top of page
Position paper beursgenoteerde bedrijven

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over thought leadership.

Position paper beursgenoteerde bedrijven

Boer & Croon Management Consultants

Position paper

Thought leadership

Expertise marketing

Vraag aan ons: "Wat wordt het narratief van onze position paper? Wat wordt de kernboodschap en hoe krijgen we aandacht voor onze position paper in de media?"


Toelichting

Zijn de Nederlandse beursfondsen footloose? Boer & Croon onderzocht de internationalisering van het Nederlandse beursfondsen. Daarvoor vergeleek het bureau de statusquo in drie pelijaren: 1995, 2000 en 2005. 


Werkwijze

Gekeken werd naar vijf componenten: internationalisering van aandeelhouderschap, samenstelling van RvC, van RvB, van de corporate staff en de internationalisering van de omzet. 


De veronderstelling was dat bij verdergaande internationalisering de vraag aan de orde komt waarom deze grote ondernemingen met hun hoofdkantoor nog in Nederland gevestigd zouden zijn. 


Resultaat

Uit het onderzoek kwam onmiskenbaar een verdergaande internationalisering naar voren. 


De vraag is dan: wat zijn de langetermijngevolgen voor onze economie, werkgelegenheid en het investeringsklimaat als beursgenoteerde bedrijven naar het buitenland vertrekken? 


Die vraag werd niet beantwoord, maar had natuurlijk grote mediagenieke waarde.

Tags:

research, interviews, free publicity, communicatie advies

bottom of page