Hoge Raad der Nederlanden

Corporate brochure 

De Hoge Raad der Nederlanden is ons hoogste rechtscollege. Na de Hoge Raad houdt het voor rechtzoekenden op. Met een hele enge nooduitgang richting het Europese Hof van Justitie of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

 

Ons hoogste rechtscollege had een nieuwe corporate brochure nodig. We stelden een brochure voor die het verhaal, de rol en het dagelijkse werk van ons hoogste rechtscollege op een inzichtelijke manier vertelde en liet zien. Niet te plechtig, vooral inhoudelijk.

 

Daarop hebben we de brochure stap voor stap en in nauw overleg met de raadsheren en het hoofd Communicatie van het Ministerie van Justitie opgezet. De brochure was nauwelijk uit, of de rechtbank Den Haag meldde zich met de vraag of we in dezelfde stijl ook hun brochure wilden maken.  

 

De brochure is bedoeld voor rechtszoekenden die hun zaak voor de raad bepleiten, voor journalisten die wat meer willen weten over de functie van de Hoge Raad, voor middelbare scholieren en studenten en voor geïnteresseerden in het algemeen.