· 

Hoe beïnvloeden organisaties politici en andere decision makers? Deel 1

Wat doe je als je wél aan de knoppen wilt draaien, maar geen staatsgreep wilt plegen of politici wilt omkopen? Precies: lobbyen! In de praktijk noem je dat dan 'adviseren'. Deze blog gaat over standpuntbepaling en beïnvloeding. Er zijn zelfs dossiers waarbij het beleid alleen maar bestaat uit het compromis tussen oppositionele partijen: landbouw en milieu bijvoorbeeld. Maar let op: lobbyen kan soms ook té succesvol zijn. Zie Schiphol dat door de jaren heen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zo ongeveer een privé lobbyorganisatie heeft gemaakt. De lobby overlaten aan het desbetreffende ministerie is wel het summum van beïnvloeding. Uniek is dat niet. In juli 2022 bleek uit gelekte documenten dat de Belastingdienst hand- en spandiensten verrichtte voor Uber. Dus wat er achter de schermen allemaal nog meer gebeurt...

Position paper, strategische communicatie, public affairs, issues management
Beeldvorming is 1. Wetgeving is iets anders. Daarom zitten bedrijven wel aan tafel in Den Haag. Immers: daar zitten de volksvertegenwoordigers. En die vertegenwoordigen het volk.

Je zou het niet zeggen als je de sociale media er op naslaat, maar de meeste mensen vinden het knap lastig om over een onderwerp als het Oekraïne referendum een standpunt in te nemen. En dat is het ook. Je overziet niet alles, kent niet de ins & outs van een onderwerp. Reken maar dat veel Britten voor het Brexit-referendum behoorlijk van de leg zijn. En dat zouden continentale burgers ook zijn geweest bij de invoering van de Euro, als hun om een mening was gevraagd. Columnisten hebben een professionele mening, maar die hebben dan ook geen verantwoordelijkheid. Hooguit een artistieke. Daar staat tegenover dat columnisten zich overal over kunnen opwinden, dagelijks in het nieuws zijn en er niet zelden een hele scherpe of juist kolderieke mening op nahouden. Ook de media hebben de neiging om zich professioneel op te winden. Media floreren bij meningen. Dat is hun handel. Kijk alleen al naar het groeiende leger standpuntbepalers als Peter R. de Vries, Jort Kelder, Rob de Wijk en Arend Jan Boekestijn. En dus extrapoleren media alles en iedereen. Windkracht 12 in een glas water. Om daar in hun commentaar vervolgens weer even hard tegenin te gaan. 

public affairs en belangenorganisaties

Bedrijven, NGO’s, vakbonden, goede doelen en brancheorganisaties hebben ten opzichte van burgers één ding gemeen: het zijn organisaties. En organisaties hebben niet zozeer een mening maar nemen een standpunt in. Dat klinkt minder weifelachtig. Hoe organiseren organisaties nu een standpunt? In de eerste plaats door de krachten te bundelen en daar ook geld voor op tafel te leggen. Grote bedrijven laten de grote onderwerpen over aan belangenorganisaties als VNO/NCW en MKB Nederland. Elke sector heeft in dit polderland op brancheniveau een vertegenwoordiging; denk aan LTO Nederland of een productschap. De vakbonden zitten in de FNV, de Federatie Nederlandse Vakbonden. Universiteiten bundelen de krachten in de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, verzekeraars in het Verbond van Verzekeraars, banken in de Vereniging van Banken, ziekenhuizen in de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, gemeenten in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, goede doelen in de Vereniging van Goede Doelen en - een goed voorbeeld doet goed volgen - zo zijn er 204 patiëntenorganisaties in Nederland. Allemaal belangenorganisaties. Den Haag wemelt ervan. En ja, ook de lobbyisten zelf hebben een beroepsvereniging: de BVPA.

belangenorganisaties en lobbyen

Organisaties besteden dus de meningsvorming uit aan een groep betaalde experts en lenen die vervolgens terug. En als het hele grote onderwerpen zijn zoals de vennootschapsbelasting of de relatie tussen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, dan is daar nog altijd het DTIB-netwerk. De Dutch Trade and Investment Board (DTIB) bestaat uit ruim zestig grote bedrijven, 30 belangenorganisaties en vijf ministeries. Een soort structurele polderlobby die meepraat over het beleid en meeschrijft met de wetgever. Daarin is de DTIB niet uniek. De banken-lobby praat hier met het kabinet als de regering de bankregels wil aanscherpen. En vervolgens schrijven de banken mee aan de regelgeving die op henzelf van toepassing is. Net als de tabaksindustrie die overlegt met het kabinet hoe ze zelf moet worden bestreden. Of, zij het niet in Nederland maar bijvoorbeeld wel in Frankrijk, Italië en Duitsland, sponsoren ze politieke partijen. En als die de verkiezingen winnen, is het: tit for tat, voor wat, hoort wat. 

Maar hoe behartigen dit soort vertegenwoordigende organisaties dan de belangen van hun leden? Lees verder in Hoe organisaties politici beïnvloeden; deel 2

Bob Duynstee studeerde rechten aan de UvA en was hoofdredacteur van het faculteitsblad en van het landelijk overleg juridische faculteitsbladen. Na zijn studie schreef hij van 1990 - 2000 voor diverse landelijke kranten en tijdschriften. Van 2000 - 2002 volgde hij met succes de opleiding senior Communicatieadviseur (SRM) en het curriculum 'Strategische Communicatie' aan de UvA. Bob heeft ruime ervaring met position papers en opiniestukken. 

DE ORIËNTERENDE FASE NEMEN WIJ VOOR ONZE REKENING!

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Print Friendly and PDF

Reactie schrijven

Commentaren: 0