top of page
Mission statement DIVV

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over 

thought leadership.

Mission statement DIVV

Gemeente Amsterdam

Position paper

Mission statement

Vraag aan ons: "Kunnen jullie ons mission statement accentueren met rake quotes uit interviews en ons mission statement paper redigeren en aanscherpen?"


Toelichting

De Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) was door de wethouder gevraagd een scherp(er) mission statement te maken en dat ook in de organisatie te laten 'landen'. Het statement had vooral te maken met de wens om in de dienst een grotere mate van risicobewustzijn te creëren.


Omdat wij al lang voor de dienst werkten en ook meerdere projectbeschrijvingen en projectevaluaties hadden gemaakt van projecten waarbij de meer- en faalkosten juist aan deze dienst (die overigens al lang niet meer bestaat) toe te schrijven waren, waren wij ons bewust van het belang van het mission statement.


Werkwijze

Thematische interviews op subthema’s die we hebben geclusterd en vervolgens samen met de opdrachtgever hebben geanalyseerd. Met het doel om te kijken wat dde patronen zeiden over de gedragswaarden in relatie tot het mission statement.


Resultaat

Dit was niet het mission statement dat nodig was om deze organisatie op de rails te krijgen. Daar was de dienst was al tevoor out of control.

Tags:

mission statement, interviews, redactie, organisatieontwikkeling

bottom of page