Bij alles wat we doen, zijn wij pas blij als jij dat bent. Van die volgorde moeten wij het namelijk hebben.

hoe kwamen wij waar we zijn?

Hoe werd het verhaal de cocktailprikker door onze dienstverlening? Kom, we nemen je even mee op onze professionele reis door de tijd.

journalistiek

Die begon in 1990 in de landelijke freelance journalistiek: NRC, FD, Volkskrant, Parool, AD, Quote, HP/deTijd, Elsevier, Advocatenblad, Binnenlands Bestuur etc etc. Dat hebben we tot 2000 vol overgave gedaan. Daar leer je pas wat het is om verhalen te maken. Door de publiciteit die dat genereerde, gingen we vanaf 1994 ook verhalen maken voor bedrijven en overheden. Daar zat geen idee achter. Trenité Van Doorne, het destijds grootste advocatenkantoor vroeg of we hun brochures wilden maken, adviesbureau Boer & Croon of we hun corporate magazine wilden maken, Strukton of we hun jubileumboek wilden maken, de gemeente Amsterdam of we een nieuwsbrief konden maken. 

Charlotte Polak, initiatiefnemer van DuynsteePolak en 1001.nl
Charlotte Polak
Bob Duynstee is initiatiefnemer van DuynsteePolak en 1001.nl
Bob Duynstee

mediaprofessionals

Wat bedrijfsjournalistiek anders maakt dan publieksjournalistiek, is dat je te maken krijgt met boodschappen en bedoelingen. En dat je vorm en inhoud niet los van elkaar kunt zien. Dat doet de ontvanger ook niet. En dus zijn we ons vanaf 2000 gaan toeleggen op het ontwikkelen en realiseren van jubileumboeken, vakboeken, magazines en weer wat later ook op online exposure in de vorm van brochures, websites en nieuwsbrieven. Maar het centrale thema bleef performance: wat bereik je er per saldo mee? Behalve schrijven en hoofdredactie kwamen we ook in de rol van regisseur. 

communicatieadviseurs

Alleen... dan is het ook logisch dat je wilt weten waar zo'n middel aan moet bijdragen. Wat is de positionering en de strategie en hoe kan communicatie daar op inspelen? Daarom volgde Bob van 2000 tot 2002 de opleiding Senior communicatieadviseur C bij de Stichting Reclame & Marketing en van 2005 tot 2007 het curriculum Strategische Communicatie aan de UvA bij Ben Warner. Ondertussen volgde Charlotte allerlei online cursussen op het gebied van bloggen, SEO, webdesign, podcasting, vloggen, inbound marketing, influencer marketing en online promotie.

ghostwriting

Naast die communicatiemiddelen kwam er iets anders bij. Iets specialistisch: ghostwriting van strategische documenten als position papers en beleidsnota's, de redactie van adviesrapporten, het schrijven van speeches voor bestuursvoorzitters en zelfs het populariseren van de Troonrede. We werden betrokken bij communicatieplannen voor veranderingsprocessen, voor evaluatie van ruimtelijke projecten en het ondersteunden beleidsambtenaren bij raadsnotities. 

het verhaal in bedrijf

Daarmee werd ons werk wel heel erg breed. Niet dat we daar zelf last van hadden. Totdat mensen om ons heen gingen vragen: Maar wat doen jullie dan eigenlijk precies? Sja... wat deden we nou precies? Eén ding wisten we zeker: alles wat we deden had op een of andere manier met een verhaal te maken. Of met het delen van verhalen. Wat was eigenlijk de rol van het verhaal in, van en voor organisaties? Hoe meer we daar over nadachten, hoe groter die rol werd. Je kunt zeggen: het gaat om communicatie. Maar dat is te vaag. Het gaat om de performance, om de voorstelling van zaken, om de vervoering die je van A naar B brengt. Net als in het leven, in de sport, in de muziek en in het theater. Dat bedoelen we als we zeggen: Wat je niet kunt vertellen, kun je ook nooit bereiken. 

storytellers

Vanaf 2011 lazen we alles over het fenomeen storytelling en volgden we diverse masterclasses storytelling. Maar in belangrijke opzichten bleef ook daar de rol van het verhaal - en daarmee van de performance - veelal beperkt tot de journalistieke trucjes die we al kenden. Terwijl het ons vooral ging om de toepassing van het verhaal bij strategie- en visievorming en om de metafoor van het verhaal bij veranderingsprocessen. Door die metafoor ga je namelijk zien in welke film je zit. En ga je zien dat gedrag - lees: uitvoering - het centrale thema is bij leiderschap. Zo ontwikkelden we gaandeweg onze eigen zienswijze op de rol van het verhaal in, van en voor organisatie en  werd het verhaal - of beter: de performance - de cocktailprikker door onze dienstverlening.

Benieuwd hoe we jouw perfomance kunnen verbeteren?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.