Testimonials


Testimonials van onze opdrachtgevers

"Your Majesty, Secretary General of the United Nations, your excellencies; we chose an Amsterdam based firm, DuynsteePolak, as being the most promising production team."

Uitreiking van het Jubileumboek Vredespaleis 100 jaar, aan koning Willem Alexander.

korte testimonials


langere testimonials


Marieke Le Poole

Director Marketing Communications Health Works

'DuynsteePolak heeft voor ons het jaarverslag 2016 op een professionele en efficiënte manier geschreven. Ze werken bijzonder accuraat en formuleren duidelijk en bondig. Ook heb ik veel toegevoegde waarde ervaren in het meedenken van Bob met het merk en de beleving. Ontzettend inspirerend en plezierig om van gedachten te kunnen wisselen over de toekomstige koers van Health Works.'     

 

September 2017

Emile Jaensch

Dagelijks Bestuurder Stadsdeel Amsterdam Zuidoost (2007-2016), Burgemeester Oegstgeest (2016-)

“Wij hebben Bob Duynstee gevraagd om een boek te maken over de geschiedenis van de Amsterdamse Bijlmermeer. Bob heeft het project opgezet en begeleid. Hij heeft zich snel ingeleefd in het thema en de betrokken groep mensen. Hij heeft met goed gemoed een team gesmeed. Vanaf idee tot publicatie is Bob optimistisch waar het kan, en realistisch als het moet. De uitgave heeft mooie publiciteit gekregen in zowel lokale als landelijke media (NPO, NRC, Het Parool en op televisie in het programma 'Landinwaarts'). Binnen budget en planning heeft hij zijn taak volbracht. Ik kijk met plezier terug op de samenwerking.”

 

Juli 2016

Rob Labadie

Voorzitter van de Vereniging van Reünisten ASC/AVSV

"Bob Duynstee realiseert als hoofdredacteur van de redactie jaarlijks het relatiemagazine Nos Iungit Amicitia, een uitgave van 80 pagina’s in een oplage van 18.000, bestemd voor alle alumni van het ASC/AVSV. Het magazine beoogt de band tussen alumni en de vereniging te versterken. Deze rol vervult Bob steeds, ondanks het beperkte budget, op een hele professionele en verbindende wijze met zijn redactie. We krijgen veel positieve feedback op de uitgave en het aantal betalende leden neemt gestaag toe. Van harte kan ik Bob aanbevelen."

 

Mei 2017

Francien Resius

Company Counsellor bij ING

"Bob Duynstee heeft mij met grote betrokkenheid en op deskundige wijze geholpen bij het vormgeven en aanscherpen van een lezing die ik onlangs moest houden voor vakgenoten." 

 

April 2016. 

Felix Hillen

Managing director of The Student Hotel

'Regelmatig heb ik met plezier geluisterd naar Bob Duynstee als hij kleinere of hele grote groepen toesprak. Bob spreekt met overtuiging en flair. Hij weet inhoud en toon goed aan te passen aan gezelschap en doel en benut daarbij met speels gemak instrumenten als kennis, verrassing, humor, ernst of emotie. Dat is niet alleen talent. Bob is een vakman die zich verdiept en voorbereidt voor een goed resultaat van spreken in het openbaar.' 

 

Maart 2016

Eric de Groot

Senior partner bij Boer & Croon Strategy and Management Group

"Al twaalf jaar maakt DuynsteePolak voor de 8.000 relaties van Boer & Croon het corporate magazine. Het gaat om een thematische uitgave van rond de 100 pagina's waarbij we een thema alle hoeken van de samenleving laten zien: bedrijfsleven, overheid, sport, wetenschap, kunst, cultuur en politiek. 

 

DuynsteePolak tekende voor de bladformule en als hoofdredacteur speelt Bob Duynstee een centrale rol bij het magazine. Niet alleen enthousiasmeert hij de redactie, maar hij is ook creatief, besluitvaardig, betrouwbaar en zit nooit verlegen om ideeën. Hij weet bestuurders, ministers, sporters, wetenschappers en kunstenaars steeds op een originele manier aan onze uitgave te verbinden met mooie verhalen die onze relaties raken."

 

April 2011

Henk Brat

Advocaat ondernemingsrecht bij vestius advocaten

"DuynsteePolak heeft mij op voortreffelijke wijze geholpen om mijn professioneel profiel te maken. Bob is uitstekend in staat om zich te verplaatsen in wat mijn klanten willen. En het door Charlotte Polak ontwikkelde format is ongelooflijk functioneel."  

 

Oktober 2015

Peter Jurgens

Dagvoorzitter, procesbegeleider en counselor

"Bob ken ik vanuit een intensieve samenwerking van meer dan tien jaar waarbij we vormgaven aan de positionering van Boer & Croon. Hij was betrokken bij diverse evenementen voor onze belangrijkste opdrachtgevers en andere relaties. In de vele sessies en gesprekken wist Bob als geen ander ons uit te dagen om meer van onze aspiraties in de positionering te leggen en wist hij deze ook aan te scherpen en in te vullen. Bob is voor mij een voorbeeld van een eigentijdse communicatie professional: hij legt emotionaliteit èn rationaliteit in zijn werk, is vol van creativiteit maar bewaakt ook het proces en is even geduldig en sympathiek als voortvarend en streng in zijn aanpak"

 

Juni 2015


Steven van Hoogstraten

Directeur van de Carnegie-Stichting bij het Vredespaleis in Den Haag


"De Carnegie-Stichting heeft DuynsteePolak in 2010 gevraagd om een jubileumboek te maken ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Vredespaleis in 2013. Het paleis huisvest instituties als het Internationaal Gerechtshof, het Permanent Hof van Arbitrage, de internationale Bibliotheek, de Haagsche Academie en de Carnegie-Foundation zelf. Bob Duynstee heeft ons op een voortvarende maar ongedwongen manier meegenomen in een intellectueel proces, met oog voor de politieke dimensies die nu eenmaal aan dit type instituties kleven. Mede ook door de selectie van de auteurs die elk op eigen wijze de institutionele politiek hebben verwoord en inzichtelijk gemaakt. De selectie en begeleiding van auteurs, fotografen, beeldredactie en vormgeving was een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit c.q. prestatie van DuynsteePolak  

Het hele project vereiste een intensieve samenwerking van opdrachtgever als "houder" van veel informatie enerzijds en de creatieve productiekant anderszijds. Dit complexe proces is dankzij DuynsteePolak binnen de tijd en binnen het budget gerealiseerd, met een bijzonder fraai resultaat dat op 28 augustus 2013 aan de koning kon worden aangeboden."   

 

Februari 2014

Ellen Dijkshoorn


PROJECTLEIDER gemeente Amsterdam voor de Stichting Herdenking Slavernijverleden

"Over het herdenkingsjaar 2013 heeft de Stichting Herdenking Slavernijverleden meer dan 120 projecten gerealiseerd met deels nationale en zelfs internationale impact. De Stichting wilde dit bijzondere jaar nog een keer de revue laten passeren met een herdenkingsboek van 100 pagina's waarin de uitgevoerde projecten centraal staan. 

De tijdsdruk was behoorlijk hoog en dat bij een thema zo complex en omvangrijk als het slavernij-verleden. DuynsteePolak heeft een mooi concept voor de uitgave voorgesteld, een overzicht en een planning gemaakt waardoor iedereen wist waar hij aan toe was. Binnen een mum van tijd hadden we de beschikking over de 27 uitgewerkte en afgestemde interviews met mensen uit de wetenschap, de politiek, het stadsbestuur, de kunstwereld, de media en het maatschappelijk veld. Het is een hele mooie productie geworden die met veel pers op 14 februari werd gepresenteerd."

 

Maart 2014. 

Hugo Warning

Hoofd Communicatie  DIENST INFRASTRUCTUUR VERKEER EN VERVOER VAN DE GEMEENTE AMSTERDAM


"Om de communicatie tussen taxichauffeurs en de gemeente na de taxioorlog in 2000 te herstellen en op een gezamenlijke manier het taxibeleid vorm te geven, heeft de dienst Infrastructuur Verkeer & Vervoer van de gemeente Amsterdam in 2000 DuynsteePolak gevraagd om een taxinieuwsbrief te ontwikkelen. De Taxxxiflits werd een begrip in de taxiwereld. Het blad dat zes keer per jaar verschijnt, beslaat steeds 16 pagina's met herkenbare rubrieken. Met name de vertaling van ambtelijk beleid in begrijpelijke (beeld)taal, zonder aan de nuancering van de regelgeving af te doen, is een sterk punt van DuynsteePolak." 

 

Januari 2011

Hettie Politiek


Programmamanager wijkaanpak bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam

'Bob is goed op de hoogte van de stedelijke ontwikkeling in Amsterdam en leest zich op onderdelen snel in. Op basis van interviews met een aantal specialisten in de entourage van de wethouder maakte hij een eerste opzet voor het visiestuk. Uiteraard is het verhaal dat hieruit ontstond op heel wat bureaus binnen de gemeente terecht gekomen en van commentaar voorzien, maar het basisverhaal is prima overeind gebleven. Bob werkt snel, begrijpt de politieke en ambtelijke dimensies en is niet alleen professioneel prettig om mee samen te werken, maar ook als persoon."

 

Mei 2014. 

Bart van Liebergen

Algemeen directeur Medisch Centrum Amstelveen

'Ik heb meerdere malen het genoegen gehad om Bob te horen spreken voor een groep, zowel voor groot gezelschap (500+) in publieke ruimten als voor kleinere groepen in intiemere context. Bob heeft de gave om direct de aandacht te grijpen en vast te houden. Hij heeft een natuurlijk talent voor spreken; pakkend, humoristisch, spits en afwisselend. Je merkt dat hij zich professionele, gedegen voorbereidt, zodat het inhoudelijk, erudiet en onderhoudend is en tevens tot denken zet. Eloquent, dát is het woord.' 

 

Augustus 2015

Marcel Sennema


Information-architect bij de Wereld Handelsorganisatie (WTO) in Genève

"In 2013 wilde ik me als informatie-architect en change officer profileren op linkedin. Ik heb DuynsteePolak gevraagd om een professioneel profiel en een website te maken. Daar krijg ik veel positieve feedback op. Het profiel helpt headhunters, zeggen ze."

 

December 2013

Lubbert Hakvoort

Senior projectmanager bij het ProjectManagement Bureau Amsterdam


"Afgelopen jaren heb ik samen met DuynsteePolak vakboeken en online magazines gemaakt voor het Project Management Bureau van de gemeente Amsterdam met als thema 'stedelijke ontwikkeling'. Bob Duynstee speelt als ghostwriter een cruciale rol door, via een aanvullend interview, de lezingen van de praktijkmensen en wetenschappers om te zetten in goed gestructureerde en prettig lezende bijdragen. De samenwerking met dit bureau ervaar ik steeds als zeer prettig. Niet alleen werken ze snel en secuur, Bob is ook een integere, zeer communicatieve vakman die veel plezier in zijn werk uitstraalt."

 

November 2013

Bruno


Eigenaar van restaurant Di Bruno in Amsterdam Oud-Zuid

"Charlotte Polak heeft de website voor restaurant Di Bruno  gemaakt met de mogelijkheid van online reserveringen. Ze denkt op een hele slimme manier mee met ons restaurant door op alle mogelijke manieren klanten naar de site te trekken. Ze weet ook heel goed welke sfeer de site moet uitstralen en maakte een handige koppeling met het programma van het Concertgebouw. Na één jaar waren de helft van de reserveringen al afkomstig via de website. Charlotte werkt snel, is communicatief, geestig, heeft een goed gevoel voor stijl en vormgeving, is superhandig met techniek en denkt constructief mee met onze zaak."

 

Mei 2012

Helen den Held


Leadership and Change Communication Professional (o.a. bij Deloitte and Cisco Asia Pacific region)

"I've used Bob as the editor of a company magazine, ghost writer for white papers and the (ghost)writer and editor of speeches. He facilitates really constructive discussions, is an organised project manager, creative and results-driven. He has an excellent network (his 'Creatieve Kring') which he's also willing to share in order to deliver best results. I will certainly make use of Bob's services in the future and highly recommend him".

 

April 2008

Biso

Eigenaar restaurant Classico in Amsterdam Oud-Zuid

'Charlotte Polak heeft onze website gemaakt waar we heel erg blij mee zijn. Ze heeft de site handig gekoppeld aan andere sites, zodat we uit alle hoeken en gaten reserveringen krijgen. En ze denkt goed mee met de marketing en publiciteit van ons restaurant. Aanrader, die Charlotte!' 

 

November 2014

Susan van der Hilst


Senior projectmanager bij de gemeente Amsterdam

"Gemeente Amsterdam heeft Bob Duynstee gevraagd om een voor bestuurders overtuigende samenvatting te schrijven van een onderzoeksrapport. Bob heeft zich snel, op een zeer analytische manier, de materie eigen gemaakt. Hij heeft zich verplaatst in de personen die op basis van dit rapport besluiten moesten nemen. Ook de opmaak van het rapport door DuynsteePolak droeg bij aan de leesbaarheid. Het was een zeer intensief proces, maar het was buitengewoon plezierig en inspirerend om met DuynsteePolak op deze manier samen te werken."

 

November 2014