INTERACTIEVE WORKSHOPS STORYTELLING

workshop storytelling, cursus storytelling

De workshop storytelling zetten wij in als:

 

1) Kennismaking met het fenomeen storytelling;

2) Creatieve inspiratiesessie of brainstorm;

3) Om licht te werpen op een organisatievraagstuk.

 

 

1. Kennismaking

In de workshop 'Kennismaking' komen meer algemene vragen aan de orde als:  

  • Waar komt storytelling vandaan?
  • Wat zijn de principes van storytelling?
  • Hoe werkt corporate storytelling?
  • Hoe vind je de verhalen die er toe doen?
  • Hoe maak je verhalen die er toe doen?
  • Hoe vertel je verhalen die er toe doen?
  • Hoe stuur je op al die verhalen?

We leren deelnemers aan de hand van oefeningen om technieken van storytelling in de praktijk te gebruiken en laten voorbeelden uit de praktijk zien. Een workshop duurt 1 dagdeel. Het aantal deelnemers is maximaal twaalf. 

2. Inspiratiesessie of brainstorm 

Een workshop storytelling leent zich bij uitstek voor een brainstorm of een creatieve inspiratiesessie. Aan de hand van oefeningen en een paar sleutelvragen bouwen we de workshop op en uit naar een concrete briefing voor een bureau of zelfs naar concrete ideeën die wachten op uitvoering. Denk aan een corporate story, product story, brand story, een corporate magazine of een jubileumboek.

 

 

 

3. Organisatieontwikkeling 

De thematiek bij een workshop om licht te werpen op een organisatievraagstuk kan te maken hebben met de interne of externe communicatie, met cultuur en/of identiteit, met de missie, visie of strategie van een organisatie, met kernwaarden of uitvoeringsprocessen, met veranderingsprocessen, of met omstandigheden met onduidelijke of gevoelige oorzaken die van invloed zijn op het humeur of het reilen en zeilen van een organisatie. Deze workshop levert kansrijke inzichten en denkrichtingen op voor vernieuwing, verbetering en verandering. 

Onderzoek

Een workshop wordt voorafgegaan door een intake en een verkennend onderzoek. Dat kan een online onderzoek zijn, een serie interviews of een combinatie daarvan. De output van het onderzoek vormt de input voor de workshop. Tijdens de workshop laten we deelnemers ervaringen, dromen, wensen, verwachtingen, beelden en ideeën met elkaar delen rondom de aangesneden thematiek aan de hand van stellingen, citaten, dilemma's en inspirerend beeldmateriaal. Zo zetten we deelnemers in de vertel-stand. 

Grootte en samenstelling

Voor een workshop over een organisatievraagstuk werkt het ongeacht de thematiek goed als de samenstelling van de deelnemers aan de workshop divers is. Vertegenwoordiger(s) van het management, HR, communicatie en uiteraard medewerkers uit de uitvoeringspraktijk vormen een mooi palet, mits ook de M/V verdeling meedoet. Het gaat om deelnemers die in de dagelijkse praktijk de thematiek ervaren. Een aantal deelnemers van 5 tot 7 is ideaal.

Kijk hier voor de rol van storytelling bij veranderingsprocessen

Onze rol 

Samen met de meest betrokken medewerkers bereiden we het online onderzoek c.q. de interviews en de workshop voor. Onze rol in de workshop is vooral die van procesbegeleider, coach, oefenmeester en luisteraar. We entameren, verwoorden, vatten samen, nodigen uit, concluderen en geven oefeningen. 

Kijk hier voor storytelling-workshop 'Corporate story'.

Geïnteresseerd?

Wil je een gratis vrijblijvend advies of heb je interesse in een workshop storytelling?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Testimonial