Toch gelukt

Projectevaluatie VU-tram

'Toch gelukt', projectevaluatie VU-tram (2003). Een verhalende evaluatie van een infrastructureel proces: het doortrekken van de VU-tram. Natuurlijk kun je van je fouten leren. Maar je kunt ook veel leren van projecten die in alle opzichten goed zijn verlopen, terwijl de omstandigheden dat eigelijk onmogelijk maakten. Zo was het precies bij de VU-tram. En waarom is dat dan toch gelukt? Dat is een relevante vraag voor een projectorganisatie als de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV).

 

Projectverhaal en workshop

Het verhaal werd opgezet aan de hand van gestructureerde diepte interviews met alle betrokken partijen (DIVV, GVB, DRO, DWR, KLB's, stadsregisseur) op een aantal uitgelichte thema's: risicobeheersing m.b.t. tijd, geld en kwaliteit en een focus op de samenwerking. Nadat iedereen 'in het verhaal' is geschreven, komen de succesfactoren automatisch aan het licht. Die zijn verder uitgediept in een workshop. 

 

Toekomstgerichte evaluaties

Bij onze projectverhalen/evaluaties gaat het atijd om toekomstgerichte leerverhalen. De evaluatiedoelen worden van tevoren vastgesteld, maar spitsen zich meestal toe op het verbeteren van de samenwerking tussen partijen, het verbeteren van de rolinvulling door professionals en het verhogen van het risicobewustzijn bij de aanleg of bouw van ruimtelijke projecten m.b.t. tijd, kwaliteit en budget.

 

Methodiek

DuynsteePolak heeft hiervoor een verhalende methodiek ontwikkeld die bewezen beter werkt dan de zakelijke evaluatie zoals die doorgaans op een vrij instrumentele manier plaatsvinden. Het is steeds wonderlijk om te zien - ook voor betrokkenen zelf - hoe processen zich precies hebben afgespeeld en wat daarvan de gevolgen waren. Eerst worden de individuele verhalen van betrokkenen in het projectverhaal geschreven. Dan komen de sleutelmomenten vanzelf aan de orde. Vervolgens worden in een workshop alle dilemma's en verbeterpunten besproken.

Op deze manier vormen evaluaties een exponent van het kwaliteitsmanagement van projectorganisaties.

 

Resultaat

Een projectverhaal markeert de sleutelmomenten voor iedereen die erbij betrokken was en biedt behoorlijk meer zelfinzicht (en dus professionele groei) bij de professionals en opdrachtgever. Door de vorm van een projectverhaal maken ook anderen (bijvoorbeeld jongere projectleiders) de sleutelmomenten in het project mee, want alle interventies (of juist niet-interventies) komen in hun context aan de orde. Opdrachtgever krijgt de evaluatie in de vorm van een handzaam projectverhaal gepresenteerd, inclusief praktische en gemotiveerde aanbevelingen en adviezen.