magazine stedelijke vernieuwing voor gemeente amsterdam

Als we één positieve les uit de vastgoedcrisis niet mogen vergeten, dan is het dat we de kracht van een buurt moeten benutten bij het verder ontwikkelen van die buurt. Sociale netwerken bepalen de vitaliteit van een vernieuwingswijk. Want thema´s als armoede, tweedeling, ongelijkheid en achterstand worden op buurtniveau beleefd.

Projectmanagement Bureau van de gemeente Amsterdam geeft elk jaar een magazine uit over een onderwerp dat in de belangstelling staat en met de bredere thematiek van stedelijke ontwikkeling te maken heeft. Hier gaat het om de relatie tussen het sociale en het ruimtelijke domein bij het bredere thema stedelijke vernieuwing. 

interviews en redactie

Wij zijn sinds 2010 bij deze reeks betrokken en verzorgen de interviews, de redactie en eindredactie.