Kijk eens om je heen

Voorlichtingsmateriaal

Natuurmonumenten is een vereniging van meer dan 730.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. De vereniging verwerft en beheert natuurgebieden. Dat zijn er inmiddels 355 met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 100.000 hectare. Als vereniging is Natuurmonumenten afhankelijk van donateurs.

 

Zo'n vereniging moet werken aan haar promotie onder jongeren. In opdracht van Natuurmonumenten maakten we deze schooluitgave. Helemaal toegesneden op spreekbeurten. Dus niet alleen het grote verhaal, maar ook leuke, verrassende feitjes.