijven

Commentaren: 0