Hoe maak je een corporate story; deel 2

De vraag 'Hoe maak je een corporate story' is afhankelijk van de vraag: waar heb je een corporate story voor nodig? In deel 1 kwamen voorbij: de corporate story als een imago-bevestigend verhaal en de corporate story als cultuur-bevestigend verhaal. In deel 2 gaan we in op de corporate story als functie van (de communicatie bij) het veranderingsproces, de corporate story als basis voor je communicatieplan, de corporate story voor nieuw leiderschap en de corporate story voor de purpose. En ook hier geldt weer: het doel bepaalt de vorm. In deel 3 gaan we in op de vraag: hoe maak je een corporate story.

corporate story en verandering

De derde variant van de corporate story is er een voor tijden van onzekerheid, dus bij verandering. Dan speelt de corporate story een centrale rol. Medewerkers zijn groot deel van de tijd bezig met het begrijpen en bewerken van geërfd beleid en historische data. Elke fusie, reorganisatie, herstructurering, strategische her-oriëntatie, herpositionering of overname is een nieuwe schakel aan de ketting. Heel praktisch is de WHY bij verandering een kernthema. Niet dat er op die vraag een concreet antwoord mogelijk is, maar de zoektocht zelf geeft richting, inzicht en in elk geval een kompas-vormend antwoord waar je in een volgende brainstorm je voordeel mee kunt doen. Controlling the narrative is in tijden van verandering in elk geval essentieel. Want als je als leiding het verhaal van de verandering niet vertelt, gaan anderen dat verhaal vertellen. En dus kun je maar beter zelf aan de bal blijven. Dat doe je door input te geven aan de corporate conversatie tijdens het veranderingsproces. Dat kun je ook de communicatie rondom de verandering noemen. In dat opzicht liggen conversie en conversatie dicht tegen elkaar aan. Kijk wat dat betreft ook eens naar de blog over de corporate conversatie. Wat goed werkt is om de verandering in een breder perspectief te plaatsen en te kijken naar de ontwikkeling van de laatste 10, 5 of 3 jaar waar het gaat om de centrale thematiek. Wat maakt de verandering dan noodzakelijk?  

Volgens de evolutiepsychologie hebben groepen van meer dan honderdvijftig mensen een bindend verhaal nodig om samen te werken met elkaar en met anderen.

De corporate story en het communicatieplan

Met het communicatieplan wil een organisatie het volgende hoofdstuk schrijven van de corporate story. Ook daarin spelen kernwaarden in relatie tot missie, visie en strategie een. centrale rol. Maar je zult ook het verhaal over de afgelopen 10, 5 of in elk geval 3 jaar moeten kennen. Bij het communicatieplan gaat het om de internal branding en om de external branding. Daar maak je twee communicatieplannen voor. Het gaat helemaal niet om DE corporate story maar om het corporate storytelling proces, dus om een richtinggevend en kompas-vormend verhaal waarop de afdeling communicatie kan bouwen. Kijk hier voor mijn blog Communicatieplan maken. Zonder corporate story mag je helemaal geen communicatieplan maken.

De corporate story en (nieuw) leiderschap

Er is tegenwoordig ook een naam voor: onboarding. Hoe help je het (nieuwe) leiderschap met de introductie van je onderneming of organisatie? Daar zie je het niet zelden mislopen. Dat heb ik zelf meegemaakt bij de Sociale Verzekeringsbank waar ik o.a. de speeches schreef voor Erry Stoové, destijds de voorzitter van de RvB. Voor zijn opvolgster zou ik ook de speeches gaan maken. Maar bij het eerste contact merkte je dat de nieuwe leider in kwestie niet lekker in de wedstrijd zat. Toen er kort daarop problemen met het PGB ontstonden, wist de nieuwe leider niet adequaat in te grijpen en werd door de staatssecretaris uit de functie gezet. Met enorme reputatieschade voor alles en iedereen. Haarzelf niet in de laatste plaats. Dat had mogelijk met een professionele onboarding anders kunnen lopen. Dan stel je een programma samen om de nieuwe leider kennis te laten maken met de organisatie. Een leider -maar dat geldt eigenlijk voor iedereen die ergens begint- is namelijk eerst en vooral erfgenaam vóórdat hij of zij beleidsmaker wordt. Kijk hier voor Leiderschap en verandering

De corporate story en purpose

Bij purpose gaat het om de vraag hoe het bedrijf in de maatschappij staat en hoe het  die rol wil invullen. Tegenwoordig is de term purpose niet meer weg te denken. Het ligt in dezelfde hoek als de raison d'être en de licence to operate en is iets meervoudiger dan de missie omdat, anders dan de missie, purpose niet los is te zien van het gedrag, waarbij je onder 'gedrag' dan moet verstaan: het product, de wijze van produceren en het interne en externe beleid in alle opzichten: verantwoording, corporate, financieel, juridisch, HR, communicatie. Purpose gaat om het perspectief vanuit de maatschappij: in hoeverre ben je geloofwaardig, in hoeverre strookt wat je zegt met wat je doet? Hoe ziet de samenleving dat? Waar blijkt dat uit? Een corporate story vanuit dat perspectief is eigenlijk een oefening in zelfbewustwording. Niet het resultaat, maar de discussies tijdens het proces en het bespreken van passages is in eerste instantie veel relevanter dan snel naar een eindversie toe willen werken. 

de corporate story als denkmodel

Er is nog een zevende variant die er wel én niet bij hoort. Wel omdat het ook om de corporate story gaat, maar ook weer niet omdat je de corporate story niet per se uitwerkt in een verhaal. Het gaat meer om een oefening, om een denkmodel. Basis voor dat model is het schema van The Heroes Journey uit Joseph Campbell's Monomyth; the hero with a thousand faces. Deze variant zou je eigenlijk bij alle eerdere varianten kunnen inzetten. Dan gaat het minder om de uitkomst en meer om het proces van corporate storytelling. Dan laat je als afdeling communicatie in de rol van moderator op allerlei plekken in de organisatie het gesprek - wat ik de corporate conversatie zou willen noemen - voeren over de corporate story en breng je de gezichtspunten bij elkaar om er in een kernteam verder over te praten: wat zeggen die gezichtspunten? Waar verschillen ze van elkaar en hoe zou dat komen? In mijn workshop storytelling vertel ik daar meer over. 

Meer weten over Bob Duynstee 

meer weten?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Corporate story maken
Een corporate story verbindt medewerkers met je organisatie, klanten met je merk en je organisatie met de samenleving.

VOORBEELD VAN CORPORATE STORYTELLING

Een corporate story hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn als je een mooi product maakt. Kijk eens hoe klokkengieterij Eijsbouts in Asten dat doet.

voorbeeld van corporate storytelling

Corporate story maken
Corporate storytelling voor het Vredespaleis in Den Haag in de vorm van een jubileumboek.

voorbeeld van corporate storytelling

Goed voorbeeld van een corporate story. Video's worden altijd gemaakt op basis van  een uitgeschreven  corporate story. Daarom is de combinatie van een jubileumboek en een corporate story ook zo voor de handliggend.
Goed voorbeeld van een corporate story. Video's worden altijd gemaakt op basis van een uitgeschreven corporate story. Daarom is de combinatie van een jubileumboek en een corporate story ook zo voor de handliggend.

Print Friendly and PDF


Reactie schrijven

Commentaren: 0