SCHRIJF JE BOEK

Schrijf je vakboek of managementboek

Vrijwel iedere professional droomt ervan om een eigen management-boek te publiceren. Ooit… Laat het niet bij dromen blijven.

 

Je herkent vast wel een aantal van de volgende overpeinzingen:

 • Waar moet ik in 's hemelsnaam beginnen?
 • Ik kan niet goed schrijven
 • Heb ik er wel de tijd voor? 
 • Hoe vind ik straks een uitgever voor mijn boek? 
 • Waar haal ik een vormgever vandaan?
 • Hoe kan ik mijn investering terugverdienen? 
 • Hoe moet ik mijn eigen boek promoten? 
 • Hoe haal ik het maximale uit de publiciteit rondom mijn boek? 

 

Durven, doen en doorgaan

Je bent heus niet de enige. Het probleem bij het schrijven van een boek is vaak niet zozeer een gebrek aan vaardigheden, tijd of een praktisch uitvoeringsplan. Daar kun je tamelijk gemakkelijk een oplossing voor vinden. Met een goede schrijftraining en/of een werkboek vol checklists, stramienen en voorbeelden. Of met een schrijfcoach, ghostwriter of redacteur.

 

 

Waarom zou je een managementboek schrijven?

 • Om jezelf als expert in de markt te zetten (en daarmee hogere tarieven te kunnen vragen)
 • Om complexe zaken te 'meesteren' (om die reden schreef bijvoorbeeld het CPB twee boeken over de oorzaken van de crisis)
 • Om je geloofwaardigheid en betrouwbaarheid te vergroten
 • Om meer uitnodigingen te krijgen voor betaalde nevenactiviteiten als spreken/columns schrijven (diversificatie) 
 • Om passieve inkomsten te creëren rondom je boek (zoals werkboeken, trainingen, coaching programma's)

 

Wat komt er allemaal kijken bij het schrijven en uitgeven van een managementboek of vakboek?

Een vakboek of managementboek maken, is een project met een lange(re) doorlooptijd. Dat zit vooral in het schrijfproces. Niet zelden meent een professional het managementboek of vakboek al min of meer in het hoofd te hebben en zou het 'slechts een kwestie zijn van opschrijven'. Dat blijkt in de praktijk vaak tegen te vallen. Het is goed om daar rekening mee te houden, want dat is de grootste valkuil bij een voorgenomen managementboek of vakboek. Daar staat tegenover dat juist ervaren praktijkmensen beschikken over een reservoir aan voorbeelden om hun verhaal te illustreren.
 En een boek dat geschreven is vanuit de praktijk leest altijd lekker.   

•  Tip: Pak het schrijven van een boek projectmatig en (dus) planmatig aan. Maak er een project van en zet er projectmanagement op.

 

Positionering

Het gaat bij vakboeken en managementliteratuur om non-fictie. Dus neem je als auteur deel aan een grotere discussie op het betreffende vakgebied. Welke inbreng heb jij daarin? Wat is jouw bijdrage aan het discours? Welk punt wil je maken? Het is essentieel dat je een beeld hebt van de ontwikkelingen en trends in je vakgebied en dat je daarin met je boek positie kiest. Wil je een stelling onderbouwen? Wil je een trend analyseren? Wil je een samenvatting maken van de ontwikkelingen op je vakgebied? Wil je een inleiding geven op je vakgebied, een leerboek maken of een handboek schrijven? Welke keuze je ook maakt, het heeft steeds consequenties voor de insteek. Vraag je ook af waarom je je boek wilt schrijven. Uit ergernis, bewondering of intellectuele bevrediging? Dat kan ook een richtinggevende kracht zijn in het schrijfproces.

 

 

Uitgever

Voor een vakboek of managementboek kan het verstandig zijn om je manuscript via een erkende uitgever uit te geven. Bijvoorbeeld via Managementboek voor een managementboek, Kluwer voor een juridische uitgave en Elsevier voor een uitgave op medisch terrein. Dat is dan toch een soort van keurmerk. Bedenk wel dat je een gewoon auteurscontract krijgt met een honorarium van 10 procent op de netto verkoopprijs van het boek. Er zijn ook uitgevers die anders werken en een hoger honorarium bieden (tot 50%). Een andere vraag is of je vóóraf, halverwege of achteraf op zoek moet gaan naar een uitgever. Bedenk wel dat als je vooraf naar een erkende uitgever gaat, je met een goed verhaal (synopsis) moet komen. Je wilt liever niet gaan leuren met je boek, dus bezin je goed op de ‘marktwaarde’ van je boek. Overigens is zelf uitgeven ook altijd nog een optie. Dat is tegenwoordig heel gemakkelijk. 

 

 

Schrijfproces

Maak het schrijfproces operationeel, welke insteek je ook kiest. Deel het geheel in, in hoofdstukken, bijvoorbeeld zeven of twaalf. Maak per hoofdstuk een indeling in paragrafen en vraag je af wat je precies in dit hoofdstuk wilt zeggen. Maakt per paragraaf een indeling in alinea's. Zie de hoofdstukken als "boxen". Begin niet meteen met schrijven, maar ga eerst de boxen vullen met sleutelzinnen en steekwoorden. Dan zie je vanzelf hoe de opbouw van je boek in elkaar steekt en waar de witte vlekken zitten. Praktijkvoorbeelden doen het altijd goed. Net als schrijven uit eigen ervaring. Belangrijk is dan wel dat je scherp voor ogen houdt voor wie je het boek maakt.

 

•  Tip: Als je niet gewend bent om te schrijven en te denken in hoofdstukken, paragrafen en alinea's, huur dan een ghostwriter in of een schrijfcoach. Dat heeft ook het voordeel dat je beter kunt plannen. Schrijven vanuit jezelf vergt nu eenmaal een grote mate van discipline. De schrijfcoach houdt je bij de les en de ghostwriter doet het uitvoerende schrijfwerk aan de hand van een serie interviews op basis waarvan je makkelijker zelf verder kunt werken.  

 

 

De productiefases van een boek zijn:

•  Concept

•  Research

•  Schrijven

•  Eindredactie

•  Vormgeving

•  Drukwerk

 

 

Concept

Elk boek begint met een concept. Voor een vakboek of managementboek (non-fictie) is dat een intellectueel concept: wat wil je aan wie vertellen als het om je onderwerp gaat? En wat voegt dat toe aan wat er al is en wat men als weet? Als je straks op zoek gaat naar een uitgever, kun je hier handig gebruik van maken. Om niet elk manuscript integraal te hoeven lezen, verlangen uitgevers een zogenaamde synopsis. Dat is – in dit geval – een bondige samenvatting in 1 of 2 A4-tjes aan de hand waarvan de uitgever zich een beeld kan vormen van de invalshoek en de uitwerking daarvan.  

 

 

Research

Inventariseer eens de literatuur op het onderwerp van je boek. Ook de internationale en dan met name de Amerikaanse. Misschien vind je daar ook een geschikte vorm en indeling voor je boek. Een literatuurlijst is voor een (semi-)wetenschappelijk vakboek of managementboek sowieso een goed idee. Daarmee plaats je je boek in een traditie. Maar maak er ook weer geen proefschrift van met een eindeloos notenapparaat. Uiteraard mag je verwijzen, maar schrijf meer uit eigen ervaring dan vanuit de theorie. Of vanuit andermans ervaring, via interviews.   

 

 

Planning

Anders dan bij een jubileumboek of gelegenheidsuitgave is er voor een vakboek of managementboek doorgaans geen harde deadline. Dat is zowel een voordeel als een nadeel. Het nadeel is uiteraard dat je geen stok achter de deur hebt. Zelfdiscipline is daarom een welkome eigenschap. Je zult het schrijfproces immers moeten combineren met de dagelijkse werkzaamheden.  


Tip: Plan regelmatig een redactieoverleg met een schrijfcoach of – als je het uitvoerende werk door een ghostwriter laat doen – met de ghostwriter. Want ook in dat laatste geval moet er sprake zijn van een nauwe samenwerking. Uitbesteden betekent immers niet dat het boek automatisch wel voor de bakker komt.     

 

Tip: Er zijn diverse programma’s waarmee je samen met je schrijfcoach aan je boek kunt werken. Op die manier kan de schrijfcoach ook meteen meekijken en vragen stellen. Dat werkt vaak heel prettig. Omgekeerd kun je zelf ook op die manier het werk van de ghostwriter volgen en je vragen stellen en opmerkingen maken.

 

 

Redactionele opmaak

Bij de opmaak van een boek gaat het altijd om een redactionele opmaak. Zoek dus een vormgever die ervaring heeft met longcopy. Redactionele vormgeving is een vak apart. Zo'n vormgever weet hoe hij tekst prettig leesbaar opmaakt en hoe met noten, beeld, illustraties, infographics, tekstkaders, streamers en bijschriften om te gaan. Kernwoorden: inzichtelijk, overzichtelijk. Zo'n vormgever begrijpt en accentueert de indeling en de bedoeling van het boek. Bovendien kent een vakboek en managementboek een bepaalde opmaakstijl. Geef je het boek uit via een uitgever, dan loopt de opmaak uiteraard via de uitgever omdat je boek in een bepaald fonds moet passen. Maar ook dan zal je er als auteur bovenop moeten zitten.   

 

Tip: Besteed aan het omslag van je boek extra aandacht: wat is het idee achter het omslag? Misschien moet je daar zelfs een andere vormgever op zetten dan de vormgever die het boek opmaakt. 

 

Tip: Besteed in een brainstorm aandacht aan de titel van je boek en maak een krachtige achterflaptekst (waar gaat dit boek over?).

 

 

Eindredactie

Eindredactie is een vak op zich. De schrijfcoach zou in staat moeten zijn om de eindredactie te doen. Uitgevers hebben zelf uiteraard eindredacteuren waar ze mee werken. Bedenk dat daar ook nog tijd en overleg in gaat zitten. Overigens is eindredactie iets anders dan eindcorrectie. Dat laatste is een kwestie van interpunctie, dubbele spaties en meer van dat gemillimeter. Eindredactie kan soms echt diep ingrijpen in hoofdstukken of paragrafen, maar het boek wordt er doorgaans wel beter op.

 

 

Promotie

Voor verkoop van je boek is promotie noodzakelijk. Free publicity in de vorm van persbericht, recensies en social media vormen de belangrijkste wegen om ruchtbaarheid te geven aan een uitgave. Dat betekent een goed persbericht en creatief zijn met 'insteken' bij radio, televisieprogramma’s en social media. Zorg in elk geval voor een goed en up-to-date CV, maak een scherp auteursprofiel en breng jezelf onder de aandacht bij sprekersbureaus en bij redacties van kranten, bladen, radio en tv, bloggers, groepen, kennisplatforms en andere social media. 

 

Tip: Maak gebruik van het persbestand van de uitgever, maar laat de promotie van je vakboek niet helemaal over aan de uitgever. Schrijf samen met de uitgever je persbericht en bedenk zelf waar dat persbericht nog meer naar toe kan.

 

Wil je wel een boek maken, maar ontbreekt het je aan ervaring? Of aan tijd? Dan kunnen we je (desnoods op onderdelen) helpen. Stuur dan even een mailtje:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.