top of page
Adviesrapport Parkeerbeheer Amsterdam

Adviesrapport Parkeerbeheer Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Position paper

Vraag aan ons: "Kunnen jullie focus aanbrengen in ons tegenrapport/position paper over de verzelfstandiging van en de toekomst voor Parkeerbeheer Amsterdam?"


Toelichting

De rekenkamer Amsterdam was gevraagd om te onderzoeken in hoeverre de besluitvorming over de verzelfstandiging en aanbesteding

van het parkeerbeheer in Amsterdam van voldoende kwaliteit was geweest.


Deze vraag kende een lange voorgeschiedenis. 


 De gemeente Amsterdam heeft daarop een tegenrapport laten opstellen. 


In dit rapport werd niet alleen ingegaan op de gang van zaken in het verleden, maar werd ook de status-quo betrokken en vooruitgekeken naar de nabije toekomst. 


Werkwijze

Aan het rapport hadden meerdere diensten en personen een bijdrage geleverd. Als we er positief naar kijken, kun je zeggen dat het een 'bijzonder rijk' rapport was. Zou je je er kritisch naar kijken -wat wij natuurlijk gedaan hebben-, dan miste het rapport focus, narratief en boodschap. 


Susan van der Hilst, Senior projectmanager gemeente Amsterdam: "Bob heeft zich snel, op een zeer analytische manier, de materie eigen gemaakt. Hij heeft zich verplaatst in de personen die op basis van deze position paper besluiten moesten nemen."

Tags:

research, interviews, eindredactie, communicatie advies

bottom of page