top of page
Position paper ziekenhuiszorg van de toekomst

Een thought leader positioneert zichzelf als autoriteit in zijn kennisveld. Voor zo'n strategie is het delen van kennis en expertise essentieel.


Lees meer over 

thought leadership.

Position paper ziekenhuiszorg van de toekomst

Boer & Croon Management Consultants

Position paper

Thought leadership

Expertise marketing

Vraag aan ons: “Kunnen jullie ons adviseren bij een opzet voor onze position paper over de toekomst van de gezondheidszorg en deze ook redigeren?"


Toelichting

Hoe ziet de gezondheidszorg van vandaag er morgen uit? Volgens Boer & Croon dicht bij huis, in gespecialiseerde centra. Maar hoe kunnen zorginstellingen daar op inspelen? En wat is het sentiment onder de burgers als de zorgconsument van de toekomst eigenlijk? 


Na de liberalisering van de zorgmarkt, bood het zorglandschap een woelige aanblik. Analyses genoeg, maar eindbeelden ontbreken. 


Boer & Croon wilde wél de puzzel leggen. Althans: een poging daartoe doen. Omdat ze zich daartoe op aarde wisten, omdat ze met die vraag in het achterhoofd hun opdrachtgevers begeleidden, maar vooral ook omdat dit het publieke debat naar de next level zou brengen.


Werkwijze

Dat deed Boer & Croon aan de hand van vijf pijlers: 

  1. Uitgebreide toekomstverkenning met medisch specialisten per vakgroep.

  2. Verkenning van de technologie-pijplijn bij internationale farmacie- en medische apparatuurconcerns.

  3. Meta-studie naar internatioinale ontwikkelingen op het gebied van technologie en organisatie van medeische zorg.

  4. Kwantitatieve verkenning van de macrokosten curatieve zorg.

  5. Kwantitatieve verkenning op microniveau van totale portefeuille van ziekenhuizen en de plek daarvan in het nieuwe landschap. 


In tien korte artikelen lichtte de consultants van Boer & Croon de meest relevante aspecten uit deze verkenningen met steeds de intentie om te willen schetsen wat dat kon betekenen voor het eindbeeld. 


Resultaat

Samen riep dit veldboeket aan opvattingen een moglijk eindbeeld op “van instituten naar netwerken”.


N.a.v. de position paper organiseerden de consultants presentaties over dat eindbeeld, goed bezocht door bestuurders.

Tags:

research, interviews, eindredactie, communicatieadvies

bottom of page