top of page
Position paper Samen Tegen Eenzaamheid

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over 

thought leadership.

Position paper Samen Tegen Eenzaamheid

Projectmanagementbureau Amsterdam

Position paper

Overdrachtsdocument

Vraag aan ons: “Kunnen jullie ons helpen met een overdrachtsdocument waarin we de voorgeschiedenis, de bedoeling, het proces om te komen tot een methodiek en de methodiek zelf duidelijk neerleggen zodat de netwerkpartners in de praktijk met de methodiek kunnen gaan werken? En dan op zo’n manier dat we daar ook vrij makkelijk een verantwoordingsdocument richting het College van kunnen maken?”


Toelichting

In 2016 werd eenzaamheid in de Amsterdamse raad geagendeerd, waarna het College dit thema op de beleidsagenda zette. Er moest een aanpak voor komen. Het regieteam koos voor een netwerkaanpak. In een driehoek met vertegenwoordigers uit de wetenschap, uit de praktijk en vanuit het beleid is daarop een aanpak uitgestippeld die moest resulteren in een methodiek. De focus ligt sterk op leren, kennisdelen en uitwisselen op wijkniveau en op landelijk niveau.


Het regieteam wilde de aanpak in de vorm van een overdrachtsdocument verantwoorden en de methodiek op die manier overdragen op het moment dat de rol van de gemeente veranderde van een initiërende naar een faciliterende voor alle netwerkpartners die inhoudelijk met deze problematiek te maken hebben.


Werkwijze

Research en interviews.


Resultaat

Compact, toegankelijk en modulair opgebouwd overdrachtsdocument waar met een paar eenvoudige aanpassingen ook vrij gemakkelijk een verantwoordingsdocument van gemaakt kon worden.

Tags:

kennis delen, overdrachtsdocument, research, interviews

bottom of page