Durven, Doen en Doorgaan; handboek voor ZZP’ers 

Een praktijkboek vol interviews, tips, lessen en adviezen van succesvolle zelfstandige professionals over acquisitie, zelfpromotie en expertise marketing.

uitgeverij thema

Midden jaren negentig hoorden we om ons heen steeds de verzuchting: het lijkt me heerlijk om voor mezelf te werken, maar hoe doe je dat? Hoe kom je aan klanten? Hoe kom je aan werk? Er was toen nog lang niet de aandacht voor zelfstandige professionals die er nu is. We werkten een synopsis uit, een soort van outline voor het boek en kregen uitgeverij Thema met een natte vinger mee. 

zelfstandige professionals

Insteek was het thema 'expertise marketing' door succesvolle zelfstandige professionals aan het woord te laten: hoe kwamen ze aan hun opdrachten? Wat deden ze aan acquisitie? Hoe trokken ze vissen op het droge? Het ging nadrukkelijk niet om de papieren rompslomp en de juridische en fiscale regels die bij het zelfstandig ondernemerschap kwamen (en komen) kijken. Daarvoor bestonden (en bestaan) genoeg instanties met een informatie-overload waar je U tegen zegt.

relaties

En zo trokken wij er in 1996 op uit om tientallen ondernemende, succesvolle professionals te interviewen over hun drive en motivatie. Waar lagen ze wakker van? Wat gaf hun energie? Hoe haalden zij hun werk binnen? Hoe ontwikkelden zij hun klanten? Hoe onderhielden ze de relaties? 

INTERVIEWS MET FREELANCERS

Ze hadden een paar kenmerken gemeen: ze konden iets heel goed en waren zich daar niet alleen van bewust, maar wisten dat ook overtuigend over te brengen. Ze durfden risico's te nemen, fouten te maken en goed naar zichzelf te kijken. Ze beseften dat ze beter moesten zijn dan hun collega in vaste dienst. Dat ze die extra stap moesten zetten, meer in de frontlijn van hun vakgebied moesten opereren, actief publiceren in vakbladen en - ja, dat was toen net nieuw - op internet,  actiever naar netwerkbijeenkomsten gaan en daar ook een rol pakken.

FREE PUBLICITY

Die interviews vormden de basis voor Durven, Doen en Doorgaan. Het handboek werd in februari 1997 bijzonder positief ontvangen door de pers. Met recensies in o.a. De Journalist, Intermediair, VIVA en NRC handelsblad. Durven, Doen en Doorgaan was feitelijk het eerste boek op de Nederlandse markt dat over ZZP'ers ging en bedoeld was voor ZZP'ers.

NETWERKBIJEENKOMSTEN

Er werden in totaal meer dan 20.000 exx. van het boek verkocht. En dat is behoorlijk veel voor een uitgave als deze. Het handboek gaf zóveel herkenning bij de doelgroep, dat we ook regelmatig gevraagd werden voor presentaties op netwerkbijeenkomsten op hogescholen en universiteiten. En de boodschap is daar kennelijk goed overgekomen. Het aandeel ZZP'ers onder HBO'ers en academici is sindsdien dramatisch gestegen.