top of page
Populariseren wetenschappelijke publicaties

Populariseren wetenschappelijke publicaties

Wijn Informatie Centrum

Position paper

Kennis delen

Vraag aan ons: “Hoe vertalen we wereldwijde wetenschappelijke studies naar de gezondheidseffecten van de consumptie van wijn voor een breed publiek?”


Toelichting

De aandacht voor maatschappelijke en medische gevolgen van alcoholgebruik liggen terecht onder een vergrootglas.


Om te voorkomen dat de wijnbranche in dat opzicht met bier en sterke drank over één kam geschoren zou worden, besloot het Productschap Wijn wereldwijd onderzoek naar de gezondheidseffecten van de consumptie van wijn te populariseren.


Daarbij ging het om samenvattingen (door TNO) van omvangrijke, langlopende gezondheidsstudies van over de hele wereld.


Werkwijze

Ons voorstel om hiervoor een navulbare ringband te ontwerpen die aan wijnhandelaren kon worden aangeboden (zodat die daar op hun beurt weer consumenten over konden informeren), werd omarmt.


Samen met TNO 'vertaalden' wij de onderzoeken volgens een vastgestelde opzet, zonder aan het wetenschappelijke gehalte afbreuk te doen.


Resultaat

Het klappertje lag bij alle slijters en wijnwinkels op de toonbank. Ze waren niet aan te slepen. Het heeft tot enorm veel positieve publiciteit (PR) geleid in landelijke media.

Tags:

kennis delen, populariseren, redactie, publiciteit, free publicity, productie en realisatie

bottom of page