top of page
Positionering fusie-organisatie

Positionering fusie-organisatie

GPdW

Position paper

Positioneren

Vraag aan ons: “Kunnen jullie ons helpen met een uitgewerkte toekomstvisie voor een fusie van GPdW met het Sociaal Fonds Wegvervoer?”


Toelichting

Gemeenschappelijke Personeelsdienst Wegvervoer (GPdW) was verantwoordelijk was voor het beheer van personeelszaken in de Nederlandse wegvervoersector. De organisatie zou fuseren met het Sociaal Fonds Wegvervoer (SFW). De naam zou veranderen in Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL).


Beide fusiepartner zagen de logica van het besluit in en waren er ook niet op tegen, maar hadden wel behoefte om te weten hoe de nieuwe organisatie er dan uit zou komen te zien en wat dat betekende voor ieders individuele positie.


Werkwijze

In nauw overleg met de directeuren van beide partners hebben we gestructureerde diepte-interviews met medewerkers, directie en bestuurders van beide fusiepartners afgenomen.


De interviews hebben we samen op thema geclusterd en geanalyseerd. De patronen hebben we besproken in workshops met een dwarsdoorsnede van beide fusiepartners en het visiedocument aangevuld met de feedback uit de gedachtewisselingen.


Resultaat

Een rijk maar beknopt visiedocument op hoofdlijnen waar zowel medewerkers, als directie en bestuurders hun handtekening onder konden zetten. De fusie heeft overigens ook geruislooszijn beslag gekregen.

Tags:

fusie, interviews, redactie, strategie, visiedocument

bottom of page