top of page
Beleidsontwikkeling Taxi

Beleidsontwikkeling Taxi

Gemeente Amsterdam DIVV

Positioneren

Kennis delen

Vraag aan ons: "Willen jullie de beleidsnota’s Taxibeleid verduidelijken en aanscherpen?"


Toelichting

Na de taxioorlog stond de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) van de gemeente Amsterdam voor de opgave een taxibeleid te ontwikkelen dat in lijn lag met de liberalisering van de taximarkt, terwijl veel taxichauffeurs nog maar even daarvóór heel veel geld hadden betaald om een vergunning over te nemen. Tegelijkertijd wilde de stad de kwaliteit van het taxivervoer als aanvullend OV-vervoer bevorderen. 


Er kwam een lawine aan beleid op de taximarkt af. Niet alleen dat beleid, maar ook de communicatie stond mijlenver af van de wereld van de taxichauffeurs. 


Werkwijze

Het minste wat je dan kunt doen, is voor de beleidsambtenaren de beleving van de taxichauffeurs inzichtelijk te maken en voor de taxichauffeurs de beweegredenen van de gemeente (wethouder) toelichten. Dat streven kun je natuurlijk niet schriftelijk afdoen. 


Resultaat

De gemeente organiseerde kwartaalsessies met vertegenwoordigers uit de taxiwereld, die werden geleid door een ervaren projectmanager uit de krakerswereld. Samen met deze projectmanager hebben we de bijeenkomsten voorbereid en de communicatie verzorgd via de Taxxxiflits, een nieuwsbrief vanuit de gemeente voor de taxiwereld.


Hugo Warning, Hoofd Communicatie DIVV: ‘Met name de vertaling van ambtelijk beleid in begrijpelijke (beeld)taal, zonder aan de nuancering van de regelgeving af te doen, is een sterk punt van DuynsteePolak.’

Tags:

beleidsnota, redactie, communicatie advies, wethouder

bottom of page