“En toch is het goed geweest”

Evaluatie van een strategisch proces

"En toch is het goed geweest" is een projectevaluatie van een strategieproces (2005). Opdrachtgever was PSO, een ontwikkelingshulporganisatie die aan capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden doet. Het betrof een mediation-achtige evaluatie van strategisch proces en de rol van het leiderschap daarbij.

 

Methodiek

Ook hier is gekozen voor de methodiek van één-op-één gesprekken in de vorm van gestructureerde diepte interviews. Nadat iedereen in het verhaal is geschreven, werden de dilemma's en sleutelmomenten in het proces in een inspirerende workshop besproken aan de hand van stellingen en citaten. Het resultaat was een state-of-the-art learning history. Leiderschap, medewerkers én de externe consultants, iedereen was opgelucht dat dit proces op deze manier met dit resultaat is geëvalueerd. 

 

Toekomstgerichte evaluaties

Bij onze projectverhalen/evaluaties gaat het atijd om toekomstgerichte leerverhalen. DuynsteePolak heeft hiervoor een verhalende methodiek ontwikkeld die bewezen beter werkt dan de zakelijke evaluatie zoals die doorgaans op een vrij instrumentele manier plaatsvinden. Het is steeds wonderlijk om te zien - ook voor betrokkenen zelf - hoe processen zich precies hebben afgespeeld en wat daarvan de gevolgen waren. Op deze manier vormen evaluaties een exponent van het kwaliteitsmanagement van projectorganisaties.

 

Resultaat 

Door de eye-openers groeit het zelfinzicht over de eigen rolinvulling bij betrokkenen. Bovendien is het leereffect onbeperkt doordat ook anderen (junior-projectmanagers e.a.) van heel dicht bij alle stappen in een project meemaken. Iets leerzamers is niet te bedenken.