· 

Effectief veranderen; betrek medewerkers op tijd bij het proces

Verandering is een reis die je samen maakt. Het begint met de voorbereiding. Door medewerkers op het juiste moment bij het proces te betrekken en bij het proces betrokken te houden, maak je de besluitvorming rijker en het draagvlak groter. Zo bereik je veel eerder het commitment dat je nodig hebt om effectief te veranderen. Hoe voer je een corporate conversatie rondom de verandering?

Communicatie bij verandering, corporate storytelling bij verandering
Communicatie bij verandering is zelden effectief. Probeer het eens met storytelling. Dat werkt gegarandeerd!

Dit is het dilemma van bestuurders: als het denkproces vanuit de top start, dan zijn de oplossingen nog ongedefinieerd, dus het aantal alternatieven is maximaal. Je kunt nog heel veel keuzes maken. En naarmate je verder komt in het proces, komt er een moment waarop je zegt: dit gaan we doen. Dan is het aantal alternatieven 0.

 

Maar de belangstelling voor de oplossing gaat juist andersom. In de fase waarin alles nog kan, is er niemand geïnteresseerd. Maar naarmate het concreter wordt, gaan medewerkers zich afvragen of ze dat eigenlijk wel zo willen. En op het moment dat het aantal alternatieven 0 is, is de belangstelling maximaal en gaan bestuurders nog proberen om iets te repareren met wat medewerkers roepen. Maar dan ben je te laat. 

Verhalen halen uit de organisatie

Communicatie bij verandering, storytelling en verandering, storyteller en verandering
Elke verandering doorloopt altijd dezelfde fases. Dat is een universeel proces. Zie je de stappen niet terug, dan is er geen sprake van ontwikkeling, laat staan van verandering.

Dus de kunst is om te kijken of je ergens rond het kruispunt van die twee lijnen medewerkers kunt mobiliseren om mee te denken. Waarom is dat belangrijk? Omdat organisaties 'weten' in welke richting ze zich dienen te ontwikkelen en die richting is niet het gevolg van pogingen in de top om de toekomst te voorspellen en onder controle te krijgen, maar eerder een alsmaar voortgaand gesprek waarbij alle leden van de organisatie uitgenodigd worden om mee te praten over de vraag hoe zij aan die toekomst een bijdrage kunnen leveren. Dat betekent dat je met je verander-verhaal moet aansluiten bij dat intuïtieve 'weten' van de organisatie en dus uit de organisatie de verhalen moet halen die je zelf kunt gebruiken om de verandering te realiseren. Communicatie bij verandering is dus altijd een vorm van co-creatie.

medewerkers betrekken bij verandering

Hoe betrek je medewerkers nou bij de verandering? Je kunt bijvoorbeeld vooraf werkateliers organiseren waarbij medewerkers worden uitgenodigd hun visie op de toekomst in te brengen. Je kunt gedurende het proces themagroepen organiseren in combinatie met projectgroepen of scrum-teams. En je kunt medewerkers bevragen op wat de verandering voor hun betekent, waar ze in de praktijk tegenaan lopen en hoe ze dat oplossen. Dan kun je ook de untold stories beluisteren die vaak een veranderingsproces frustreren. Door die verhalen te analyseren en te gebruiken in de communicatie, hoeft je achteraf in elk geval niet meer te zeggen: 'We hadden het beter moeten communiceren.' 

brainstorm 'focus'


Workshop storytelling bij verandering
In onze brainstorm 'Focus' werken we aan focus, afstemming, overeenstemming, formulering en communicatie.

In onze Brainstorm 'Focus' ontwikkelen we focus en afstemming rondom de communicatie bij thema's als cultuur, kernwaarden, missie, visie, strategie, verandering, imago, reputatie, positionering en issue management. Dat doen we aan de hand van stellingen, citaten, schema's, video's en illustraties. Wij laten je zien hoe het denkmodel achter storytelling zo ongeveer is uitgevonden voor verandering en hoe je een corporate conversatie kunt voeren rondom de verandering. Dan hoef je niet meer achteraf te zeggen: "We hadden het beter moeten communiceren."

Vraag hier een brainstorm 'Focus' of een Workshop Storytelling aan:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Wij verzorgden workshops, brainstorms en rondetafels voor o.a.

Bob Duynstee heeft tientallen veranderingsprocessen geëvalueerd en zijn eigen visie ontwikkeld op de communicatie bij verandering. 

Interesse in een workshop storytelling? Bel Bob op 06.54.222.976 of:

Reactie schrijven

Commentaren: 0