Leveringsvoorwaarden

Download
Leveringsvoorwaarden van DuynsteePolak, van 1001 en van Uitgeverij 1001
DuynsteePolak bestaat sinds 1994. Sinds die tijd hebben we langdurige relaties met opdrachtgevers opgebouwd en uitgebouwd. Wij hechten aan goede relaties. En dus ook aan goed onderling overleg.

Onze algemene leveringsvoorwaarden geven onze opdrachtgevers een aantal zekerheden. Ze geven ons als opdrachtnemer ook een aantal zekerheden.

Maar er kunnen zich onderweg altijd onvoorziene omstandigheden voordoen. Die lossen we dan in goed overleg en in goed vertrouwen op, in de geest van de opdracht en van onze relatie. Mochten we daar niet (helemaal) uitkomen, dan vallen wij terug op deze algemene leveringsvoorwaarden.

Alle werkzaamheden voor 1001.nl en Uitgeverij 1001 vallen administratief onder DuynsteePolak. Daarom gelden deze leveringsvoorwaarden ook voor werkzaamheden die door 1001.nl en Uitgeverij 1001 zijn of worden uitgevoerd.
april_2020_Algemene_leveringsvoorwaarden
Adobe Acrobat document 431.5 KB