top of page
Position paper herwaardering maakindustrie

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over 

thought leadership.

Position paper herwaardering maakindustrie

Boer & Croon Management Consultants

Position paper

Thought leadership

Expertise marketing

Vraag aan ons: “Kunnen jullie ons helpen om onze position paper over de maakindustrie in Nederland te structureren en te redigeren?”


Toelichting

Met de opkomst van de 'nieuwe economie' leek het nog maar een kwestie van tijd voordat de maakindustrie in Nederland uitgespeeld was. Dat leek ook te passen bij de tanende interesse voor technische opleidingen, de overwaardering voor theoretisch onderwijs, het dedain voor praktijkonderricht en de focus op vervuiling.


Het was een totale miskenning van de innovatiekracht en de waarde van hele industriële sectoren in ons land. Die beeldvorming had ook -bewust of onbewust- de beleidsmakers in Den Haag beïnvloed. Daar kreeg de maakindustrie in Nederland in toenemende mate last van.


Boer & Croon wilde een krachtig signaal afgeven dat de miskenning wel eens een hele dure misrekening kon betekenen en dat het sentiment in Nederland ten aanzien van de maakindustrie bijsturing verdiende.


Werkwijze

Om een beeld te krijgen bij het sentiment t.a.v. de maakindustrie, werd een opinieonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat de Nederlandse bevolking juist bijzonder positief stond tegenover de maakindustrie. Nu nog de politici en beleidsmakers.


In nauw overleg met de auteurs hebben we een structuur aangereikt voor de position paper Nederland maakt ’t, de storyline uitgewerkt, de position paper geredigeerd, een goed persmoment gekozen (aanloop naar Prinsjesdag), het persbericht gemaakt en de interviews voor de pers begeleid.


Resultaat

De conclusies in Nederland maakt ‘t werden breed opgepakt in de media en het signaal werd daardoor ook in Den Haag opgepikt.

Tags:

publiciteit, redactie, communicatie, communicatie advies

bottom of page