Taxxxiflits; nieuwsbrief voor de gemeente Amsterdam

In de Taxi-oorlog stonden taxichauffeurs in Amsterdam lijnrecht tegenover de gemeente. Toch is taxivervoer aanvullend vervoer op het openbaar vervoer. Bovendien is er de gemeente Amsterdam alles aan gelegen om een kwalitatief goed taxivervoer aan te bieden. Van 2002 tot 2014 maakten wij deze nieuwsbrief waarin de praktijkwereld van de taxichauffeurs en die van de beleidsmakers bij elkaar werden gebracht. Onze rol: conceptontwikkeling, interviews, uitleggen en vertalen van het beleid in begrijpelijke taal en schema's en de taxiwereld bij beleidsmedewerkers onder de aandacht brengen.

Nieuwsbrief voor gemeente Amsterdam, concept, redactie, interviews
Nieuwsbrief voor gemeente Amsterdam

Met het uitbreken van de Taxi-oorlog bleek er sprake van een fikse kloof tussen taxichauffeurs aan de ene en beleidsmedewerkers van de gemeente aan de andere kant. Het was de tijd van de liberalisering en de taximarkt moest er aan geloven. Maar chauffeurs hadden zich tegen hoge kosten nog ingekocht in de taximarkt en veel geld betaald voor een taxivergunning die nu niets meer waard bleken te zijn omdat iedereen opeens taxidiensten kon aanbieden.  

beleidscommunicatie

Dat is voor een vakman een prachtig uitdaging. Wij maakten een nieuwsbrief waarin de taxichauffeurs zich konden herkennen, zonder afbreuk te doen aan de intenties van de gemeente of de detaillering van de regelgeving. Kortom: beleidscommunicatie zoals het naar onze mening moet.  

Interviews en redactie

De nieuwsbrief van 16 pagina's kwam 6 keer per jaar uit. Wij verzorgden de fotografie, de interviews, de rubrieken en de vertaalslag van het beleid in begrijpelijke taal.  

Voorbeelden en tips nieuwsbrief maken