Een positieve draai aan de inburgering

rondje Nederland; een leerboek in spelvorm

Hoe leer je nieuwkomers Nederland kennen? Waarom niet in spelvorm. Wie Triviant kent, weet wat we bedoelen. Voorlichtingsmateriaal inderdaad, maar dan wel spelenderwijs.

Rondje Nederland; leerboek ik spelvorm

Rondje Nederland is ontstaan als burgerinitiatief. Wij kregen - al dan niet terecht - de indruk dat de integratie van nieuwkomers en oudkomers een loodzware last was, waar alle betrokkenen huizenhoog tegen op zagen. En daarmee op zagen tegen Nederland, Nederlands en de Nederlanders. Daar wilden we graag een positieve draai aan geven. 

leerboek in spelvorm

Met een leerboek in spelvorm moest het toch niet al te ingewikkeld zijn om begrip te kweken voor onze waarden en humanistische traditie en om controversiële onderwerpen - als anticonceptie, de positie van de vrouw en huiselijk geweld - in een niet-belerende setting bespreekbaar te maken. Konden ze meteen ook de taal leren. Maar: hoe zouden de instanties daar tegen aankijken?

 

Kamercommissie

Met een dummy van Rondje Nederland onder de arm legden we contact met het ministerie van Justitie (Nawijn en zijn topambtenaren), met de Tweede kamer (Mirjam Sterk als voorzitter van de Kamercommissie Inburgeren) en de BVE Raad (MBO-Raad). De reacties waren telkens enthousiast, maar de hamvraag was steeds: zullen docenten het spel willen en kunnen gebruiken?

 

BVE-raad

Samen met de BVE Raad organiseerden we daarop pilots met een groep docenten van verschillende ROC's uit het hele land. Wederom waren de reacties heel positief. Al werd er wel terecht op gewezen dat de nadere uitvoering naadloos moest aansluiten bij de wettelijke eindtermen en de normen waaraan inburgeringsplichtingen moesten voldoen om te kunnen slagen voor het inburgeringsexamen.

 

boom-uitgeverij

Om een lang verhaal kort te maken: na de testfase vonden we in Uitgeverij Boom een partner om het spel succesvol op de markt te brengen. Van 'Rondje Nederland' werden meer dan 2.000 exx verkocht en het initiatief kreeg veel publiciteit.  

Verder praten over een educatieve uitgave? 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.