Wat zeggen klanten over DuynsteePolak?

Ben Bot

Voormalig minister Buitenlandse Zaken en voorzitter van de Carnegie Foundation

"Your Majesty, Secretary General of the United Nations, your excellencies; we chose an Amsterdam based firm, DuynsteePolak, as being the most promising production team." Uitreiking van het Jubileumboek Vredespaleis 100 jaar, aan koning Willem Alexander.

Rob Labadie
Voorzitter van de Vereniging van Reünisten ASC/AVSV

"Bob Duynstee realiseert als hoofdredacteur van de redactie jaarlijks het relatiemagazine Nos Iungit Amicitia, een uitgave van 80 pagina’s in een oplage van 18.000, bestemd voor alle alumni van het ASC/AVSV. Het magazine beoogt de band tussen alumni en de vereniging te versterken. Deze rol vervult Bob steeds, ondanks het beperkte budget, op een hele professionele en verbindende wijze met zijn redactie. We krijgen veel positieve feedback op de uitgave en het aantal betalende leden neemt gestaag toe. Van harte kan ik Bob aanbevelen."

 

Mei 2017. 

Francien Resius
Company Counsellor at ING

"Bob Duynstee heeft mij met grote betrokkenheid en op deskundige wijze geholpen bij het vormgeven en aanscherpen van een lezing die ik onlangs moest houden voor vakgenoten over bedrijfsmaatschappelijk werk." 

 

April 2016. 

Eric de Groot
Senior partner bij Boer & Croon Strategy and Management Group

"Al twaalf jaar maakt DuynsteePolak voor de 8.000 relaties van Boer & Croon het corporate magazine. Het gaat om een thematische uitgave van rond de 100 pagina's waarbij we een thema alle hoeken van de samenleving laten zien: bedrijfsleven, overheid, sport, wetenschap, kunst, cultuur en politiek. 

DuynsteePolak tekende voor de bladformule en als hoofdredacteur speelt Bob Duynstee een centrale rol bij het magazine. Niet alleen enthousiasmeert hij de redactie, maar hij is ook creatief, besluitvaardig, betrouwbaar en zit nooit verlegen om ideeën. Hij weet bestuurders, ministers, sporters, wetenschappers en kunstenaars steeds op een originele manier aan onze uitgave te verbinden met mooie verhalen. En dat al twaalf jaar lang. En de vormgever, illustratoren, fotografen en gespecialiseerde journalisten uit hun 'Creatieve Kring' zie ik echt als een meerwaarde van het bureau. Ik kan corporate publishing via DuynsteePolak van harte aanbevelen."

 

April 2011. 

Emile Jaensch
Dagelijks bestuurder stadsdeel Zuidoost (2007 - 2016); Burgemeester Oegstgeest (2016 - heden)

"Het idee was om een boek te maken dat de geschiedenis van de Amsterdamse Bijlmermeer belicht; van de vroegste ridders tot het verval en de wederopbouw van de meest bekende woonwijk van ons land. Door kennis te nemen van de bijzondere geschiedenis van het gebied, zo was de gedachte van stadsdeel Amsterdam Zuidoost, voelen bewoners en toekomstige bewoners zich er thuis en brengen meer waardering op voor de omgeving. Wij hebben DuynsteePolak gevraagd om het project met auteurs, vormgeving en drukker te begeleiden. Bob Duynstee heeft zich snel ingeleefd in het thema en de betrokken groep mensen. Hij heeft met goed gemoed een team gesmeed. Vanaf idee tot publicatie is Bob optimistisch waar het kan, en realistisch als het moet. De uitgave 'Ridders in de Bijlmer' heeft mooie publiciteit gekregen in zowel lokale als landelijke media (NPO, NRC, Het Parool). Binnen budget en planning heeft hij deze opdracht volbracht. Ik kijk met plezier terug op de samenwerking." 

 

Juli 2016. 

Henk Brat
Advocaat ondernemingsrecht bij Lexsigma 

"DuynsteePolak heeft mij op voortreffelijke wijze geholpen om een professioneel profiel van mij te maken. Niet alleen door het diepte-interview waarbij Bob Duynstee in staat is om zich te verplaatsen in wat mijn klanten willen, maar ook in de opmaak in een responsive design en functionaliteit van het profiel. Het profiel is helemaal toegesneden op mijn opdrachtgevers, makkelijk deelbaar via email, website en social media en inzetbaar voor elk doel: website, leads, pitches, CV, presentaties etc."  

 

Oktober 2015. 

Peter Jurgens
Dagvoorzitter, procesbegeleider en counselor 

"Bob ken ik vanuit een intensieve samenwerking van meer dan tien jaar waarbij we vormgaven aan de positionering van Boer & Croon. Hij was betrokken bij diverse evenementen voor onze belangrijkste opdrachtgevers en andere relaties. In de vele sessies en gesprekken wist Bob als geen ander ons uit te dagen om meer van onze aspiraties in de positionering te leggen en wist hij deze ook aan te scherpen en in te vullen. Bob is voor mij een voorbeeld van een eigentijdse communicatie professional: hij legt emotionaliteit èn rationaliteit in zijn werk, is vol van creativiteit maar bewaakt ook het proces en is even geduldig en sympathiek als voortvarend en streng in zijn aanpak"

 

Juni 2015. 


Steven van Hoogstraten
Directeur van de Carnegie-Stichting bij het Vredespaleis in Den Haag


"De Carnegie-Stichting heeft DuynsteePolak in 2010 gevraagd om een jubileumboek te maken ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Vredespaleis in 2013. Het paleis huisvest instituties als het Internationaal Gerechtshof, het Permanent Hof van Arbitrage, de internationale Bibliotheek, de Haagsche Academie en de Carnegie-Foundation zelf. Bob Duynstee heeft ons op een voortvarende maar ongedwongen manier meegenomen in een intellectueel proces, met oog voor de politieke dimensies die nu eenmaal aan dit type instituties kleven. Mede ook door de selectie van de auteurs die elk op eigen wijze de institutionele politiek hebben verwoord en inzichtelijk gemaakt. De selectie en begeleiding van auteurs, fotografen, beeldredactie en vormgeving was een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit c.q. prestatie van DuynsteePolak  

Het hele project vereiste een intensieve samenwerking van opdrachtgever als "houder" van veel informatie enerzijds en de creatieve productiekant anderszijds. Dit complexe proces is dankzij DuynsteePolak binnen de tijd en binnen het budget gerealiseerd. En met een bijzonder fraai resultaat dat op 28 augustus 2013 aan de koning kon worden aangeboden. Bovendien dacht DuynsteePolak op een inventieve manier mee met de fondsenwerving, waarzonder de Carnegie-Stichting dit project niet met zo'n positieve impact voor elkaar had kunnen krijgen."   

 

Februari 2014. 

Ellen Dijkshoorn
Namens de gemeente Amsterdam projectleider voor de Stichting Herdenking Slavernijverleden 


"Over het herdenkingsjaar 2013 heeft de Stichting Herdenking Slavernijverleden meer dan 120 projecten gerealiseerd met deels nationale en zelfs internationale impact. De Stichting wilde dit bijzondere jaar nog een keer de revue laten passeren met een herdenkingsboek van 100 pagina's waarin de uitgevoerde projecten centraal staan. 

De tijdsdruk was behoorlijk hoog en dat bij een thema zo complex en omvangrijk als het slavernij-verleden. DuynsteePolak heeft een concept voor de uitgave voorgesteld dat uitstekend beantwoordde aan de doelstellingen. Ze hebben een overzicht en een planning gemaakt waardoor iedereen wist waar hij aan toe was. Binnen een mum van tijd hadden we de beschikking over de 17 uitgewerkte en afgestemde interviews. Ook de vormgever uit hun 'Creatieve Kring' paste perfect bij de opdracht. Het is een hele mooie productie geworden die met veel pers op 14 februari werd gepresenteerd."

 

Maart 2014. 

Hugo Warning 
Hoofd Communicatie Dienstverlening en Facilitair Management van de gemeente Amsterdam. Van 2005 - 2012 was Warning Hoofd Communicatie van de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam 


"Om de communicatie tussen taxichauffeurs en de gemeente na de taxioorlog in 2000 te herstellen en op een gezamenlijke manier het taxibeleid vorm te geven, heeft de dienst Infrastructuur Verkeer & Vervoer van de gemeente Amsterdam in 2000 DuynsteePolak gevraagd om een taxinieuwsbrief te ontwikkelen. De Taxxxiflits werd een begrip in de taxiwereld. Het blad dat zes keer per jaar verschijnt, beslaat steeds 16 pagina's met herkenbare rubrieken. 

DuynsteePolak verzorgt de Taxxxiflits voor de gemeente samen met de vormgever, illustrator en fotografen uit hun 'Creatieve Kring' op een betrekkelijk zelfstandige manier. Ik kan DuynsteePolak volmondig aanbevelen."

 

Januari 2011. 

Hettie Politiek 
Programmamanager wijkaanpak bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam


"De gemeenteraad heeft de wethouder 'Wonen' in 2013 gevraagd om over zijn beleidsperiode te rapporteren. De wethouder koos ervoor om zijn persoonlijke visie op de stedelijke ontwikkeling en op zijn interventies neer te leggen in de vorm van een essay en heeft Bob Duynstee gevraagd om bij dit verhaal te helpen.

Bob is goed op de hoogte van de stedelijke ontwikkeling in Amsterdam en leest zich op onderdelen snel in. Op basis van interviews met een aantal specialisten in de entourage van de wethouder maakte hij een eerste opzet. Uiteraard is het verhaal dat hieruit ontstond op heel wat bureaus binnen de gemeente terecht gekomen en van commentaar voorzien, maar het basisverhaal is prima overeind gebleven. 

Bob werkt snel, begrijpt goed de politieke en ambtelijke dimensies en is niet alleen professioneel prettig om mee samen te werken, maar ook als persoon."

 

Mei 2014. 

Marcel Sennema
Information-architect bij de Wereld Handelsorganisatie (WTO) in Genève


"In 2013 wilde ik me als informatie-architect profileren op linkedin. Ik heb DuynsteePolak gevraagd om een professioneel profiel te maken. De voordelen zijn duidelijk: een professionele en eigentijdse uitstraling, responsive design, dus goed leesbaar op mobiel, tablet en desktop. Het profiel is helemaal toegesneden op mijn opdrachtgevers, makkelijk deelbaar via email, website en social media en inzetbaar voor elk doel: website, leads, pitches, CV, presentaties etc. Bob Duynstee is in staat om de juiste vragen te stellen waardoor ik mezelf op een professionele manier op de kaart kan zetten. Ook de opmaak en de techniek is bij Charlotte Polak in uitstekende handen. Headhunters zeggen expliciet dat ze mij op basis van mijn profiel uitkiezen.

 

December 2013. 

Lubbert Hakvoort
Senior projectmanager bij het ProjectManagement Bureau Amsterdam


"Afgelopen jaren heb ik samen met DuynsteePolak vakboeken en online magazines gemaakt voor het Project Management Bureau van de gemeente Amsterdam met als thema de stedelijke ontwikkeling. Bob Duynstee speelt als ghostwriter een cruciale rol door, via een aanvullend interview, de lezingen van de praktijkmensen en wetenschappers om te zetten in goed gestructureerde en prettig lezende bijdragen. Ook de coördinatie met de vormgeving is een sterk punt van DuynsteePolak. De samenwerking met dit bureau ervaar ik steeds als zeer prettig. Niet alleen werken ze snel en secuur, Bob is ook een integere, zeer communicatieve vakman die veel plezier in zijn werk uitstraalt."

 

November 2013. 

Bruno
Eigenaar van restaurant Di Bruno in Amsterdam Oud-Zuid


"Charlotte Polak heeft de website voor restaurant Di Bruno  gemaakt met de mogelijkheid van online reserveringen. Ze denkt op een hele slimme manier mee met ons restaurant door op alle mogelijke manieren klanten naar de site te trekken. Ze weet ook heel goed welke sfeer de site moet uitstralen en maakte een handige koppeling met het programma van het Concertgebouw. Na één jaar waren de helft van de reserveringen al afkomstig via de website. Charlotte werkt snel, is communicatief, geestig, heeft een goed gevoel voor stijl en vormgeving, is superhandig met techniek en denkt constructief mee met onze zaak."

 

Mei 2012. 

Helen den Held 
Leadership and Change Communication Professional (o.a. bij Deloitte and Cisco Asia Pacific region)


"I've used Bob as the editor of a company magazine, ghost writer for white papers and the writer and editor of text. He facilitates really constructive discussions, is an organised project manager, creative and results-driven. He has an excellent network (his 'Creatieve Kring') which he's also willing to share in order to deliver best results. I will certainly make use of Bob's services in the future and highly recommend him".

 

April 2008.

Susan van der Hilst 
Senior projectmanager bij de gemeente Amsterdam


"Gemeente Amsterdam heeft Bob Duynstee gevraagd om in zeer korte tijd een voor bestuurders leesbare en begrijpelijke samenvatting te schrijven van een onderzoeksrapportage naar de organisatorische en bedrijfseconomische aspecten van een specifiek onderdeel van een van de uitvoerende diensten van de Gemeente Amsterdam. Bob heeft zich snel, op een zeer analytische manier, door de droge rapportage heen gewerkt. Hij heeft zich verplaatst in de personen die op basis van dit rapport besluiten moesten nemen. Hierdoor is het hem gelukt om, binnen gegeven tijd, de belangrijkste issues op een inzichtelijke manier in de samenvatting te presenteren. Waar mogelijk verduidelijkte hij zaken met een schema, grafiek of tabel. Daarnaast heeft DuynsteePolak ons ook geholpen met de opmaak van het rapport. Het was een zeer intensief proces, maar het was buitengewoon plezierig en inspirerend om met DuynsteePolak op deze manier samen te werken."

 

November 2014.