· 

Leiderschap en verandering

Een leider is eerst en vooral erfgenaam vóórdat hij of zij beleidsmaker wordt. De leider zal dus eerst het verhaal van de organisatie moeten leren kennen en daarop een visie ontwikkelen voordat je een missie of visie kunt formuleren. Vervolgens is veranderen vooral een kwestie van het juiste verhaal op het juiste moment op de juiste manier. Hoe doe je dat als leider c.q. Verander-Team?

Verandering is een episch verhaal met een call to adventure, een hoofdpersoon (de organisatie), met actoren en factoren die meewerken of tegenstribbelen en met een heilige graal die je strak in het vizier moet houden. Maar je kunt het ook heel praktisch benaderen. 

COMMUNICATIE EN de centrale vragen

Communicatie bij verandering
Verandering, transitie en transformatie is het centrale thema bij storytelling. En waarom zou de communicatie bij verandering daar dan niet bij aansluiten? In een workshop laten we zien hoe dat werkt.

Verandering begint bij het besef in de top dat elke organisatie intuïtief weet waar het naar toe moet. Inhoudelijk is verandering dus geen top down proces (hooguit in 2 voor 12 situaties), maar veel meer een gefaseerd proces van ideeën uitwisselen van de manier waarop. Want als de organisatie toch al 'weet' waar het naar toe moet, dan kun je de ideeën voor de manier waarop beter ophalen uit de organisatie en die ideeën in je communicatie verwerken. Dat is beter voor het draagvlak en het maakt bovendien de besluitvorming rijker.

 

Maar het WAAROM van de verandering, de noodzaak tot verandering, welke moeilijkheden er daarbij zijn te overwinnen, wat er te winnen valt en hoe medewerkers de verandering in de eigen context kunnen realiseren, dat verhaal zul je als leider toch echt zelf in elkaar moeten draaien. Zo verzeker je je als leider c.q. Verander-Team ervan dat de organisatie de diagnose en de prognose van de verandering deelt. Hoe doe je dat?

 

Om te beginnen door eens 10, 5 of 3 jaar terug te kijken: waar kom je vandaan? Hoe is een te veranderen praktijk zo gegroeid? Wat waren daar de drijvers voor? En wat moet er dan nu veranderen? Hoe wordt die noodzaak in het middensegment van je organisatie gevoeld? Hoe wordt er daar gekeken naar het WAT van de verandering? En de workforce, hoe kijkt die naar het HOE van de verandering?  

Hoop en verwachting

Iedereen herinnert zich de campagne van Obama. Yes we can! Voor Obama was de vijand de apathie. Het idee dat het toch allemaal niet uitmaakt omdat ze in Washington precies doen waar ze zelf zin in hebben. En eigenlijk heeft Trump op precies datzelfde sentiment zijn verkiezingen gewonnen. Hillary behoorde teveel tot het establishment, nam er onvoldoende afstand van en bevestigde zo wat veel mensen al dachten. De primaire vraag die een leider heeft te beantwoorden is het WAAROM van de verandering. De primaire vraag die het management heeft te beantwoorden is het WAT van de verandering. En de leider en het management doen er verstandig aan om de workforce nadrukkelijk te betrekken bij het HOE van de verandering. Door communicatie opdracht te geven om een stroom aan WAT-verhalen uit het management en vervolgens een stroom HOE-verhalen uit de workforce te halen, te analyseren en terug te ploegen in de organisatie, speelt de organisatie in op het eigen intuïtieve weten. Zeker als de leider c.q. het Verander-Team in een expressieve stijl appelleert aan hoop en verwachting, de toekomst schetst en laat zien wat die oplevert. 

communicatie en storytelling

In deze circulaire communicatie doe je als leider c.q. Verander-Team een appèl op de positieve energie. Dat is je vriend. Die heeft te maken met veranderingsbereidheid, met het aan willen en durven gaan van de uitdaging, met een gevoel van urgentie en met geloof in, hoop op en de verwachting van een betere toekomst. En je vriend is minstens zo belangrijk als je vijand (die vastgeroeste negatieve overtuiging, de angst of weerstand om te veranderen). Vriend en vijand zijn in dit verband uiteraard nooit personen, maar altijd factoren, overtuigingen (frames en narratieven). Het is de taak van de leider en van het leiderschap -en dus van communicatie- om geloof, hoop en verwachting te creëren voor de toekomst door een krachtig en positief narratief te schetsen en dat narratief op een expressieve manier te blijven vertellen.

In de Workshop Communicatie bij Verandering laat ik zien dat circulaire communicatie je veranderingsproces versnelt. 

Lees meer over: Fasering van de verandering

Bob Duynstee heeft een rijke ervaring met de communicatie rondom veranderingsprocessen.

meer weten?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

meer weten over verandering?

Reactie schrijven

Commentaren: 0