De knoop in de balk

Projectevaluatie

De Knoop in de Balk is een verhalende evaluatie van een bouwproces. In dat proces ging wat mis. Over de hele lengte stortte een bekisting in, wat tot aanzienlijke bouwvertraging leidde aan de zijde van de particuliere ontwikkelaar, mede ook doordat de gemeente in de veronderstelling verkeerde dat de oorzaak van de schade bij de aannemer lag. De aannemer op zijn beurt wilde de schade niet op eigen kosten herstellen. En ondertussen liep de meter door.

 

Oorzaak

Er kwam uiteindelijk een rechtszaak van. En een hoger beroep. En tot twee keer toe werd de aansprakelijkheid voor de schade bij de gemeente gelegd. Dat ging om een zeer aanzienlijk bedrag. Dat wenste de gemeenteraad van Amsterdam nader onderzocht te hebben. Want waaróm de gemeente uiteindelijk aansprakelijk was en wat daarvan voor toekomstige projecten geleerd kan worden, dat is een vraag die je maar moeilijkuit een arrest kunt halen. Vandaar dat dit projectverhaal voor alle partijen (projectleiders, directievoerders en toezichthouders bij verschillende diensten) zo leerzaam was. De evaluator (Bob Duynstee) werd tot drie keer toe uitgenodigd om het verhaal van de 'knoop in de Balk' voor projectmanagers en directievoerders van diverse diensten toe te lichten.

 

Toekomstgerichte evaluaties

Bij onze projectverhalen/evaluaties gaat het atijd om toekomstgerichte leerverhalen. De evaluatiedoelen worden van tevoren vastgesteld, maar spitsen zich meestal toe op het verbeteren van de samenwerking tussen partijen, het verbeteren van de rolinvulling door professionals en het verhogen van het risicobewustzijn bij de aanleg of bouw van ruimtelijke projecten m.b.t. tijd, kwaliteit en geld.

 

Methodiek

DuynsteePolak heeft hiervoor een verhalende methodiek ontwikkeld die bewezen beter werkt dan de zakelijke evaluatie zoals die doorgaans op een vrij instrumentele manier plaatsvinden. Het is steeds wonderlijk om te zien - ook voor betrokkenen zelf - hoe processen zich precies hebben afgespeeld en wat daarvan de gevolgen waren voor kwaliteit, tijd en budget. Eerst worden de individuele verhalen van betrokkenen (opdrachtgever, projectmanager, directievoerder, toezichthouder, aannemer, onderaannemer, kabelbedrijven etc) in het projectverhaal geschreven. Dan komen de sleutelmomenten vanzelf aan de orde. Vervolgens worden in een workshop alle dilemma's en verbeterpunten besproken. Op deze manier vormen evaluaties een exponent van het kwaliteitsmanagement van projectorganisaties.

 

Resultaat

Het projectverhaal markeert de sleutelmomenten voor iedereen die erbij betrokken was en biedt behoorlijk meer zelfinzicht (en dus professionele groei) bij de professionals en opdrachtgever. Specifiek bij dit project was echt sprake van eye-openers. Bovendien is het leereffect van een verhalende evaluatie veel groter doordat ook anderen (junior-projectmanagers e.a.) van heel dicht bij alle stappen in een project meemaken. Iets leerzamers is niet te bedenken. 

 

Andere evaluaties: 

  • Jongens, wat gebeurt hier? Evaluatie in opdracht van IBA
  • "Toch gelukt" over het doortrekken van de VU-tram i.o.v. Dienst Infrastructuur Verkeer & Vervoer (DIVV). Niet alleen van je fouten, maar ook van je succesverhalen kun je leren.
  • "Wat kost zo'n gebouw?" over een bazige opdrachtgever, een jonge projectmanager en een eigenwijze Rijksdienst. Hoezo spelen ego's geen rol in gemeentelijke projecten? De verhuizing van het Stadsarchief van de Amsteldijk naar De Bazel op de Vijzelstraat en de verbouwing van De Bazel had heel wat voeten in de aarde. i.o.v. ProjectManagementbureau Amsterdam (niet gepubliceerd).
  • "En toch is het goed geweest" Een evaluatie van een strategisch proces bij een grote ontwikkelingshulp-organisatie.