corporate brochure Hoge Raad der Nederlanden

Voor de Hoge Raad der Nederlanden maakten we de corporate brochure, bedoeld om een breder publiek en de media vertrouwd te maken met de rol en de functie van de Hoge Raad. Onze rol: conceptontwikkeling, vormgeving, fotografie en tekstschrijven.

Corporate brochure maken, conceptontwikkeling, corporate story
Corporate brochure Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad der Nederlanden is ons hoogste rechtscollege. Na de Hoge Raad houdt het voor rechtzoekenden op. Met een hele enge nooduitgang richting het Europese Hof van Justitie of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

 

Ons hoogste rechtscollege had een nieuwe corporate brochure nodig. We stelden een brochure voor die het verhaal, de rol en het dagelijkse werk van ons hoogste rechtscollege op een inzichtelijke manier vertelde en liet zien. Niet te plechtig, vooral inhoudelijk.

 

doelgroep corporate brochure

De brochure is bedoeld voor rechtzoekenden die hun zaak voor de raad bepleiten, voor journalisten die wat meer willen weten over de functie van de Hoge Raad, voor middelbare scholieren en studenten en voor geïnteresseerden in het algemeen.

 

 

De brochure was nauwelijks uit, of de rechtbank Den Haag meldde zich met de vraag of we in dezelfde stijl ook hun brochure wilden maken.  

CONCEPTONTWIKKELING EN INTERVIEWS

We hebben voor de corporate brochure van de Hoge Raad der Nederlanden eerst een concept besproken. Zowel qua lay-out als qua fotografie. tenslotte mogen de raadsheren niet 'letterlijk' in beeld. Ook de opbouw van de brochure is eerst tot in detail overlegd met de raadsheren, de Advocaat-Generaal en het hoofd communicatie van het Ministerie van Justitie. Vervolgens hebben we de informatie op basis van desk-research aangevuld met interviews. Zo kwamen we tot een helder verhaal over de rol en werkwijze van onze Hoge Raad.    

FOTOGRAFIE EN VORMGEVING

Voor de fotografie hebben we Marie-Cécile Thijs gevraagd. De vormgeving hebben we in eigen hand gehouden.