Hoe maak je een corporate story; deel 2

De vraag 'Hoe maak je een corporate story' is afhankelijk van de vraag: waar heb je een corporate story voor nodig? In deel 1 kwamen voorbij: de corporate story als een imago-bevestigend verhaal en de corporate story als cultuur-bevestigend verhaal. In deel 2 gaan we in op de corporate story als functie van (de communicatie bij) het veranderingsproces, de corporate story als basis voor je communicatieplan en de corporate story voor nieuw leiderschap. In deel 3 gaan we in op de vraag: hoe maak je een corporate story.

corporate story en verandering

De derde variant van de corporate story is er een voor tijden van onzekerheid, dus bij verandering speelt de corporate story een centrale rol. Wie zijn we? Wie willen we zijn? Waar herken je ons aan? Waar mogen we elkaar op aanspreken? Waar zijn we op weg naar toe? Hoe komen we daar? Medewerkers, maar zeker beleidsmakers, zijn een groot deel van de tijd bezig met het begrijpen en bewerken van geërfd beleid en historische data. Elke fusie, reorganisatie, herstructurering, strategische her-oriëntatie, herpositionering of overname is een nieuwe schakel aan de ketting. Heel praktisch is de WHY bij verandering een kernthema. Niet dat er op die vraag een concreet antwoord mogelijk is, maar de corporate story geeft richting, inzicht en een kompas-vormend antwoord door verhaallijnen te laten zien. Controlling the narrative is in tijden van verandering in elk geval essentieel. Want als jij het verhaal niet vertelt, gaan anderen dat verhaal vertellen. En dus kun je maar beter zelf aan de bal blijven. Dat doe je door de grote lijn van het verhaal te delen en het gesprek over de verandering aan te gaan in de vorm van een corporate conversatie. En de basis van die corporate conversatie is de corporate story. Dat kan in de vorm van een integrale beschrijving op hoofdlijnen of een beschrijving over de laatste 10 of 5 jaar met een focus op de verander-thematiek.  

De corporate story en het communicatieplan

Met het communicatieplan wil een organisatie het volgende hoofdstuk schrijven van de corporate story. Dan zul je dat verhaal wel moeten kennen. En precies dát is de reden om dat verhaal te maken en met elkaar te bespreken. Het gaat helemaal niet om DE corporate story, maar om het corporate storytelling proces, om een richtinggevend en kompas-vormend verhaal waarop de afdeling communicatie kan bouwen. Kijk hier voor mijn blog Communicatieplan maken. Zonder corporate story mag je helemaal geen communicatieplan maken.

De corporate story en (nieuw) leiderschap

Er is tegenwoordig ook een naam voor: onboarding. Hoe help je het (nieuwe) leiderschap met de introductie van je onderneming of organisatie? Daar zie je het niet zelden mislopen. Dat heb ik zelf meegemaakt bij de Sociale Verzekeringsbank waar ik o.a. de speeches schreef voor Erry Stoové, destijds de voorzitter van de RvB. Voor zijn opvolgster zou ik ook de speeches gaan maken. Maar bij het eerste contact merkte je dat ze niet in de wedstrijd zat. Ze meende op elke vraag een antwoord te moeten hebben en haar verhaal ging alle kanten op. Toen er kort daarop problemen met het PGB ontstonden, wist ze niet adequaat in te grijpen en werd ze door de staatssecretaris uit haar functie gezet. Met enorme reputatieschade voor alles en iedereen. Haarzelf niet in de laatste plaats. Ze moet zich bij de SVB als een kat in een vreemd pakhuis hebben gevoeld. Dat had mogelijk met een professionele onboarding anders af kunnen lopen. En van dát programma had de corporate story prominent onderdeel uit moeten maken. Want leiders zijn eerst en vooral erfgenamen vóórdat ze beleidsmakers worden. Kijk hier voor Leiderschap en verandering

de corporate story als denkmodel

Er is nog een zesde variant die er wel én niet bij hoort. Wel omdat het ook om de corporate story gaat, maar ook weer niet omdat je de corporate story niet per se uitwerkt in een verhaal. Het gaat meer om een oefening, om een denkmodel. Basis voor dat model is het schema van The Heroes Journey uit Joseph Campbell's Monomyth; the hero with a thousand faces. Deze variant zou je eigenlijk bij alle eerdere varianten kunnen inzetten. Dan gaat het minder om de uitkomst en meer om het proces van corporate storytelling. Dan laat je als afdeling communicatie in de rol van moderator op allerlei plekken in de organisatie het gesprek - wat ik de corporate conversatie zou willen noemen - voeren over de corporate story en breng je de gezichtspunten bij elkaar om er in een kernteam verder over te praten: wat zeggen die gezichtspunten? Waar verschillen ze van elkaar en hoe zou dat komen? In mijn workshop storytelling vertel ik daar meer over. 

 Bob Duynstee studeerde rechten, heeft een journalistieke achtergrond, is communicatie-specialist en heeft een rijke ervaring als evaluator en storyteller met een antenne voor untold stories. Bob heeft in de jaren 2007 - 2014 een uitgebreide literatuurstudie gedaan naar het fenomeen storytelling. Hij volgde zelf masterclasses bij o.a. Manfred van Doorn en Robert McKnee en werkt op dit moment aan een praktijkboek over storytelling.

Verder praten over je corporate story? 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Corporate story maken
Een corporate story verbindt medewerkers met je organisatie, klanten met je merk en je organisatie met de samenleving.

VOORBEELD VAN CORPORATE STORYTELLING

Een corporate story hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn als je een mooi product maakt. Kijk eens hoe klokkengieterij Eijsbouts in Asten dat doet.

voorbeeld van corporate storytelling

Corporate story maken
Corporate storytelling voor het Vredespaleis in Den Haag in de vorm van een jubileumboek.

voorbeeld van corporate storytelling

Goed voorbeeld van een corporate story. Video's worden altijd gemaakt op basis van  een uitgeschreven  corporate story. Daarom is de combinatie van een jubileumboek en een corporate story ook zo voor de handliggend.
Goed voorbeeld van een corporate story. Video's worden altijd gemaakt op basis van een uitgeschreven corporate story. Daarom is de combinatie van een jubileumboek en een corporate story ook zo voor de handliggend.

Print Friendly and PDF


Reactie schrijven

Commentaren: 0