Wetenschapswaardigheden

Voorlichtingsmateriaal

De aandacht voor maatschappelijke en medische gevolgen van alcoholgebruik komen op gezette tijden in de media en (dus) in de Tweede Kamer aan de orde. Om te voorkomen dat de wijnbranche in dat opzicht met bier en sterke drank over één kam geschoren zou worden, ontwikkelden we voor het Productschap Wijn een 'klappertje', dat aangevuld kon worden met steeds nieuwe wetenschappelijke artikelen over wijn en wijnconsumptie. Daarbij ging het om samenvattingen van omvangrijke, langlopende gezondheidsstudies van over de hele wereld.

 

De Universiteit van Delft vatte deze studies samen en wij 'vertaalden' ze, zonder aan het wetenschappelijke gehalte afbreuk te doen. Samen met het Productschap Wijn schreven we de persberichten aan alle landelijke en regionale kranten, (vak)tijdschriften, radio en tv-redacties. Die berichten zijn steeds opnieuw overgenomen. Daarnaast verstrekten we de samenvattingen van de studies aan de pers. Op verzoek of wanneer media ongenuanceerd over alcoholgebruik berichtten. Daarnaast werd een boekje met alle samenvattingen ter beschikking gesteld aan de wijnhandel.