· 

Storytelling als communicatie bij verandering (1)

Storytelling is de beste manier om abstracte zaken als missie, visie, strategie, cultuur en verandering tot een gemeenschappelijk project te maken. De sterke punten: verhalen verbinden, maken concreet wat abstract is, geven betekenis in plaats van informatie. Verhalen creëren een gevoel van verbondenheid, van lotsverbondenheid. Dat heeft niks meer met 'verhaaltjes vertellen' te maken, maar is wezenlijk voor de ontwikkeling van je organisatie. In deze blog lees je de inleiding. In deel 2: Hoe doe je dat dan in de praktijk?

Communicatie bij verandering is niet méér van hetzelfde. Veranderen vraagt aparte aandacht en een andere vorm van communicatie dan organisaties doorgaans gewend zijn. Anders omdat je een tijdelijke verander-cultuur wilt creëren in de staande organisatie. Om de verandering succesvol voor elkaar te krijgen. In de tweede plaats zul je medewerkers moeten betrekken bij het veranderproces. Vervolgens zul je een 'corporate conversatie' moeten voeren rondom de verandering. Die conversatie moet je faciliteren. Verandering vindt namelijk altijd in de context van de staande organisatie plaats en daar wil je nou juist iets aan veranderen. Doe je dat niet, dan liggen sleur, routine en de macht der gewoonte op de loer. Toch zie je in de praktijk nog heel vaak instrumentele communicatie bij veranderingsprocessen. Dat gaat zelden goed. 'We hebben het niet goed gecommuniceerd', heet het dan achteraf. En omdat we dat nu al decennia roepen, wordt het tijd om naar de communicatie bij verandering te kijken en naar het proces zelf. 

corporate story en verandering

Organisaties 'weten' in welke richting ze zich dienen te ontwikkelen en die richting is niet het gevolg van pogingen in de top om de toekomst te voorspellen en onder controle te krijgen, maar eerder een alsmaar voortgaand gesprek waarbij alle leden van de organisatie uitgenodigd worden om mee te praten over de vraag hoe zij kunnen bijdragen aan de toekomst van de organisatie. Dat is die corporate conversatie en om die vorm te geven, begin je met een beschrijving van de ontwikkeling van de organisatie over de laatste 10, 5 of 3 jaar (al naar gelang) en toegespitst op de verander-thematiek. Je luistert vooral naar de vraag hoe een voorgenomen verandering in de organisatie ' valt', hoe medewerkers de verandering voor zich zien, wat ze daarbij te overwinnen hebben en je luistert naar de untold stories, de belemmerende overtuigingen die het veranderingsproces straks kunnen tegenwerken. Dat is de corporate story die je als basis gaat inzetten voor de verandering.  

Bob Duynstee is communicatie-expert en heeft een rijke ervaring als evaluator en storyteller.

Verder praten over communicatie bij verandering?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Wij verzorgden brainstorms, workshops en rondetafels voor o.a. 

Print Friendly and PDF

Reactie schrijven

Commentaren: 0