Leveringsvoorwaarden

Download
Leveringsvoorwaarden DuynsteePolak en 1001
DuynsteePolak bestaat sinds 1994. Sinds die tijd hebben we vele langdurige relaties met opdrachtgevers opgebouwd en uitgebouwd. Wij hechten zeer aan goede relaties. En dus ook aan goed onderling overleg.

Onze algemene leveringsvoorwaarden geven onze opdrachtgevers een aantal zekerheden. Ze geven ons als opdrachtnemer ook een aantal zekerheden.

Maar er kunnen onderweg altijd onvoorziene omstandigheden opduiken. Die lossen we dan in goed overleg en in goed vertrouwen op, in de geest van de opdracht en van onze relatie. Mochten we daar niet (helemaal) uitkomen, dan vallen wij terug op deze algemene leveringsvoorwaarden. Niet om ons per se aan de letter te houden, maar meer als referentiekader.

En uiteindelijk, mochten we er echt niet uitkomen, dan zijn deze leveringsvoorwaarden bindend.
april_2020_Algemene_leveringsvoorwaarden
Adobe Acrobat document 431.5 KB