Wetenschapswaardigheden

Samen met de Technische Universiteit in Delft maakten we in opdracht van het Wijn Informatie Centrum een position paper op basis van wereldwijde wetenschappelijke studies naar de gezondheidseffecten van de consumptie van wijn.

Hoe maak je een position paper
Position paper in opdracht van het Wijn Inforamtie Centrum (WIC)

Beeldvorming

De aandacht voor maatschappelijke en medische gevolgen van alcoholgebruik komen op gezette tijden in de media en (dus) in de Tweede Kamer aan de orde. Om te voorkomen dat de wijnbranche in dat opzicht met bier en sterke drank over één kam geschoren zou worden, ontwikkelden we voor het Productschap Wijn een position paper in de vorm van een 'klappertje', dat aangevuld kon worden met steeds nieuwe wetenschappelijke artikelen over wijn en wijnconsumptie. Daarbij ging het om samenvattingen van omvangrijke, langlopende gezondheidsstudies van over de hele wereld.

REDACTIE, PERSBERICHTEN EN NASLAG

De Universiteit van Delft vatte deze studies samen en wij 'vertaalden' ze voor een breder publiek, zonder aan het wetenschappelijke gehalte afbreuk te doen. Samen met het Productschap Wijn schreven we de persberichten aan alle landelijke en regionale kranten, (vak)tijdschriften, radio en tv-redacties. Die berichten zijn steeds opnieuw overgenomen. Daarnaast verstrekten we de samenvattingen van de studies aan de pers. Op verzoek of wanneer media ongenuanceerd over alcoholgebruik berichtten. Daarnaast werd een boekje met alle samenvattingen ter beschikking gesteld aan de wijnhandel.