top of page
Beleidsnota Wallenbeleid

Beleidsnota Wallenbeleid

Burgemeester van Amsterdam

Position paper

Beleidsnota

Scenario's

Vraag aan ons: “Kunnen jullie op korte termijn scope, focus en structuur aanbrengen in de beleidsnota Wallenbeleid?”


Toelichting

Het team dat namens de burgemeester aan deze beleidsnota werkte, dreigde door alle input van buiten het overzicht en de regie op de redactie te verliezen. 


Werkwijze

Na bestudering van de concept-nota, de onderliggende documentatie en na kennis genomen te hebben van de wensen van het team en de opdrachtgever (burgemeester Halsema), hebben we de beleidsnota op basis van een goedgekeurde synopsis stap voor stap aangepast. 


Resultaat

Ruim binnen de tijd lag er een beleidsnota waar het team en de ambtelijk opdrachtgever achter stonden. Een nota met scenario’s die duidelijk van elkaar verschilden en waarvan de implicaties duidelijk waren. 


Maaike van Groenesteyn, senior beleidsadviseur: ’De burgemeester was heel erg blij én gerustgesteld met/door deze beleidsnota! We zijn je ontzettend dankbaar voor je harde werk, goede vragen én dat je ons gemotiveerd wist te houden en vertrouwen gaf dat we op de goede weg waren.’

Tags:

beleidsnota, scope, focus, structuur, scenario's

bottom of page