top of page
Position paper liberalisering zorgmarkt

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over

thought leadership.

Position paper liberalisering zorgmarkt

Boer & Croon Management Consultants

Position paper

Thought leadership

Expertise marketing

Vraag aan ons: “Kunnen jullie onze position paper aanscherpen en redigeren?”


Toelichting

In de aanloop naar de liberalisering van de zorgmarkt, werden aan vraaggestuurde zorg allerlei voordelen toegekend. Wat was er na vijf jaar van deze beloftes terecht gekomen? Hoe hadden zorginstellingen zichzelf aan de nieuwe situatie aangepast en wat konden ze doen om nog beter op de nieuwe marktomstandigheden in te spelen? Wat waren de lessons learned? En hoe verder?  


Werkwijze

De vraag werd op vier thema’s uitgewerkt: kwaliteit, service, efficiency en innovatie. 


Om op die thema’s licht te werpen, had Boer & Croon een kwantitatief onderzoek laten uitvoeren onder bestuurders van zorginstellingen, waarin ook gereflecteerd werd op de rolinvulling van medici, toezichthouders, verzekeraars, toeleveranciers en overheid. 


Per thema werden twee bestuurders per thema geïnterviewd a.d.h.v. kwalitatieve en gestructureerde diepte-interviews. 


Resultaat

Samen met consultants hebben we de focus gelegd op de noodzaak om te kiezen. De conclusie was dat spelers hoe dan ook duidelijke keuzes moesten maken. Kies voor méér zorg of juist voor minder zorg, voor goedkopere zorg of voor andere vormen van zorg. Maar kies! 


Liberalisering, zo bleek uit zowel het onderzoek als uit de interviews, werkt voor zorginstellingen die zichzelf scherper positioneren.


Er was brede aandacht voor de uitkomsten van het onderzoek in zowel publieksmedia en vakbladen als in de owned media van zorginstellingen.

Tags:

interviews, eindredactie, research, workshops

bottom of page