· 

Veranderen Via Verhalen

Het verhaal vormt in organisaties vaak nog de grote onbekende. Zicht op het verhaal geeft zicht op de ontwikkeling. Door de basale verhalen te verzamelen over hoe een bepaalde thematiek door stakeholders wordt beleefd en die verhalen te analyseren en daar vervolgens een corporate conversatie over aan te gaan, ga je niet alleen inzien waar je op dat punt met elkaar staat, maar ontwikkel je ook de communicatie die de organisatie op dat punt daadwerkelijk verandert.

Storytelling en verandering, verandering en communicatie

Verhalen zijn geen fictie, maar andere versies van dezelfde werkelijkheid. Verhalen - of misschien beter: vertellingen - maken concreet wat abstract is, maken persoonlijk wat anoniem is, laten samenhang zien in plaats van op zichzelf staande feiten en geven betekenis in plaats van informatie. Als mensen vertellen, vervagen bijbedoelingen. Je krijgt het authentieke verhaal te horen. Authentiek wil zeggen: hoe mensen van vlees en bloed het ervaren en beleven. Door dat soort verhalen te clusteren rondom een thematiek en te analyseren op aspecten, kom je heel dicht op de belevingswerkelijkheid van stakeholders te zitten. En door elementen uit die verhalen in je communicatie te verwerken, maak je de communicatie bij verandering rijker en effectiever.

connecting the dots

Organisaties communiceren vaak instrumenteel. Dat communiceren kun je zien als 'little bytes of information'Wat ontbreekt is het grotere verhaal. En omdat dat ontbreekt, proberen stakeholders van die 'deeltjes' zelf een verhaal te maken. Dat heet 'connecting the dots'. Klanten, aandeelhouder en medewerker gaan op eigen houtje verhalen maken over de organisatie, over de reden en bedoeling van de verandering, over haar missie, visie, kernwaarden, strategie en over de toekomst. Daarmee raak je de controle kwijt. Met een corporate conversatie ondervang je dat risico. De corporate conversatie is een voorbeeld van corporate storytelling, een circulair proces waarbij je alle medewerkers betrekt. Een veranderingsproces kan niet zonder zo'n corporate conversatie.

controlling the narrative

Controlling the narrative, daar gaat het om bij beeldvorming. Het is simpel. Een bedrijfscultuur kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van een organisatie of kan die ontwikkeling vertragen of frustreren. Je hebt bevorderende overtuigingen ('Yes We Can') en belemmerende overtuigingen: 'Daar gaan we weer', 'Gaat niet werken', 'Hebben we al tig keer geprobeerd, lukt niet', 'Niemand kan die verandering hier voor elkaar krijgen', 'Dit bedrijf is niet meer te redden', of 'Iedereen behalve ik heeft er schuld aan'. Dat soort 'tegen-verhalen' zijn minstens zo bepalend voor de cultuur en de toekomst van een organisatie als de bevorderende overtuigingen die met geloof, hoop en verwachting te maken hebben. 

untold stories

Het punt met untold stories is dat ze zichzelf versterken, tenzij je er ruimte voor maakt. Ze leggen als het ware een hersencircuit aan en beïnvloeden zo de manier waarop medewerkers naar hun organisatie kijken. Bovendien worden ze ook heel gemakkelijk gedeeld. Juist doordat de instrumentele communicatie op een hele andere golflengte zit. Daardoor gaan medewerkers alleen nog maar zien wat het negatieve narratief bevestigt: 'Zie je wel!' Daaruit groeit een vaste overtuiging en die poets je niet zomaar weg. Om succesvolte kunnen veranderen zul je die tegen-cultuur moeten analyseren en bespreekbaar moeten maken en er een ander, positief verhaal tegenover moeten zetten. Kijk hier hoe je medewerkers bij het proces betrekt

Communicatie en storytelling

Achter elke verandering ligt een universeel ontwikkelingsmodel. Dat model is voor het eerst beschreven door Joseph Campbell in 1947 en in de jaren negentig vertaald door Christopher Vogler in de writer's journey. Wij vertalen het model naar de ontwikkeling van communicatiemiddelen.

narratieve psychologie

Wij kijken naar verhalen in de communicatie van organisaties op de verander-thematiek. Wij beluisteren, verzamelen en analyseren verhalen van bestuurders, medewerkers, klanten en aandeelhouders met technieken uit de narratieve psychologie. We kijken naar de untold stories in de vorm van negatieve tegen-verhalen en verkennen de richtingen voor effectieve communicatie en positieve narratieven bij de verandering. Vervolgens helpen wij bij het maken, delen en vertellen van verhalen die verbinden, verhelderen, veranderen, verbeteren of vernieuwen. Dat doen we in de vorm van een corporate conversatie. Zo is communicatie veel meer een kwestie van het co-creëren van het verander-verhaal in een corporate conversatie. Dan hoef je achteraf niet meer te zeggen: 'We hadden het beter moeten communiceren.'  

 Bob Duynstee is communicatie-specialist met een journalistieke achtergrond. Hij heeft tientallen veranderprocessen geëvalueerd en zijn eigen visie ontwikkeld op de communicatie bij verandering. 

Interesse in een workshop storytelling en verandering?

In onze workshop storytelling komen vragen aan de orde als:  

  • Wat zijn de principes van storytelling?
  • Hoe werkt corporate storytelling in de praktijk?
  • Hoe faseer je verhalen in een traject?
  • Hoe vind je verhalen die er toe doen?
  • Hoe maak je verhalen die er toe doen?
  • Hoe vertel je verhalen die er toe doen?
  • Hoe stuur je op verhalen?

Wij verzorgden workshops voor o.a.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

meer lezen over storytelling en verandering?

Reactie schrijven

Commentaren: 0