Relatiemagazine asc/avsv

Relatiemagazine voor de grootste studentenvereniging van Nederland. Oplage 18.000 exx. Thematisch magazine waarin we een thema van alle kanten belichten. Het magazine wordt voor 50% bekostigt uit abonnees en voor 50% uit advertentie-inkomsten.

Magazine maken

PROFESSIONELE REDACTIE

De uitgave dankt haar kwaliteit aan de betrokkenheid van de professionals die het magazine maken. Dat geldt voor de fotografen, de journalisten, de redacteuren, beeldredacteuren en uiteraard voor de vormgevers. Het idee: mooie, grappige, interessante en ontroerende verhalen ophalen en delen. 

STRATEGISCHE BEDOELING

De strategische bedoeling van het magazine is om niet-betalende leden te bewegen om betalend lid te worden van de vereniging van reünisten. En dat lukt. Het ledenaantal groeit gestaag. De feedback op het magazine is ook - met gepaste bescheidenheid - steeds errug positief.   

Advertenties

Het magazine telt 80 pagina's, inclusief 20 (!!) pagina's advertenties. De oplage is 18.000 exx. en wordt gestuurd aan alle actieve leden (3.000) en reünisten (15.000).

Magazine maken